Onderhouds­regeling

Je wilt natuurlijk wel dat je arbeids­ongeschiktheids­verzekering blijft aansluiten op je financiële situatie. Daarom hebben wij de onderhouds­regeling. In het 2e kwartaal van ieder jaar ontvang je een brief. Is je inkomen gestegen of gedaald, vergeleken bij het gemiddelde inkomen over de 3 voorgaande jaren? Dan klopt het bedrag dat je hebt verzekerd misschien niet meer. Het is mogelijk dat je dan te laag of juist te hoog verzekerd bent.

Je verzekerde bedrag verhogen

Het bedrag dat je hebt verzekerd, kun je bij de UNIM Plus AOV, de UNIM AOV en de UNIM AOV voor Werknemers één keer per kalenderjaar met maximaal 10% verhogen. Bij de Ondernemers AOV kun je het bedrag dat je hebt verzekerd één keer per kalenderjaar met maximaal 15% verhogen. In dit geval beoordelen wij je gezondheid niet opnieuw. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Je bent niet arbeids­ongeschikt en je bent dat ook in een periode voor de aanvraag niet geweest. Voor de UNIM Plus AOV, de UNIM AOV en de UNIM AOV voor Werknemers geldt een periode van 90 dagen, voor de Ondernemers AOV een periode van 60 dagen.
  • Geef je gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar aan ons door.
  • De aanpassing van het bedrag dat je verzekert moet binnen ons acceptatiebeleid passen.

Je verzekerde bedrag verlagen

Als het bedrag dat je hebt verzekerd te hoog is, kun je dit bedrag verlagen. Zo betaal je nooit te veel. Meer informatie vind je in de voor­waarden van je arbeids­ongeschiktheids­verzekering.