Compensatieregeling pensioenen

Vorig jaar verrichtte het Verbond van Verzekeraars een onderzoek naar de hoogte van kosten in "beschikbare premieregelingen op basis van beleggingen". In overleg met de werkgevers en werknemers, vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid (StAR) en de ombudsman financiële dienstverlening, kwam het Verbond met een aanbeveling. SNS REAAL heeft besloten om deze aanbevelingen over te nemen en een compensatieregeling in het leven te roepen. Deze regeling geldt ook voor REAAL.

Meer informatie

Voor vragen over dit onderwerp kunt u bellen naar: 020 - 347 84 78. Of stel uw vraag
in een e-mail.

Waarom compensatie?

Uit het onderzoek bleek dat in een aantal gevallen verzekeraars werknemers onvoldoende informeerden over de kosten. Verzekeraars maakten ook onvoldoende duidelijk wat de gevolgen zijn van bepaalde kosten voor de ontwikkeling van de vermogensopbouw. Het Verbond stelde een maximaal kostenniveau vast. Om deze reden toetst REAAL of uw pensioenregeling het maximale kostenniveau overschrijdt. Als het werkelijke kostenniveau bij u hoger is dan de toetsnorm, dan compenseert REAAL dit. Veel beschikbare premieregelingen hebben geen kostenprobleem omdat ze binnen de toetsnorm vallen. Naar schatting compenseren wij daadwerkelijk ongeveer 15% van alle (ex) deelnemers.

Wanneer ontvangt u bericht?

Wij vinden het erg belangrijk dat de berekening van uw compensatiebedrag zeer zorgvuldig gebeurt. Deze berekening moeten wij voor een groot aantal pensioenverzekeringen uitvoeren. Dit is complex en kost veel tijd. Wij verwachten u hierover in de tweede helft van 2012 te informeren. Dan hoort u uiteraard zo snel mogelijk of wij u compenseren. Als dit het geval is, communiceren wij het bedrag dat wij compenseren en de manier waarop. U hoeft dus geen actie te ondernemen.

Informatie

Persberichten

Help me nu

Help me nu