Schade­verzekering voor werknemers

Met deze extra dekking verzeker je schade van een werknemer en ingeleend personeel door een ongeluk dat tijdens werktijd of een andere activiteit van het bedrijf gebeurt. Ook schade door een ongeluk tijdens woon-werkverkeer is verzekerd.

Dekkingen

Hier ben je voor verzekerd

 • Verzekerd

  Dit is verzekerd

  De extra dekking 'Schade­verzekering voor werknemers' sluit je af voor de werknemers van je bedrijf, de DGA met een minderheidsbelang en de niet-ondergeschikten van je bedrijf. Zij zijn voor deze dekking 'de verzekerden'. Niet-ondergeschikten zijn personen die voor je bedrijf werken, maar niet onder je gezag vallen en ook geen arbeids­overeenkomst hebben je bedrijf hebben. Bijvoorbeeld een ingeleende ZZP'er voor zover hij of zij onder artikel 7:658 lid 4 BW valt.

  De verzekerden zijn verzekerd voor schade die zij lijden door een ongeval tijdens:

  • de uitoefening van werkzaamheden en activiteiten voor je bedrijf of de normale werkonderbrekingen.
  • andere activiteiten die te maken hebben met het bedrijf, zoals:
   • bedrijfsuitjes en –festiviteiten
   • bedrijfsopleidingen
   • zakenreizen
  • woon/werkverkeer

  Voor­waarde is wel dat je bedrijf als werkgever niet aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 BW (schending zorg- en instructieplicht) voor de schade van de verzekerde. De verzekerden zijn over de hele wereld verzekerd.

  Met schade bedoelen wij schade aan personen en schade aan zaken. Schade aan personen is schade die is ontstaan door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, ook als zij hierdoor overlijden. De schade die daaruit voortvloeit, valt er ook onder. Schade aan zaken is schade die is ontstaan door beschadiging of het verloren gaan van zaken van een verzekerd persoon. De schade die daaruit voortvloeit, valt er ook onder. Voor schade met, door of aan een motorrijtuig gelden wel bijzonderheden:

  • De verzekerden zijn verzekerd voor schade als bestuurder of als in/opzittende van een motorrijtuig. Maar alleen als de schade niet verhaald kan worden op een Motorrijtuigverzekeraar of op het Waarborg­fonds Motorverkeer.
  • De verzekerde is verzekerd voor schade aan het door hem of haar bestuurde motorrijtuig waarvan de verzekerde eigenaar of houder is. Is de schade aan het motorrijtuig verzekerd? Dan betalen wij alleen:
   • Het verlies aan korting voor schadevrij rijden voor maximaal 2 jaar.
   • Het eventuele eigen risico.

  We kunnen we de schadevergoeding beperken, als de verzekerde de verplichte autogordel niet draagt of de verplichte helm niet droeg toen hij schade kreeg.

  Wij betalen de schadevergoeding aan de betrokken verzekerde. Is de betrokken verzekerde overleden? Dan ontvangen zijn erfgenamen de schadevergoeding.

  Wil je precies weten wat er verzekerd is met de extra dekking 'Schade­verzekering voor werknemers'? Lees dan de voor­waarden van de extra dekking 'Schade­verzekering voor werknemers'

  Er is meer niet verzekerd is bij de extra dekking 'Schade­verzekering voor werknemers'. Wil je precies weten wat er niet verzekerd is, lees dan artikel 2.4 van de aanvullende voor­waarden Schade­verzekering voor Werknemers.

 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Schade die is veroorzaakt als de verzekerde als bestuurder van het motorrijtuig:
   • tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen.
   • meer alcohol heeft gedronken dan volgens de wet is toegestaan om een motorrijtuig te besturen.
   • weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef.
  • Schade aan een door de verzekerde bestuurd motorrijtuig waarvan de verzekerde geen eigenaar of houder is.
  • Schade die is ontstaan terwijl de verzekerde als bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs voor het motorrijtuig dat de verzekerde bestuurde of als de verzekerde de rijbevoegdheid is ontzegd. Is de wettelijke geldigheidsduur van het rijbewijs verstreken? Dan zien wij dat als een geldig rijbewijs.
  • Schade die is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van de verzekerde.
  • Schade die is ontstaan door rijden op een circuit, het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, behendigheidsritten of snelheidsproeven.

  Er is meer niet verzekerd is bij de extra dekking 'Schade­verzekering voor werknemers'. Wil je precies weten wat er niet verzekerd is, lees dan artikel 2.4 van de aanvullende voor­waarden Schade­verzekering voor Werknemers.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag per schadeclaim voor de extra dekking Schade­verzekering voor werknemers is standaard € 1.000.000. Hogere verzekerde bedragen zijn mogelijk op aanvraag. Per jaar dat je verzekerd bent (verzekeringsjaar), keren we nooit meer dan 3 keer het verzekerde bedrag per schadeclaim uit.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen. Het eigen risico wordt afgetrokken van het vastgestelde schade­bedrag. Het eigen risico is:

 • € 250 voor schade aan zaken. Dit vervalt als de verzekerde ook schade aan personen heeft.
 • € 1.000 voor schade aan een motorrijtuig.

Dit eigen risico geldt niet voor:

 • De vergoeding voor het verlies aan korting voor schadevrij rijden;
 • Het eigen risico van een casco­dekking op een motorrijtuig­verzekering.

Onafhankelijk adviseur

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten via een onafhankelijk adviseur. Wil je zelf contact opnemen met een adviseur? Vind een adviseur bij je in de buurt op postcode of plaats.

Verzekeringskaart

Schadeverzekering voor werknemers

De verzekeringskaart helpt je de verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.