Onderhouds­regeling Verzekerd Inkomen Polis en de Reaal AOV

Je wilt natuurlijk dat je arbeids­ongeschiktheids­verzekering blijft aansluiten op je financiële situatie. Daarom heeft je verzekering een onderhouds­regeling. Daarmee zorg je ervoor dat het bedrag dat je verzekerd hebt, blijft aansluiten op je gemiddelde inkomen in de voorgaande 3 jaren. Je hebt een brief van ons ontvangen hierover.

Voor­waarden onderhouds­regeling

Hieronder lees je wat de voor­waarden en mogelijkheden zijn voor het aanpassen van je arbeids­ongeschiktheids­verzekering. Deze voorwaarden en mogelijkheden zijn van toepassing op de Verzekerd Inkomen Polis voor Ondernemers en de Reaal Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wijzigen

 • Je kunt de verzekerde jaarrente één keer per jaar met maximaal 15% verhogen of verlagen.
 • Verhoog je met meer dan 15%? Dan kunnen wij vragen om een nieuwe gezondheids­verklaring en/of inkomensgegevens.
 • Voor een aantal producten was het mogelijk om alleen Rubriek A te verzekeren. Heb je alleen Rubriek A verzekerd? Dan is verhogen van de verzekerde jaarrente niet mogelijk. Je kunt het bedrag wel verlagen.
 • De maximaal te verzekeren jaarrente per rubriek is gelijk aan 80% van het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Met inkomen bedoelen wij het bruto inkomen van de verzekerde persoon uit tegenwoordige arbeid en/of (het aandeel in) de brutowinst uit onderneming zoals je die opgeeft voor de inkomstenbelasting.
 • De verzekerde jaarrente moet liggen tussen de € 1.500 en € 75.000 per jaar.
 • Een wijziging van het beroep of wijziging in de verdeling van de beroepswerkzaamheden kan gevolgen hebben voor de verzekering. Is er sprake van een risicoverzwaring, dus loop je meer kans om arbeids­ongeschikt te worden? Dan kunnen wij de premie en/of de voor­waarden van de verzekering wijzigen of zelfs de verzekering beëindigen.

Premie

 • Het verhogen of verlagen van de verzekerde jaarrente heeft gevolgen voor je premie. We vermelden de premie op je nieuwe polis.
 • Bij het verhogen van de verzekerde jaarrente ga je meer premie betalen. De premie voor het verhoogde deel van de verzekerde jaarrente berekenen wij volgens het premietarief dat geldt voor je leeftijd op het moment van de verhoging.
 • Wij verhogen de verzekerde jaarrente alleen als je alle verschuldigde premie tot aan de wijzigingsdatum hebt betaald. Bij een verhoging van de verzekerde jaarrente ontvang je een aanvullende premienota.
 • Bij het verlagen van de verzekerde jaarrente storten we eventueel teveel betaalde premie terug op je rekening. Loop je achter in het betalen van de premie? Dan verrekenen wij dit.

Beperkingen

 • Is er sprake van beperkende voor­waarden, clausules of andere bepalingen ? Dan zijn deze ook van toepassing op de verhoging van de verzekerde jaarrente.
 • Je kunt de verzekerde jaarrente niet verhogen als je arbeids­ongeschikt bent, of dat bent geweest in de 90 dagen vóór je verzoek om de aanpassing van de arbeids­ongeschiktheids­verzekering. Twijfel je of dit bij jou het geval is (geweest)? Neem dan contact op met afdeling Claimadvies via 020 – 543 67 20.
 • Word je arbeids­ongeschikt ná de ingangsdatum van de verhoging van de verzekerde jaarrente? En is dit een gevolg van een ziekte die ontstaan is of een ongeval dat plaatsvond vóór de ingangsdatum van de verhoging? Dan maken wij de verhoging van de verzekerde jaarrente ongedaan. In dat geval baseren wij een eventuele uitkering op de verzekerde jaarrente vóór de verhoging.

Aanpassing

 • Als wij de wijziging goedkeuren, gaat deze in op de datum waarop wij je verzoek hebben ontvangen.
 • Je ontvangt na de aanpassing een gewijzigde polis.

Wil je de verzekerde jaarrente aanpassen of zijn je beroep of je werkzaamheden veranderd?
Geef dit dan aan ons door via je financieel adviseur óf via het antwoordformulier dat bij onze jaarlijkse brief over de onderhoudsregeling zit.