Beperkt Casco

De WA-verzekering is er niet voor schade aan je eigen vrachtauto. Beperkt Casco dekt in bepaalde gevallen wel de schade aan je eigen vrachtauto. Bijvoorbeeld als je vrachtauto wordt gestolen of getroffen door bliksem.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Schade aan je vrachtauto die is ontstaan door:
   • Storm.
   • Natuurrampen (zoals lawine, overstroming, aardbeving en vallend gesteente).
   • Brand, zelfontbranding, explosie, kortsluiting en blikseminslag.
   • Een aanrijding met vogels en loslopende dieren. De schade moet dan direct ontstaan zijn door de aanrijding met het dier.
   • Diefstal, inbraak, verduistering, joyriding of een poging hiertoe.
   • Een vallend luchtvaartuig of delen hiervan.
   • Relletjes.
   • Een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis tijdens het vervoer van de vrachtauto per boot, trein of vliegtuig.
   • Breuk of beschadiging van een ruit en schade aan de vrachtauto door de scherven, voor zover niet ontstaan door een botsing.
  • Niet tot de standaarduitrusting behorende accessoires aan de vrachtauto zijn meeverzekerd tot € 1000.
  • Bereddingskosten.
  • Persoonlijke zaken van de chauffeur tot € 500.
  • Bijdrage in averij.
  • Bergingskosten, noodzakelijke bewaking en vervoer naar een repartie-inrichting na schade.
  • Stallingskosten als de vrachtauto na schade in het buitenland moet worden achtergelaten.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Schade aan je eigen vrachtauto en aan je gekoppelde aanhangwagen.
  • Schade aan (bezittingen van) de bestuurder of een andere aansprakelijke verzekerde.
  • Schade door georganiseerd geweld/molest.
  • Schade door opzet of roekeloosheid.
  • Schade als jij of een andere verzekerde hebt nagelaten om maatregelen te nemen om schade te voorkomen of te verminderen en daardoor onze belangen hebt geschaad.
  • Schade als de vrachtauto in beslag is genomen of aangehouden vanwege een besluit van de Nederlandse of een vreemde overheid.
  • Schade door een bestuurder die zonder je toestemming in je vrachtauto rijdt.
  • Schade door een bestuurder die de vrachtauto door diefstal of geweld in zijn bezit heeft gekregen.
  • Schade aan de lading die je met je vrachtauto vervoert.
  • Schade door het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, behendigheidsritten of snelheidsproeven.
  • Schade als je de vrachtautoauto verhuurt. Of als je de vrachtauto voor andere doeleinden gebruikt dan je bij het afsluiten van deze verzekering hebt opgegeven of door de wet is toegestaan.
  • Schade terwijl de bestuurder geen (geldig) rijbewijs heeft of de rijbevoegdheid is ontzegd. Of terwijl de bestuurder vanwege een andere wettelijke bepaling niet bevoegd is om de vrachtauto te besturen.Schade door atoomkernreacties, aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.
  • Schade door een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.
  • Schade die uitsluitend voortvloeit uit contractuele verplichtingen.
  • Schade die uitsluitend voortvloeit uit onder andere een boete- en garantiebedingen.
  • Schade aan zaken van iemand anders die jij of een andere aansprakelijke verzekerde vanwege een huur-, leen- of andere overeenkomst in gebruik hebben.
  • Schade als de bestuurder tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen.
  • Schade als de bestuurder meer alcohol heeft gedronken dan is toegestaan.
  • Schade als de bestuurder weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef.
  • Schade als het kenteken niet op naam van je bedrijf staat.
  • Schade als er fraude is gepleegd.
  • Schade door slijtage en slecht onderhoud.
  • Schade door diefstal wanneer de normale voorzichtheid niet in acht is genomen ter voorkoming van diefstal.
  • Schade die ontstaat doordat je vrachtauto minder waard is na schade.
  • Schade door bevriezing.

Eigen risico

Hoeveel betaal je zelf?

Bij onze vrachtauto­verzekering heb je invloed op de hoogte van je eigen risico. Je hebt standaard een eigen risico € 136 per gebeurtenis. In geval van schade zal per gebeurtenis het eigen risico daarop in mindering worden gebracht. Een deel van de schade betaal je dus zelf.

Heb je ruitschade?

Het eigen risico bij reparatie van een ruit vervalt als een ruitschade door middel van een harsinjectie is gerepareerd door een op het Internationaal Motorrijtuig­verzekeringsbewijs aangegeven glasherstelbedrijf. Als de beschadigde ruit wordt vervangen door een op het Internationaal Motorrijtuig­verzekeringsbewijs aangegeven glasherstelbedrijf, dan wordt het eigen risico verminderd met € 125.

No-claimkorting

Korting op je premie

Je ontvangt korting op je premie op basis van het aantal schadevrije jaren. Deze korting staat bekend als bonus-malus­regeling. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe hoger de korting. De hoogte van de korting is vastgelegd in de bonus-malustabel. Je premie wordt per jaar berekend. Als je een jaar geen schade rijdt, stijg je een trede en ontvang je dus meer korting.

Contract en loopduur

Zo lang loopt je verzekering

De verzekering geldt voor 1 jaar vanaf het moment dat je hem afsluit. Daarna wordt hij telkens automatisch voor 1 jaar verlengd. Na het 1e jaar kun je de verzekering op elk moment opzeggen, met een opzeg­termijn van 1 maand. Je betaalt de premie per jaar, half jaar, kwartaal of maand. Daarvoor betaal je geen extra toeslag.