Inlooprisico bestaande beroeps­aansprakelijkheids­verzekering

Dekking

Hier ben je voor verzekerd

Met deze extra dekking is je bedrijf verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade van derden door een fout gemaakt vóór de ingangsdatum van onze BAV.

Voorwaarde is wel dat je aantoont dat op het moment van de fout een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een andere verzekeraar van kracht was. En dat de aansprakelijkheid verband houdt met de werkzaamheden en beroepsactiviteiten, die je bij ons verzekerd. Verder geldt daarbij nog het volgende:

  • bij het afsluiten van onze BAV was je niet bekend met een gemaakte fout of met feiten die verband houden met een fout, waarvan je in redelijkheid kon verwachten dat deze tot een schadeclaim zouden leiden, en
  • de schadeclaim wordt pas bekend na de ingangsdatum van onze BAV, en
  • wij ontvangen de melding van de schadeclaim tijdens de looptijd van deze verzekering.

Het inlooprisico kun je verzekeren voor de standaarddekking Beroepsaansprakelijkheid. Kies je ook voor de extra dekking Reconstructiekosten? Dan geldt het inlooprisico ook voor deze dekking.

Wil je precies weten wat er is verzekerd, lees dan de aanvullende voorwaarden 'Inlooprisico op basis van de vorige beroepsaansprakelijkheidsverzekering'.

Wat is verder van belang voor deze extra dekking?

Welk bedrag is verzekerd?

Ontvangen wij een schadeclaim in verband met een fout gemaakt voor de ingangsdatum van onze BAV? Dan betalen wij maximaal het verzekerde bedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die je had op het moment dat je de fout maakte.

Is het verzekerde bedrag van deze vorige beroepsaansprakelijkheidsverzekering hoger dan het verzekerde bedrag op onze BAV? Dan betalen wij maximaal het verzekerde bedrag op onze BAV.