Wat dekt een aansprakelijkheids­verzekering?

Je speelt een lekker potje voetbal op straat, geeft een flinke trap tegen de bal en hoort vlak daarna het glas van de buren rinkelen. Dat was niet de bedoeling, maar de bal ligt toch een deur verderop in de huiskamer. Het kan iedereen gebeuren. Daarom is het fijn als je kunt terugvallen op een goede aansprakelijkheids­verzekering (AVP). Want je aansprakelijkheid gaat soms verder dan alleen de materiële schade. Door de bal of het rondvliegende glas kan iemand gewond raken. En natuurlijk wil je ook dat die schade wordt vergoed.

Dekking aansprakelijkheids­verzekering (AVP)

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  We verzekeren met de dekking aansprakelijkheids­verzekering (AVP):

  • Je aansprakelijkheid tot €2.500.000 per gebeurtenis.
  • Schade aan spullen van anderen en schade aan de gezondheid van anderen.
  • Schade aan anderen die je huisdier veroorzaakt valt onder de dekking aansprakelijkheids­verzekering.
  • Schade door een vriendendienst tot maximaal €25.000.
  • Schade aan bepaalde spullen van bezoekers tot maximaal €1.000.
  • Schade aan bepaalde geleende spullen tot maximaal €20.000.
  • Schade door de woning waarin je woont.
  • Kosten van juridische procedures vanwege je aansprakelijkheid voor schade.
  • Wettelijke rente over het schade­bedrag.
 • Niet verzekerd

  Dit valt niet onder de dekking aansprakelijkheids­verzekering:

  • Schade aan spullen die je onder opzicht hebt als:
   • je een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht-, pand­overeenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning) hebt afgesloten voor deze spullen.
   • je de spullen onder je hebt voor het uitoefenen van een (neven-)beroep of (neven-)bedrijf. Of voor het verrichten van handenarbeid.
   • je de spullen on­rechtmatig onder je hebt. Bijvoorbeeld gestolen goederen.
   • de schade bestaat uit verlies, diefstal of vermissing van geld, papieren met geld­waarde, bankpassen, chipcards of creditcards. Wij betalen ook niet voor de schade die daarvan het gevolg is.
   • de schade is ontstaan aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen.
  • Schade die je opzettelijk veroorzaakt. Dit geldt ook als een of meer personen uit een groep waar je bij hoorde deze schade toebrengen. Ook al deed je zelf niets. Het maakt ook niet uit dat jij, of de anderen uit de groep, onder invloed was of waren van alcohol, drugs of medicijnen die het functioneren kunnen beïnvloeden.
  • Schade die 1 of meer personen uit een groep, waar je bij hoorde, toebrengen. Ook al deed je zelf niets.
  • Schade die is veroorzaakt door, of voortkomt uit, je seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard ook. Dit geldt ook als je in groepsverband betrokken was bij seksuele of seksueel getinte gedragingen van anderen. Ook al deed je zelf niets.
  • Schade die wordt veroorzaakt als je geen vaste woonplaats meer hebt in Nederland. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zien wij niet als Nederland.
  • Als er sprake is van fraude.
  • Schade die met of door jouw motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig (bijvoorbeeld een auto, brommer, motorboot of zweefvliegtuig) is ontstaan en/of veroorzaakt.
  • Schade die is veroorzaakt door het bezit en/of gebruik van wapens tijdens de jacht, terwijl je hiervoor niet het jagersrisico hebt meeverzekerd.

  De dekking aansprakelijkheids­verzekering (AVP) verzekert geen schade ontstaan door:

  • Een atoomkernreactie. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan.
  • Een aardbeving of een vulkanische uitbarsting.
  • Georganiseerd geweld.

  Wil je precies weten wat er valt onder de dekking aansprakelijkheids­verzekering? Lees dan artikel 2.3 en artikel 3 van de voor­waarden van onze aansprakelijkheids­verzekering (AVP).