Onderhouds­regeling

Je wilt natuurlijk dat je arbeids­ongeschiktheids­verzekering blijft aansluiten op je financiële situatie. Daarom heeft je verzekering een onderhouds­regeling. Daarmee zorg je ervoor dat het bedrag dat je verzekerd hebt, blijft aansluiten op je gemiddelde inkomen in de voorgaande 3 jaren. Je hebt een brief van ons ontvangen hierover.

Voor­waarden onderhouds­regeling

Hieronder lees je wat de voor­waarden en mogelijkheden zijn voor het aanpassen van je arbeids­ongeschiktheids­verzekering.

Wijzigen

  • Je kunt de verzekerde jaarrente 1 keer per jaar verlagen. Verlagen kan tot het minimaal te verzekeren bedrag voor jouw AOV.
  • Een wijziging van het beroep of wijziging in de verdeling van de beroepswerkzaamheden kan gevolgen hebben voor de verzekering. Is er sprake van een risicoverzwaring, dus loop je meer risico om arbeids­ongeschikt te worden? Dan kunnen wij de premie en/of de voor­waarden van de verzekering wijzigen of zelfs de verzekering beëindigen.

Premie

  • Een verlaging van de verzekerde jaarrente heeft gevolgen voor de premie die je betaalt. We vermelden de premie op je nieuwe polis.
  • Bij het verlagen van de verzekerde jaarrente storten we eventueel teveel betaalde premie terug op je rekening. Loop je achter in het betalen van de premie? Dan verreken wij dit.

Beperkingen

  • Is er sprake van beperkende voor­waarden, clausules of andere bepalingen ? Dan zijn deze ook van toepassing op de verhoging van de verzekerde jaarrente.

Aanpassing

  • Als wij de wijziging goedkeuren, gaat deze in op de datum waarop wij je verzoek hebben ontvangen.
  • Je ontvangt na de aanpassing een gewijzigde polis.

Wil je de verzekerde jaarrente aanpassen of zijn je beroep of je werkzaamheden veranderd? Geef dit dan aan ons door via je financieel adviseur óf via het antwoordformulier dat bij onze jaarlijkse brief over de onderhoudsregeling zit.