Aanvullende verzekering

Verhaalsbijstand

Als een ander schade aan jou of je bezittingen toebrengt, is het vaak een kwestie van een schade­formulier invullen en opsturen naar de verzekeraar. De verzekeraar erkent de aansprakelijkheid en de schade wordt snel vergoed. Maar soms gaat dat niet zo makkelijk. De verzekeraar vindt bijvoorbeeld dat jij ook schuld hebt aan de schade. In dat geval biedt Verhaalsbijstand uitkomst.

Verhaalsbijstand kun je meeverzekeren bij je aansprakelijkheids­verzekering.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  We verzekeren:

  • Juridisch hulp bij het verhalen van schade die iemand anders aan je heeft toegebracht.De schade die is ontstaan door letsel of aantasting van je gezondheid. Ook als je hierdoor overlijdt.
  • De schade die hieruit voortvloeit, valt hier ook onder. Is er zo'n schade? Dan helpen we je met verhaalsbijstand ook bij het verhalen van schade aan je spullen, als die bij dezelfde gebeurtenis beschadigd zijn.
  • De gebeurtenis waardoor je schade hebt, moet in Nederland zijn geweest.
  • Je schade moet tenminste € 450 zijn.
  • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. in Amsterdam voert de verzekering uit en geeft de juridische hulp die wij verzekeren met verhaalsbijstand.
  • Moeten er externe kosten worden gemaakt, zoals het inschakelen van een deskundige of een advocaat, proceskosten en kosten van getuigen in een rechtszaak? Dan vergoedt DAS deze tot € 4.500 per verhaalsactie.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Je ons en DAS benadeelt omdat je je niet houdt aan de verplichtingen uit deze verhaalsbijstand­verzekering.
  • De schade het gevolg is van een aardbeving, vulkanische uitbarsting of een atoomkernreactie. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan.
  • De schade het gevolg is van georganiseerd geweld (ook wel molest genoemd).
  • Je schade hebt geleden tijdens het besturen van een motorrijtuig of luchtvaartuig. Of van een vaartuig met een oppervlakte van meer dan 16 m2 en/of een (buitenboord) motor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 pk).
  • Personen die via deze verhaalsbijstand­verzekering zijn verzekerd, schade op elkaar willen verhalen.