Ondernemers AOV

 • Aantrekkelijke premiekorting bij afsluiten
 • Eenvoudig aanvragen
 • Actief voorkomen van arbeidsongeschiktheid

Bereken je premieMeer informatie

Ondernemers geven ons voor het 3e jaar gemiddeld een 8 of hoger voor begeleiding bij arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers en ondernemers

Voordelen Waarom onze Ondernemers AOV?

 • Investeer in jezelf

  Kosten uitdagingen te veel energie? Wil je advies inwinnen bij oud-ondernemers? Maak dan gebruik van Reaal Lijfwacht. Zij helpen je spanning om te buigen naar iets positiefs of om goede voornemens vol te houden. Zonder extra kosten.

 • Zwangerschap en adoptie

  Met de Ondernemers AOV ontvang je een zwangerschapsuitkering van maximaal 16 weken. Hier trekken we de eigenrisicotermijnEigen risicotermijnBij een arbeidsongeschiktheidsverzekering heb je te maken met een eigenrisicotermijn. Dit is de periode waarin je geen uitkering ontvangt, maar wel arbeidsongeschikt bent. vanaf. Adopteer je een kindje? Vraag ook dan een uitkering aan.

 • Geen inkomenscorrectie

  We baseren je uitkering op de mate van arbeidsongeschiktheid en het bedrag dat je hebt verzekerd. Daarbij maakt het niet uit of je echt inkomen verliest of dat je naast deze uitkering nog ander inkomen hebt.

Verzekering afsuitenHulp bij het maken van je keuze

Bereken je premie

Wil je weten wat de Ondernemers AOV je kost? Bereken dan direct de premie. In de berekening is de instapkorting al meegenomen. De berekende premie is indicatief. De financieel adviseur maakt graag een passend aanbod.

Bereken je premie

Zoek een adviseur bij je in de buurt

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten via een onafhankelijk financieel adviseur. Daar kiezen wij heel bewust voor, omdat een adviseur precies weet waar je op moet letten en rekening houdt met je wensen voor de toekomst.

Vind een adviseur

Zo werkt het Dit is er allemaal verzekerd

Rubriek A en B verzekerd Alleen rubriek B verzekerd
Uitkering in 1e jaar arbeidsongeschiktheid ja nee
Uitkering na 1e jaar arbeidsongeschiktheid ja ja
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid ja ja
Uitkering bij zwangerschap ja nee
Uitkering bij overlijden van partner of kind ja nee
Uitkering bij adoptie ja nee
Laatste verzekeringsjaar premievrij ja ja
Voorlopige dekking bij een ongeval ja ja
Uitkering bij 25% arbeidsongeschiktheid of meer ja ja
Maximaal 80% van het inkomen verzekerbaar ja ja
Besmetting door MRSA-bacterie en Hepatitis B nee nee
   

Voorwaarden

Voorwaarden


Korting Korting in de eerst 3 verzekeringsjaren

Je krijgt een aantrekkelijke korting op de premie als je een Ondernemers AOV afsluit. Deze korting verdelen wij over de eerste 3 verzekeringsjaren:

Jaar Korting
1 40%
2 20%
3 10%

8.0

Klanten waarderen onze begeleiding bij arbeidsongeschiktheid al 3 jaar achter elkaar met gemiddeld een 8 of hoger.

Voorkomen is beter dan genezen Uitgebreide preventieservice

Met onze preventieservice Lijfwacht helpen we je om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Bijvoorbeeld met coaching of advies over aanpassingen in je werk of bedrijf. En bij juridische en financiële kwesties. Of met hulp bij problemen in je relatie en gezin.

Mogelijkheden Dit kun je nog meer kiezen

Kies je eigenrisicotermijn

Hoe langer de eigenrisicotermijn die je kiest, hoe minder premie je betaalt. Als je kiest voor een langere eigenrisicotermijn duurt het wel langer voordat je een uitkering van ons krijgt als je arbeidsongeschikt wordt. Deze periode overbrug je met eigen middelen. Je kunt kiezen uit verschillende eigenrisicotermijnen:

 • 1 maand
 • 3 maanden
 • 6 maanden
 • 12 maanden
 • 24 maanden

Kies je te verzekeren bedrag

De verzekerde jaarrenteEigen risicotermijnMet deze verzekering verzeker je een bedrag per jaar. Dit noemen we de verzekerde jaarrente.
 bepaalt de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid:

Mate van arbeidsongeschiktheid  Uitkering (% van verzekerde jaarrente) 
< 25% 0%
25% tot 35% 30%
35% tot 45% 40%
45% tot 55%  50% 
55% tot 65% 60%
65% tot 80% 75%
80% tot 100%  100%

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt ? Dan krijg je een gedeelte van de verzekerde jaarrente. Je mag maximaal 80% van je inkomen verzekeren. Hierbij houden wij ook rekening met andere verzekeringen of voorzieningen die uitkeren als je arbeidsongeschikt wordt.

Heb je vragen?

Wij beantwoorden ze graag. Jij kan kiezen op welke manier. Help me nu

Tips Handig om te weten

Houd je verzekering actueel

Jaarlijks automatisch met 2% of 3% verhogen

Het is handig als je verzekering blijft aansluiten bij de economische ontwikkelingen. Je kunt daarom kiezen of je het bedrag dat je verzekert of je uitkering bij arbeidsongeschiktheid jaarlijks automatisch laat verhogen. Je financieel adviseur kan je hier meer over vertellen.

Aanpassen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wijzigt je inkomen? Om ervoor te zorgen dat het bedrag dat je verzekert blijft aansluiten op je inkomen, kun je dit bedrag ieder jaar aanpassen. Je mag het bedrag dat je verzekert met maximaal 15% verhogen, zonder dat daarvoor een medische toetsing nodig is. Aan het verhogen zijn wel voorwaarden verbonden. Je kunt het bedrag ook verlagen.

Bepaal zelf je premie

Je premie is voor een deel afhankelijk van je beroep en de werkzaamheden die daarbij horen. Maar je kunt de hoogte van je premie ook voor een deel zelf beïnvloeden door de verzekering af te stemmen op je wensen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een lage of hoge eindleeftijd of voor een korte of langere eigenrisicotermijn.

Betaal je jouw premie in termijnen?

Betaal je de premie liever niet één keer per jaar, maar in termijnen? Dan brengen wij een toeslag in rekening. Als je per half jaar betaalt, is de toeslag 3%. Als je per kwartaal betaalt, is de toeslag 5%. Betaal je per maand? Dan rekenen wij 6% toeslag.

Kosten

Je betaalt ons € 125 per jaar aan administratie- en onderhoudskosten. Deze kosten zijn een onderdeel van de premie. Bij het aanvragen van een verzekering betaal je je financieel adviseur apart voor het advies en het aanvragen van een verzekering.

AOV en de belasting

Je kunt de premie van je arbeidsongeschiktheidsverzekering bij je aangifte inkomstenbelasting aftrekken in box 1 (inkomen uit werk en woning). Betaalt een BV/NV de premie? Dan kun je de premie ten laste van de winst brengen. Over de eventuele uitkeringen die we aan je betalen, zijn wij verplicht loonheffing in te houden. De wettelijke loonheffingen zijn loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet.

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Je bent arbeidsongeschikt als je door een medisch vast te stellen oorzaak voor minstens 25% beperkt bent om je beroepswerkzaamheden uit te voeren. Deze oorzaak moet een direct gevolg zijn van een ziekte of ongeval. Bij deze verzekering kun je zelf kiezen hoe wij de arbeidsongeschiktheid beoordelen.

Arbeidsongeschiktheid in het 1e jaar

Heb je ook het 1e jaar dat je arbeidsongeschikt bent verzekerd? Dan kijken we in het 1e jaar naar je beroepswerkzaamheden. Dit zijn de werkzaamheden die horen bij je beroep.

Bij de ondernemers AOV heb je 2 mogelijkheden:

 1. Rubriek A en B verzekerd: je ontvangt een uitkering in het 1e jaar dat je arbeidsongeschikt bent. En in de jaren daarna.
 2. Alleen rubriek B verzekerd: als je alleen rubriek B verzekert, betaal je een lagere premie. Het nadeel is dat je dan het 1e jaar arbeidsongeschiktheid uit eigen middelen betaalt.

  Arbeidsongeschiktheid ná het 1e jaar

  Waar wij naar kijken ná het 1e jaar van je arbeidsongeschiktheid, hangt af van je keuze bij het afsluiten van de verzekering. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Beroepsarbeidsongeschiktheid: je wilt dat wij na het 1e jaar blijven kijken naar je beroepswerkzaamheden.
  2. Passende arbeid: je wilt dat wij na het 1e jaar kijken naar alle werkzaamheden die je gezien je opleiding, kennis en ervaring nog kunt uitvoeren.

  Aanvragen

  Wil je de Ondernemers AOV aanvragen, neem dan contact op met een financieel adviseur. Onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn namelijk alleen verkrijgbaar via onafhankelijke financieel adviseurs. Deze verzekering kan namelijk grote gevolgen hebben voor je persoonlijke situatie. Een adviseur weet precies waar je op moet letten en houdt rekening met je wensen voor de toekomst.

  Bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vragen wij je een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze verklaring hebben we nodig om tot een goede risico-inschatting te komen. Een onafhankelijk medisch adviseur neemt deze verklaring telefonisch met je door en beoordeelt de gegevens. De medisch adviseur brengt vervolgens advies aan ons uit op basis waarvan wij beslissen over jouw aanvraag.

  Meer informatie over gezondheidsverklaringen vind je op de website van het Verbond van Verzekeraars.

  Arbeidsongeschikt, wat nu?

  • Je meldt je arbeidsongeschikt via 020 – 543 67 20 of via e-mail.
  • Een claimadviseur belt je binnen 1 werkdag na ontvangst van je melding over de reden van je arbeidsongeschiktheid.
  • Binnen 4 weken na ontvangst van je melding hoor je of we je arbeidsongeschikt achten en hoeveel.

  Medische beoordeling

  Alleen als antwoorden uit het acceptatiegesprek daar aanleiding toe geven, kunnen wij aanvullende informatie opvragen of kunnen we je vragen een keuring te ondergaan. De keuringskosten zijn dan voor rekening van Reaal.

  Re-integratie

  Re-integratie gebeurt in samenwerking met jou. Wij bieden je een team van gespecialiseerde professionals die een persoonlijk re-integratieprogramma met je opstellen. Hierbij kun je onder andere denken aan:

  • Herscholing
  • Aanpassing van je werkplek
  • Een beroepskeuzetest
  • Inschakelen van een conflictbemiddelaar

  In sommige gevallen schakelen wij gespecialiseerde bureaus hiervoor in. Zo word je zo goed mogelijk begeleid om weer aan het werk te kunnen.

  Verzekeringskaart, voorwaarden en brochures


  De Ondernemers AOV van Reaal

  Aantrekkelijke premiekorting bij afsluiten, eenvoudig aanvragen en actief voorkomen van arbeidsongeschiktheid.

  Bereken je premieVind een adviseur

  Help me nu

  Help me nu