WEGAM en Zorgplicht werkgever

Heeft je bedrijf werknemers of ingeleend personeel die bij de uitvoering van hun werk een motorrijtuig besturen of hiervan in- of opzittende zijn? Als werkgever kun je dan aansprakelijk zijn als zij met dat motorrijtuig een schade of ongeval oplopen tijdens de uitvoering van hun werk. Met onze WEGAM verzekering verzeker je je bedrijf voor de financiële gevolgen van deze schades.

Extra dekking

Wegam

 • Verzekerd

  Dit is verzekerd met WEGAM

  Verzekerd is de aansprakelijkheid van je bedrijf als werkgever voor schade van haar werknemers en de werkgevers­aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade van ingeleend personeel (zoals stagiairs, uitzendkrachten, gedetacheerden en UWV proefplaatsers die werkzaam zijn voor je bedrijf), die zij oplopen als:

  • bestuurder
  • inzittende
  • opzittende

  Van een motorrijtuig dat is gebruikt in verband met de werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten van je bedrijf, die je hebt verzekerd. De schade van deze personen is alleen verzekerd als de schade niet via een WAM-verzekering is verzekerd.

  Als de werknemer of het ingeleende personeel eigenaar is van het motorrijtuig, dan betalen wij de schade aan het motorrijtuig. Hiervoor geldt een eigen risico van € 1.000.

  Is de schade aan het motorrijtuig verzekerd? Dan betalen wij alleen:

  • Het verlies aan korting voor schade.
  • Vrij rijden voor maximaal 2 jaar.
  • Het eventuele eigen risico op de motorijtuig­verzekering.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd met WEGAM

  Aansprakelijkheid voor schade aan een motorrijtuig van je bedrijf. Daarnaast gelden ook de uitsluitingen, die gelden voor de 3 standaard­dekkingen (Algemene Bedrijfs­aansprakelijkheid, werkgever­aansprakelijkheid en Milieuaantasting).

Extra dekking

Zorgplicht werkgever

 • Verzekerd

  Dit is verzekerd met 7:611 BW (Zorgplicht werkgever)

  Verzekerd is de aansprakelijkheid van je bedrijf als werkgever op basis van artikel 7:611 BW. Dit artikel in de wet regelt de zorgplicht van de werkgever vanuit de arbeidsrelatie met een werknemer. Onder deze zorgplicht valt ook het regelen van een behoorlijke verzekering of voorziening voor schade van werknemers in verband met bepaalde werkgerelateerde risico's. Voor­waarde is dat deze werkgerelateerde risico's te maken hebben met de werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten van je bedrijf, die je hebt verzekerd.

  Met deze dekking vergoeden we de zuivere vermogensschade die je werknemers lijden doordat je bedrijf als werkgever zijn zorgplicht op basis van artikel 7:611 BW niet is nagekomen. Zuivere vermogensschade is financiële schade (een in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen), die niet voortvloeit uit schade aan zaken of schade aan personen.

 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd met 7:611 BW (Zorgplicht werkgever)

  Andere schade dan zuivere vermogensschade vergoeden we met deze dekking niet. Daarnaast gelden ook de uitsluitingen, die gelden voor de 3 standaard­dekkingen (Algemene Bedrijfs­aansprakelijkheid, werkgever­aansprakelijkheid en Milieuaantasting).

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag per schadeclaim voor de extra dekking WEGAM en 7:611 BW (Zorgplicht werkgever) is € 2.500.000 . Per jaar dat je verzekerd bent (verzekeringsjaar), keren we nooit meer dan 2 keer het verzekerde bedrag per schadeclaim uit.

Eigen risico

Een gedeelte van het schade­bedrag blijft altijd voor rekening van je bedrijf. Wij noemen dit het eigen risico. Voor WEGAM geldt een eigen risico van € 1.000 voor schade aan het motorrijtuig. Voor 7:611 BW (Zorgplicht werkgever) geldt geen eigen risico.

Wil je meer informatie? Lees dan de voor­waarden van de zakelijke aansprakelijkheids­verzekering.

Verzekeringskaart

Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen

De verzekeringskaart helpt je de verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.