Milieuschade­verzekering

Saneringskosten, bereddings- en opruimingskosten en juridische bijstand standaard verzekerd.

Voordelen

Waarom onze milieuschade­verzekering?

Saneringskosten

De kosten die gemaakt worden om de verontreiniging op de eigen (werk)locatie en bij de omliggende locaties op te ruimen zijn verzekerd. Verontreiniging kan bijvoorbeeld ontstaan door brand, blikseminslag of ontploffing.

Onderzoekskosten

Vaak moet onderzocht worden of de grond verontreinigd is. Deze verzekering vergoedt niet alleen bedrijfsschade als gevolg van sanering, maar ook de volledige onderzoekskosten.

Een directe verzekering

Het is niet nodig vooraf te bepalen wie aansprakelijk is voor de schade. De schade wordt direct opgeruimd.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Onderzoekskosten.
  • Bereddings- en opruimingskosten.
  • Verweersbijstand wordt bij een concrete schade vergoed tot een gemaximeerd bedrag.
  • Saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij anderen.
  • Zaaksschade die het gevolg is van de verontreiniging.
  • Kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn.
  • Schade en kosten als gevolg van de sanering.
  • Bedrijfsschade als gevolg van een sanering.
  • Kosten van het herbouwen van opstallen na saneringswerkzaamheden.

  Dit is slechts een beknopte beschrijving van de dekking. Een uitgebreid overzicht van verzekerde gebeurtenissen en kosten, vind je in artikel 3 van de voor­waarden milieuschade­verzekering.

 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Schade door molest, atoomkernreacties, aardbeving en overstroming.
  • Schade door opzet, roekeloosheid en ernstige mate van schuld (merkelijke schuld).
  • Bestaande verontreiniging voor ingang van de verzekering.
  • Genetische schade (als gevolg van genetische modificatie).
  • Schade door onvoldoende milieuzorg (bv in strijd met milieuvergunning).
  • Schade door verontreiniging door activiteiten van de verhuurder en huurders.
  • Schade door ondergrondse tanks (vraag naar de Reaal Tankpolis).
  • Schade door verontreiniging door of met een motorrijtuig.
  • Schade aan personen.Bestaande verontreiniging voor ingang van de verzekering.
  • Schade door luchtverontreiniging.

  Dit is slechts een beknopte beschrijving van de uitsluitingen. Een uitgebreid overzicht vind je in artikel 4 van de voor­waarden milieuschade­verzekering.

Onafhankelijk adviseur

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten via een onafhankelijk adviseur. Wil je zelf contact opnemen met een adviseur? Vind een adviseur bij je in de buurt op postcode of plaats.

Verzekeringskaart

Milieuschadeverzekering

De verzekeringskaart helpt je de verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.

Tips

Handig om te weten

 • Pakketkorting

  Deze verzekering is onderdeel van het Bedrijven Totaalplan. Het aantal verschillende verzekeringen dat je hebt, bepaalt de hoogte van de pakketkorting:

  Aantal verschillende verzekeringen Korting
  Vanaf 2 verzekeringen 2%
  Vanaf 3 verzekeringen 5%
  Vanaf 4 verzekeringen 8%
  Vanaf 5 verzekeringen 10%
  Vanaf 8 verzekeringen of meer 12%

  De korting geldt voor alle lopende verzekeringen binnen het pakket.

 • Voor­waarden

De milieuschade­verzekering van Reaal

Saneringskosten, bereddings- en opruimingskosten en juridische bijstand standaard verzekerd.