Actievoor­waarden toestemming digitale post

  • De actie loopt van 1 april tot en met 31 december 2019.

  • Iedere klant van Reaal die via de actiepagina zijn e-mailadres en toestemming voor digitale communicatie over zijn Reaal verzekeringen doorgeeft, maakt kans op het winnen van 1 van de 50 bol.com bonnen t.w.v. €50 van de trekking begin juni, begin augustus, begin oktober 2019 of begin januari 2020.

  • Met het doorgeven van het e-mailadres, gaat de verzekeringnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

  • Reaal trekt begin juni, begin augustus, begin oktober 2019 en begin januari 2020 de winnaars van de bol.com bonnen. De winnaars worden per e-mail geïnformeerd op het bij ons bekende e-mailadres. Zij ontvangen de bon digitaal op ditzelfde e-mailadres.

  • De bon kan niet worden geruild en is niet inwisselbaar voor geld.

  • Reaal behoudt zich het recht voor om deze actie (en bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.

  • Reaal is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van of door bol.com. (bijvoorbeeld technische problemen bij het inwisselen van de bon, etc.).

  • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en leiden op geen enkele wijze tot een verplichting voor Reaal.

  • Klachten over deze actie kunnen ingediend worden bij Reaal. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

  • Aanbieder van deze actie is Reaal, een handelsnaam van VIVAT Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende te Amstelveen aan de Burgemeester Rijnderslaan 7 (KvK: 37010992, AFM vergunningnummer: 12000468) en SRLEV N.V., statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende te Alkmaar aan de Kruseman van Eltenweg 1 (KvK: 34297413, AFM vergunningnummer: 12000373).