Casco

Bij de werk- en landbouwmaterieel­verzekering kies je of je je materieel casco of alleen voor aansprakelijkheid wilt verzekeren of beiden.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

   

  Casco beperkt

  Casco standaard

  Casco uitgebreid

  Brand / ontploffing      
  Blikseminslag      
  Diefstal / vermissing      
  Storm      
  Van buiten komende oorzaken, exclusief eigen gebrek      
  Van buiten komende oorzaken, inclusief eigen gebrek, jonger dan 5 jaar      
  Verzekerde som Dag­waarde Catalogus­waarde Catalogus­waarde
  Dekkingsgebied Benelux en 100 km vanaf de grens tot in Duitsland      
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Schade doordat het verzekerde object werd gebruikt voor andere doeleinden dan bij het sluiten van de verzekering.
  • Schade door diefstal, verduistering of vermissing van klein materieel wanneer dat na werktijd on­beheerd wordt achtergelaten.
  • Schade door graffiti.
  • Schade door hei- en sloopwerk.
  • Schade in verband met wijziging aan het object.
  • Herstelkosten van normale slijtage.
  • Schade aan luchtbanden en messen.
  • Herstelkosten als gevolg van residu.
  • Schade veroorzaakt door een bestuurder jonger dan 16 jaar.
  • Schade door opzet, roekeloosheid of merkelijk schuld.
  • Schade door onvoldoende onderhoud of zorg.
  • Schade door een atoomkernreactie.
  • Schade door een gewapend conflict.
  • Schade door of tijdens inbeslagneming.
  • Van buiten komende oorzaken, inclusief eigen gebrek zolang de machines niet ouder zijn dan 5 jaar (na eerste ingebruikname).

  Lees voor een volledig overzicht van de uitsluitingen artikel 3 van de voor­waarden casco standaard, casco beperkt en casco uitgebreid. En artikel 30 van de voor­waarden werk- en landbouwmaterieel. Je vindt de voor­waarden hieronder.

Onafhankelijk adviseur

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten via een onafhankelijk adviseur. Wil je zelf contact opnemen met een adviseur? Vind een adviseur bij je in de buurt op postcode of plaats.

Tips

Handig om te weten

 • Pakketkorting tot 12%

  Deze verzekering is onderdeel van het Bedrijven Totaalplan. Het aantal verschillende verzekeringen dat je hebt, bepaalt de hoogte van de pakketkorting:

  Aantal verschillende verzekeringen Korting
  Vanaf 2 verzekeringen 3%
  Vanaf 3 verzekeringen 5%
  Vanaf 4 verzekeringen 7%
  Vanaf 5 verzekeringen 10%
  Vanaf 10 verzekeringen of meer 12%

  De korting geldt voor alle lopende verzekeringen binnen het pakket (dus ook voor aanvullende verzekeringen).

 • Voorwaarden