Volledig Casco

Met Volledig Casco is je auto verzekerd bij schade veroorzaakt door alle mogelijke van buitenaf komende oorzaken.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Schade aan de auto is verzekerd tot maximaal de catalogus­waarde.
  • Audiovisuele apparatuur zijn meeverzekerd tot € 1.000.
  • Extra voorzieningen en accessoires zijn meeverzekerd tot € 1.500.
  • Bij diefstal en verduistering van de auto een vergoeding van € 50 per dag gedurende maximaal één maand vanaf de datum van aangifte bij de politie.
  • Vergoeding van sloten na diefstal sleutel(s) met een maximum van 3% van het verzekerde bedrag.
  • We vergoeden schade aan je auto die is ontstaan door:
   • Storm.
   • Natuurrampen (zoals lawine, overstroming en vallend gesteente).
   • Brand, zelfontbranding, explosie, kortsluiting en blikseminslag.
   • Een aanrijding met vogels en loslopende dieren. De schade moet dan direct ontstaan zijn door de aanrijding met het dier.
   • Hagel.
   • Diefstal, inbraak, verduistering, joyriding of een poging hiertoe.
   • Luchtvaartuigen.
   • Relletjes.
   • Een plotselinge gebeurtenis tijdens het vervoer van de auto per boot, trein of vliegtuig.
   • Breuk of beschadiging van een ruit en schade aan de auto door de scherven.
   • Botsing, vandalisme of elke andere van buitenkomende plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.
   • Het omslaan, van de weg raken of in het water te­rechtkomen van de auto.
  • Een ongeval veroorzaakt door slijtage, constructie- en/of materiaalfouten, eigen gebrek of een andere inwendige oorzaak.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Schade door georganiseerd geweld/molest.
  • Schade door opzet of roekeloosheid.
  • Schade als jij of een andere verzekerde hebt nagelaten om maatregelen te nemen om schade te voorkomen of te verminderen en daardoor onze belangen hebt geschaad.
  • Schade als de auto in beslag is genomen of aangehouden vanwege een besluit van de Nederlandse of een vreemde overheid.
  • Schade door het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, behendigheidsritten of snelheidsproeven.
  • Schade als je de auto verhuurt of als taxi gebruikt. Of als je de auto voor andere doeleinden gebruikt dan je bij het afsluiten van deze verzekering hebt opgegeven of door de wet is toegestaan.
  • Schade terwijl de bestuurder geen (geldig) rijbewijs heeft of de rijbevoegdheid is ontzegd. Of terwijl de bestuurder vanwege een andere wettelijke bepaling niet bevoegd is om de auto te besturen.
  • Schade door atoomkernreacties, aardbevingen en vulkanische uitbarstingen
  • Schade door bevriezing of andere langzaam inwerkende weersinvloeden.
  • En we vergoeden ook geen schade als:
   • De bestuurder tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen.
   • De bestuurder meer alcohol heeft gedronken dan is toegestaan.
   • De bestuurder weigert mee te werken aan een adem of urinetest of bloedproef.
   • Er fraude is gepleegd.

Onafhankelijk adviseur

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten via een onafhankelijk adviseur. Wil je zelf contact opnemen met een adviseur? Vind een adviseur bij je in de buurt op postcode of plaats.

Andere dekkingen