Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering

 • Aansprakelijkheid voor schade van derden door een fout van je bedrijf is verzekerd
 • Rechtsbijstand aanvullend te verzekeren
 • Maatwerk mogelijk

Kenmerken

Waarom onze Zakelijke Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering (BAV)?

Aansprakelijkheid voor schade door een fout

Maakt je bedrijf tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en beroepsactiviteiten een fout? En is je bedrijf daardoor aansprakelijk voor (financiële) schade van derden? Dan is dit verzekerd. Met een fout bedoelen wij een vergissing, onachtzaamheid, nalatigheid, verzuim, onjuist advies of soortgelijke onzorgvuldigheid.

Vergoeding van zuivere vermogensschade

Is je bedrijf aansprakelijk voor een fout en is de schade verzekerd? Dan vergoeden we de financiële schade van derden. Dit is een in geld uit te drukken vermindering van het vermogen die niet te maken heeft met materiële of letselschade. We noemen dit ook wel de zuivere vermogensschade.

Vergoeding van kosten juridische procedures

Word je bedrijf onterecht aansprakelijk gesteld? En vinden wij dat er een juridische procedure moet worden gestart? Dan vergoeden we deze kosten. Zo nodig boven het verzekerd bedrag.

Verzekerd

Beroeps­aansprakelijkheid

Je bent verzekerd als je bedrijf aansprakelijk is voor zuivere vermogensschade van derden door een fout. De fout moet veroorzaakt zijn tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en beroepsactiviteiten van je bedrijf.

Onafhankelijk adviseur

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten via een onafhankelijk adviseur. Wil je zelf contact opnemen met een adviseur? Vind een adviseur bij je in de buurt op postcode of plaats.

 • Verzekerd

  De aansprakelijkheid van je bedrijf is verzekerd als:

  • de schadeclaim het gevolg is van een fout tijdens de looptijd van onze BAV, en
  • de schadeclaim voor het eerst tegen je wordt ingesteld tijdens de looptijd of binnen een maand na de einddatum van onze BAV, en
  • wij de melding van de schadeclaim ook tijdens de looptijd of binnen een maand na de einddatum van onze BAV hebben ontvangen.

  Meer weten over onze standaarddekking en wat er wel en niet verzekerd is, voor welke bedragen, waar je verzekerd bent en welk eigen risico geldt op onze BAV?

 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Aansprakelijkheid voor schade door of in verband met asbest en asbesthoudende zaken.
  • Aansprakelijkheid voor schade en kosten die te maken hebben met het helemaal of deels overdoen van werk dat door of onder verantwoordelijkheid van je bedrijf is gedaan.
  • Aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door en/of voortvloeit uit opzettelijk handelen of nalaten van een verzekerde.
  • Aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde bewust niet heeft voorkomen of verminderd, terwijl hij dat wel had kunnen doen. Als wij hierdoor zijn benadeeld, is de schade niet verzekerd.

  Meer weten over onze standaarddekking en wat er wel en niet verzekerd is, voor welke bedragen, waar je verzekerd bent en welk eigen risico geldt op onze BAV?

Verzekeringskaart

Zakelijke Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De verzekeringskaart helpt je de verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.

Extra vergoedingen meeverzekerd

Je bent ook verzekerd voor een aantal extra vergoedingen, zo nodig bovenop het verzekerde bedrag. Deze extra vergoedingen kunnen samen nooit meer zijn dan het verzekerde bedrag per schadeclaim. Het gaat om de volgende extra kosten:

 • Bereddingskosten

  Dit zijn de redelijke kosten die je moet maken om een direct dreigend gevaar op schade te voorkomen of verminderen. Hierbij moet het wel gaan om schade waarvoor je aansprakelijk zou zijn, als deze was ontstaan. Ook geldt dat de schade verzekerd moet zijn geweest, als deze was ontstaan.

  Wil je precies weten wat er verzekerd is met Beroepsaansprakelijkheid? Lees dan de voorwaarden van onze BAV.

 • Proceskosten

  Wij betalen de proceskosten als wij deze hebben goedgekeurd of als wij hebben besloten dat er een civiele procedure gevoerd moet worden vanwege de aansprakelijkheid van je bedrijf. Ook betalen wij de kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons aan je bedrijf is verleend. Bij een tucht-, bestuurs- of strafrechtelijke procedure betalen wij deze kosten als wij vinden dat wij belang hebben bij de uitkomst van die procedure.

  Wil je precies weten wat er verzekerd is met Beroepsaansprakelijkheid? Lees dan de voorwaarden van onze BAV.

 • Wettelijke rente

  Is de schade waarvoor je bedrijf aansprakelijk is, verzekerd? Dan betalen wij de wettelijke rente over het bedrag dat wij vanwege de schade betalen.

  Wil je precies weten wat er verzekerd is met Beroepsaansprakelijkheid? Lees dan de voorwaarden van onze BAV.

Standaard­dekking beroeps­aansprakelijkheid

Wat is verder van belang

Premie en contractduur

Op basis van je bedrijfsgegevens, zoals je omzet en de werkzaamheden en beroepsactiviteiten van je bedrijf, bepalen we je premie. De contractduur is 1 jaar. Na dit jaar wordt je verzekering telkens automatisch met weer 1 jaar verlengd, tenzij jij of wij de verzekering eerder stoppen. Het eerste jaar van je verzekering, kun je de verzekering niet opzeggen. Na het 1e jaar kun je de verzekering op elk moment opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand.

Waar ben je verzekerd?

Je bedrijf is standaard binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade van derden. De schadeclaims moeten wel zijn gebaseerd op het recht van één van deze landen. Ook moet de schadeclaim worden ingesteld of bij een rechter aanhangig worden gemaakt in één van deze landen.

Afhankelijk van de soort werkzaamheden en beroepsactiviteiten van je bedrijf, kan het zijn dat het verzekeringsgebied dat standaard verzekerd is, beperkt wordt.

Verzekerd bedrag

Welk bedrag je wilt verzekeren, is aan jou. Je kunt kiezen uit verzekerde bedragen vanaf € 250.000 tot € 1.250.000 per schadeclaim. Dit is het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd bij een schadeclaim. Per jaar dat je verzekerd bent (verzekeringsjaar), keren we in totaal voor alle schadeclaims nooit meer dan 2 keer het verzekerde bedrag per schadeclaim uit. Het verzekeren van hogere verzekerde bedragen per schadeclaim is mogelijk op aanvraag.

Eigen risico

Een gedeelte van het schadebedrag blijft altijd voor rekening van je bedrijf. Wij noemen dit het eigen risico. Je eigen risico wordt bepaald aan de hand van de werkzaamheden en beroepsactiviteiten van je bedrijf.

Mogelijkheden

Extra dekkingen

De Zakelijke Beroepsaansprakelijkheidsverzekering kun je uitbreiden met de volgende extra dekkingen:

 • Inlooprisico op basis van de vorige beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Je bedrijf is niet verzekerd voor een schadeclaim in verband met een fout die is gemaakt voor de ingangsdatum van onze BAV. Heb je nu een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een andere verzekeraar? Dan kun je er voor kiezen om de extra dekking 'Inlooprisico op basis van de vorige beroepsaansprakelijkheidsverzekering' mee te verzekeren.

  Met deze extra dekking is je bedrijf dan verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade van derden door een fout gemaakt vóór de ingangsdatum van onze BAV.

 • Inlooprisico als je hiervoor geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering had

  Je bedrijf is niet verzekerd voor een schadeclaim in verband met een fout die is gemaakt voor de ingangsdatum van onze BAV. Heb je geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering gehad bij een andere verzekeraar? Dan kun je kiezen voor de extra dekking 'Inlooprisico als u hiervoor geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering had'.

  Met deze extra dekking is je bedrijf dan verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade van derden door een fout gemaakt vóór de ingangsdatum van onze BAV en na de startdatum van het inlooprisico. Je kunt kiezen uit een periode van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar.

 • Reconstructiekosten

  Hiermee verzeker je de aansprakelijkheid van je bedrijf voor kosten van reconstructie van akten, contracten, brieven, informatiedragers die zijn beschadigd, vernietigd en/of verloren gegaan. Wel geldt dat deze zaken je zijn toevertrouwd voor de behandeling van een opdracht.

  Lees meer over reconstructiekosten in de voorwaarden van onze BAV.

 • Bijzondere Rechtsbijstand

  Hiermee verzeker je juridische hulp van DAS bij conflicten met de overheid en tuchtrechtinstanties over een tegen een verzekerde ingestelde straf-, tucht- en/of bestuursrechtelijke procedure door of in verband met een fout. Ook verzeker je juridische hulp van DAS bij conflicten met Reaal over een afgewezen schade of de behandeling van een schade op deze BAV. En ook bepaalde conflicten met opdrachtgevers zijn verzekerd.

Tips

Handig om te weten

 • Pakketkorting

  Deze verzekering is onderdeel van het Bedrijven Totaalplan. Het aantal verschillende verzekeringen dat je hebt, bepaalt de hoogte van de pakketkorting:

  Aantal verschillende verzekeringen Korting
  Vanaf 2 verzekeringen 2%
  Vanaf 3 verzekeringen 5%
  Vanaf 4 verzekeringen 8%
  Vanaf 5 verzekeringen 10%
  Vanaf 8 verzekeringen of meer 12%

  De korting geldt voor alle lopende verzekeringen binnen het pakket.

 • Voorwaarden

Zakelijke Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 • Aansprakelijkheid voor schade van derden door een fout van je bedrijf is verzekerd
 • Rechtsbijstand aanvullend te verzekeren
 • Maatwerk mogelijk