Zakelijke Ongevallen­verzekering

Werknemers, stagiaires, oproepkrachten en uitzendkrachten verzekeren, eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit door een ongeval waar ook ter wereld.

Voordelen

Waarom onze Zakelijke Ongevallen­verzekering?

Diverse verzekeringsvormen

We hebben een Zakelijke Ongevallen­verzekering waarbij we de verzekerde bedragen baseren op het jaarloon van je werknemer, bijvoorbeeld 1 of 2 keer het jaarloon. Maar je kunt bij de Zakelijke Ongevallen­verzekering ook kiezen voor vaste verzekerde bedragen, maximaal € 500.000 bij blijvende invaliditeit. Een combinatie van deze 2 is ook mogelijk.

Premiekorting

Kies je voor een beperkte dekking voor je werknemers, waarbij zij alleen verzekerd zijn tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden voor je bedrijf, de normale werkonderbrekingen en tijdens woon/werkverkeer in plaats van 24-uurs dekking? Dan krijg je hiervoor korting op de premie.

Bezoekers

Krijg je bezoekers in je bedrijfsgebouw of op uw terrein, en krijgen zij daar een ongeval? Dan zijn zij meeverzekerd voor maximaal € 25.000 bij blijvende invaliditeit en € 5.000 bij overlijden.

Dekkingen

Dit is verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Met de Zakelijke Ongevallen­verzekering verzeker je de vennoten, maten en directeur/grootaandeelhouders en werknemers van je bedrijf. Ook stagiaires, oproepkrachten, uitzendkrachten en tijdelijke werknemers van je bedrijf zijn meeverzekerd. Is je bedrijf een vereniging of een stichting? Dan zijn ook de leden verzekerd. Deze personen noemen we hierna ook verzekerde(n).
  • Met de Zakelijke Ongevallen­verzekering zijn de verzekerden standaard verzekerd voor blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Als de verzekerde door een verzekerd ongeval blijvend invalide raakt, ontvangt hij of zij een eenmalige uitkering op basis van het verzekerde bedrag. Hoe hoog deze uitkering is, hangt af van de mate van het verlies van (het gebruiksvermogen van) organen of lichaamsdelen. De verzekerde ontvangt dan een percentage van het verzekerde bedrag. Een overzicht van de standaard percentages bij blijvende invaliditeit vind je in artikel 3.5 van de voor­waarden van de Zakelijke Ongevallen­verzekering.
  • Aanvullend kun je ook een eenmalige uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval verzekeren. De nabestaanden van de verzekerde ontvangen dan het afgesproken verzekerde bedrag.
  • Je kunt kiezen voor vaste verzekerde bedragen of voor verzekerde bedragen op basis van het jaarloon van de verzekerde voor blijvende invaliditeit en overlijden door een ongeval. Kies je voor een verzekerd bedrag op basis van jaarloon? Dan geldt per verzekerde een maximaal verzekerd bedrag:
   • € 500.000 voor blijvende invaliditeit;
   • € 250.000 voor overlijden.
  • Stagiaires, uitzendkrachten, oproepkrachten of tijdelijke werknemers zijn alleen verzekerd tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden voor je bedrijf, de normale werkonderbrekingen en tijdens woon/werkverkeer. Andere werknemers zijn 24 uur per dag verzekerd, maar je kunt er ook voor kiezen om hen alleen te verzekeren tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden voor je bedrijf, de normale werkonderbrekingen en tijdens woon/werkverkeer. Leden van een vereniging of werknemers van een stichting zijn alleen verzekerd tijdens de activiteiten voor de vereniging of stichting en het reizen van en naar de activiteiten voor de vereniging of stichting.
  • Voor ongevallen waar ook ter wereld.
  • Krijgen bezoekers in je bedrijfsgebouw of op het terrein van je bedrijf een ongeval? Dan zijn je bezoekers meeverzekerd op deze Zakelijke Ongevallen­verzekering voor de volgende verzekerde bedragen:
   • Voor blijvende invaliditeit € 25.000
   • Voor overlijden € 5.000
    Met een bezoeker bedoelen wij iemand die met jouw toestemming of tegen betaling in je bedrijfsgebouw of op het terrein van je bedrijf aanwezig is.
  • Als de verzekerde overlijdt door een ongeval en hij of zij had de zorg voor kinderen van 18 jaar of jonger, dan volgt per kind een extra uitkering van € 5.000. De totale uitkering voor deze dekking kan nooit meer zijn dan 10% van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit.
  • Wij betalen de extra kosten die een verzekerde maakt als hij of zij door een verzekerd ongeval minimaal drie dagen wordt opgenomen in het ziekenhuis. Wij betalen maximaal € 10 per dag. De maximale vergoeding voor alle ziekenhuisopnamen die verband houden met hetzelfde ongeval bedraagt € 250 per verzekeringsjaar.
  • Kosten van plastische chirurgie als de verzekerde door een ongeval verminkt raakt. Onze medisch adviseur moet de verzekerde wel vooraf toestemming hebben gegeven om deze kosten te maken. De vergoeding is maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit, met een absoluut maximum van € 5.000 per ongeval. Worden de kosten door een andere verzekering betaald? Dan betalen we de kosten van plastische chirurgie niet.
  • Overlijdt de verzekerde door een verzekerd ongeval in het buitenland? Dan betalen we de kosten voor het terugbrengen van het lichaam naar Nederland tot maximaal € 5.000.

  Wil je precies weten waarvoor je allemaal verzekerd bent, lees dan de voor­waarden van de Zakelijke Ongevallen­verzekering.

 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  Wij betalen niet bij ongevallen die zijn veroorzaakt door of verband houden met:

  • Het beoefenen van een sport waarvoor de verzekerde wordt betaald.
  • Het beoefenen van de volgende amateursporten: Bergsport, bobsleeën, boksen, figuurspringen, hanggliding, ijshockey, ijszeilen, parachutespringen, parasailing, rugby, skispringen, skivliegen, worstelen en andere sporten met een zelfde soort verhoogd risico.
  • Het deelnemen aan of trainen voor snelheidswedstrijden of recordritten. Bijvoorbeeld met motorrijtuigen, skelters, paarden, fietsen, boten of andere vaartuigen op het water.
  • Opzet. Of met goedvinden van de verzekerde, zijn erfgenamen of een rechtverkrijgende.
  • Vechtpartijen, als de verzekerde ouder is dan 18 jaar.
  • Waagstukken, als de verzekerde ouder is dan 18 jaar. De verzekerde is wel verzekerd voor waagstukken als deze echt nodig waren om zijn of haar werk te doen. Of als dit nodig was voor (een poging tot) het redden van mensen, dieren en/of zaken of bij rechtmatige zelfverdediging.

  Wij betalen ook niet:

  • Bij een ongeval tijdens het (mede)plegen van een misdrijf. Of de poging hiertoe.
  • Bij zelfdoding of een poging tot zelfdoding.
  • Als het ongeval gebeurde terwijl de verzekerde bedwelmende, verdovende, opwekkende of soortgelijke middelen heeft gebruikt. Bijvoorbeeld drugs. En medicijngebruik, als de verzekerde zich niet houdt aan de voorschriften van de arts.
  • Als de verzekerde weigert mee te werken aan een adem of urinetest of bloedproef.
  • Als de verzekerde als bestuurder meer alcohol heeft gedronken dan volgens de wet is toegestaan om een motorrijtuig te besturen.
  • Bij verergering van een bestaande ziekte door het ongeval. Wij betalen wel uit als het ongeval is veroorzaakt door een ziekte, een gebrek, een lichamelijke of geestelijke handicap. Bijvoorbeeld epilepsie.

  Dit is een beperkte omschrijving van de ongevallen en situaties waarvoor wij niet betalen. Wat nog meer niet verzekerd is, lees je in artikel 2.5 van de voor­waarden van de Zakelijke Ongevallen­verzekering.

Aanvullende dekkingen

Wat kun je nog meer verzekeren?

 • Verhoogde en extra verhoogde uitkeringstabel

  Als je werknemer voor altijd invalide blijft door een ongeval, betalen we een percentage van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit. Hoe hoog dit percentage precies is, hangt af van hoe ernstig de invaliditeit van je werknemer is. Het percentage verschilt dus per lichaamsdeel of orgaan. Tegen een premietoeslag kun je het uitkerings­percentage voor blijvende invaliditeit verhogen. Je kunt kiezen voor de verhoogde uitkeringstabel (maximaal 225%) of de extra verhoogde uitkeringstabel (maximaal 350%). Je vindt de verhoogde uitkeringstabel in artikel 17 van de voor­waarden.

 • Geneeskundige kosten

  Deze extra dekking kan alleen door scholen en verenigingen worden afgesloten. Deze dekking geeft recht op een vergoeding van geneeskundige kosten die de verzekerde maakt ten gevolge van een verzekerd ongeval, tot maximaal het verzekerde bedrag. Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per persoon: € 500, € 1.000, € 1.500 of € 2.500.

Krijgt de verzekerde een vergoeding van een andere verzekering? Dan geldt deze dekking voor geneeskundige kosten als aanvulling op die andere verzekering.

Onafhankelijk adviseur

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten via een onafhankelijk adviseur. Wil je zelf contact opnemen met een adviseur? Vind een adviseur bij je in de buurt op postcode of plaats.

Verzekeringskaart

Ongevallenverzekering

De verzekeringskaart helpt je de verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.

Tips

Handig om te weten

 • Pakketkorting

  Deze verzekering is onderdeel van het Bedrijven Totaalplan. Het aantal verschillende verzekeringen dat je hebt, bepaalt de hoogte van de pakketkorting:

  Aantal verschillende verzekeringen Korting
  Vanaf 2 verzekeringen 2%
  Vanaf 3 verzekeringen 5%
  Vanaf 4 verzekeringen 8%
  Vanaf 5 verzekeringen 10%
  Vanaf 8 verzekeringen of meer 12%

  De korting geldt voor alle lopende verzekeringen binnen het pakket.

 • Voor­waarden

De zakelijke ongevallen­verzekering van Reaal

Werknemers, stagiaires, oproepkrachten en uitzendkrachten verzekeren, eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit door een ongeval waar ook ter wereld.