Volledig Casco

Met Volledig Casco ben je verzekerd voor alle schades aan je bedrijfsauto die Beperkt Casco vergoedt. Maar ook voor schades die ontstaan door elke andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Schade aan de bedrijfsauto is verzekerd tot maximaal de catalogus­waarde.
  • Niet tot de standaarduitrusting behorende accessoires aan de bedrijfsauto zijn meeverzekerd tot € 1.000.
  • Brandblusapparaat, gevarendriehoek, kinderstoeltje(s), pechlamp, sleepkabel en verbanddoos zijn standaard meeverzekerd.
  • Bij diefstal en verduistering van de bedrijfsauto een vergoeding van € 12,50 per dag gedurende maximaal één maand vanaf de datum van aangifte bij de politie.
  • Maximaal € 500 om de sloten van je bedrijfsauto te veranderen of te vervangen als je sleutels zijn gestolen uit je woning of door een gewelddadige beroving.
  • We vergoeden schade aan je bedrijfsauto die is ontstaan door:
   • Storm (windsnelheden van 14 meter per seconde of meer).
   • Natuurrampen (zoals lawine, overstroming en vallend gesteente).
   • Brand, zelfontbranding, explosie, kortsluiting en blikseminslag.
   • Een aanrijding met vogels en loslopende dieren. De schade moet dan direct ontstaan zijn door de aanrijding met het dier.
   • Hagel.
   • Diefstal, inbraak, verduistering, joyriding of een poging hiertoe.
   • Luchtvaartuigen.
   • Relletjes.
   • Een plotselinge gebeurtenis tijdens het vervoer van de bedrijfsauto per boot, trein of vliegtuig.
   • Breuk of beschadiging van een ruit en schade aan de bedrijfsauto door de scherven.
   • Botsing, vandalisme of elke andere van buitenkomende plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.Het omslaan, van de weg raken of in het water te­rechtkomen van de bedrijfsauto.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Schade door georganiseerd geweld/molest.
  • Schade door opzet of roekeloosheid.
  • Schade als jij of een andere verzekerde hebt nagelaten om maatregelen te nemen om schade te voorkomen of te verminderen en daardoor onze belangen hebt geschaad.
  • Schade als de bedrijfsauto in beslag is genomen of aangehouden vanwege een besluit van de Nederlandse of een vreemde overheid.
  • Schade door het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, behendigheidsritten of snelheidsproeven.
  • Schade als je de bedrijfsauto verhuurt of als taxi gebruikt. Of als je de bedrijfsauto voor andere doeleinden gebruikt dan je bij het afsluiten van deze verzekering hebt opgegeven of door de wet is toegestaan.
  • Schade terwijl de bestuurder geen (geldig) rijbewijs heeft of de rijbevoegdheid is ontzegd. Of terwijl de bestuurder vanwege een andere wettelijke bepaling niet bevoegd is om de bedrijfsauto te besturen.
  • Schade door atoomkernreacties, aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.
  • Schade door een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.
  • Schade als de bestuurder tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen.
  • Schade als de bestuurder meer alcohol heeft gedronken dan is toegestaan.
  • Schade als de bestuurder weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef.
  • Schade als het kenteken niet op jouw naam staat, tenzij wij deze afwijkende eigendom kennen en hiermee bij het aangaan van de verzekering akkoord zijn gegaan.
  • Schade als er fraude is gepleegd.
  • Schade door slijtage.
  • Schade die ontstaat doordat je bedrijfsauto minder waard is na schade.
  • Schade door bevriezing of andere langzaam inwerkende weersinvloeden.

Eigen risico

Hoeveel betaal je zelf?

Voor de WA-auto­verzekering geldt er geen eigen risico, voor de Beperkt en Volledig Casco auto­verzekering wel. Het standaard eigen risico daarvoor is € 150. Maar je kunt ervoor zorgen dat je minder betaalt. Als je schade hebt aan je auto, kun je kiezen voor de bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijven met A of B-classificatie. Dan is je eigen risico € 0. De classificatie van herstelbedrijven staat op schadegarant.nl.

Ook in andere situaties heb je soms geen eigen risico, of juist hoger eigen risico.

Schade­regeling

Wat doen we als je schade hebt?

Heb je schade aan je bedrijfsauto en is deze verzekerd? Dan is de waarde van je bedrijfsauto belangrijk. Die waarde gebruiken we om de hoogte van je schadevergoeding te bepalen. Hoe werkt dat?

Vergoeding volgens nieuw­waarde­regeling

Heb je een nieuwe bedrijfsauto en heb je in de 1e 3 jaar na aankoop schade? Dan geldt de vergoeding volgens nieuw­waarde. We vergoeden je schade dan op basis van de nieuw­waarde van je bedrijfsauto. De nieuw­waarde is de door de fabrikant vastgestelde catalogus­waarde op de dag dat je schade krijgt. Heb je schade in het 1e jaar? Dan blijft die nieuw­waarde van je bedrijfsauto hetzelfde. Heb je schade in het 2e of 3e jaar? Dan daalt vanaf de 13e maand de nieuw­waarde per maand met 1,5% over de eerste € 12.500 en met 2% over het meerdere.

Deze nieuw­waarde­regeling geldt niet voor lease-auto's.

Heb je schade aan je bedrijfsauto na deze 3 jaar? Dan betalen we de schade op basis van de dag­waarde van je bedrijfsauto.

We betalen deze kosten:

 • Reparatiekosten: Dan moet je bedrijfsauto nog wel te repareren zijn. Je krijgt maximaal het verschil in waarde van je bedrijfsauto direct voor en direct na de schade.
 • Vergoeding bij total loss (totaal verlies): Kost het maken van je bedrijfsauto meer dan het verschil in waarde van je bedrijfsauto direct voor en direct na de schade? Dan spreken we van totaal verlies. Je ontvangt dan van ons een schadevergoeding die gelijk is aan de waarde die je bedrijfsauto had vlak vóór de schade. Zijn de resten van je bedrijfsauto of sommige losse onderdelen nog wat waard? Dan trekken we die waarde af van dat bedrag.
 • Vergoeding bij diefstal of verduistering: Is je bedrijfsauto gestolen of verduisterd? En wordt je bedrijfsauto niet teruggevonden binnen 30 dagen nadat je aangifte bij de politie hebt gedaan? Dan vergoeden wij de schade op basis van totaal verlies.

Wil je precies weten hoe onze vergoeding volgens nieuw­waarde­regeling werkt? Lees dan artikel 32.6 van de voor­waarden zakelijke personenauto­verzekering.

No-claimkorting

Korting op je premie

Je ontvangt korting op je premie op basis van het aantal schadevrije jaren. Deze korting staat bekend als bonus-malus­regeling. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe hoger de korting. De hoogte van de korting staat in onze bonus-malustabel. We berekenen de premie per jaar. Voor de WA-verzekering, Beperkt Casco en Volledig Casco kijken we naar je schadevrije jaren. Rij je een jaar geen schade? Dan stijg je een trede. Voor de aanvullende verzekeringen doen we dat niet. Daarvoor gelden vaste premies. Onze bonus-malustabel vind je in artikel 9.3 van onze voor­waarden zakelijke personenauto­verzekering.

Contract en loopduur

Zo lang loopt je verzekering

De zakelijke personenauto­verzekering geldt vanaf het moment van afsluiten (de ingangsdatum) voor 1 jaar. Daarna wordt hij telkens automatisch voor 1 jaar verlengd. Na het 1e jaar kun je de verzekering op elk moment opzeggen, met een opzeg­termijn van 1 maand. Je betaalt de premie per jaar, half jaar, kwartaal of maand. Daarvoor betaal je geen extra toeslag.