WA-verzekering

De WA dekking van de topcar­verzekering dekt schade die je met je auto toebrengt aan andere personen of hun eigendommen.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Schade aan andere personen en hun eigendommen waarvoor jij aansprakelijk bent:
   • Veroorzaakt door je auto en aangekoppelde aanhangwagen.
   • Veroorzaakt door lading die van je auto of aanhanger valt.
  • Kosten van verweer als je door een benadeelde aansprakelijk bent gesteld.
  • Wettelijke rente over de schadevergoeding.
  • Zekerheidsstelling als waarborg van de rechten van de benadeelden. Wij betalen maximaal € 50.000 voor alle verzekerden samen als een overheid dit van ons vraagt.
  • Hulpverlening bij een ongeluk en diefstal.
  • Transport van je auto als je na een ongeval niet meer verder kunt rijden.
  • Wij vergoeden:
   • Maximaal € 2.500.000 per gebeurtenis voor schade aan een andere auto of andermans spullen.
   • Maximaal € 6.070.000 per gebeurtenis voor schade doordat iemand anders gewond raakt, invalide wordt of zelfs overlijdt.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Schade aan je eigen auto en aan je gekoppelde aanhangwagen.
  • Schade aan (bezittingen van) de bestuurder of een andere aansprakelijke verzekerde.
  • Schade door georganiseerd geweld/molest.
  • Schade door opzet of roekeloosheid.
  • Schade als jij of een andere verzekerde hebt nagelaten om maatregelen te nemen om schade te voorkomen of te verminderen en daardoor onze belangen hebt geschaad.
  • Schade als de auto in beslag is genomen of aangehouden vanwege een besluit van de Nederlandse of een vreemde overheid.
  • Schade door een bestuurder die zonder je toestemming in je auto rijdt.
  • Schade door een bestuurder die de auto door diefstal of geweld in zijn bezit heeft gekregen.
  • Schade aan de lading die je met je auto vervoert.
  • Schade door het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, behendigheidsritten of snelheidsproeven.
  • Schade als je de auto verhuurt of als taxi gebruikt. Of als je de auto voor andere doeleinden gebruikt dan je bij het afsluiten van deze verzekering hebt opgegeven of door de wet is toegestaan.
  • Schade terwijl de bestuurder geen (geldig) rijbewijs heeft of de rijbevoegdheid is ontzegd. Of terwijl de bestuurder vanwege een andere wettelijke bepaling niet bevoegd is om de auto te besturen.
  • Schade door atoomkernreacties, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en overstroming.
  • En we vergoeden ook geen schade als:
   • De bestuurder tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen.
   • De bestuurder meer alcohol heeft gedronken dan is toegestaan.
   • De bestuurder weigert mee te werken aan een adem of urinetest of bloedproef.
   • Er fraude is gepleegd.
   • Schade die voortvloeit uit contractuele verplichtingen.

Onafhankelijk adviseur

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten via een onafhankelijk adviseur. Wil je zelf contact opnemen met een adviseur? Vind een adviseur bij je in de buurt op postcode of plaats.

Andere dekkingen