Machinebreuk­verzekering

Materiële schade bedrijfsmachines, mee te verzekeren bij de inventaris- en goederen­verzekering, maatwerkoplossingen mogelijk.

Voordelen

Waarom onze machinebreuk­verzekering?

Maatwerkoplossingen

Veel bedrijven hebben apparatuur specifiek voor wat zij doen. Is er essentiële apparatuur binnen jouw bedrijf, dan kunnen we daar ook een maatwerkoplossing voor maken.

Reparatiekosten of dag­waarde

De schadeafwikkeling wordt gedaan op basis van reparatiekosten of bij totaalverlies op basis van de dag­waarde. Kan je een machine laten repareren? Dan worden de reparatiekosten vergoed. Is de machine niet meer te repareren of gaan de herstelkosten de dag­waarde van de machine te boven? Dan vergoeden we de dag­waarde met een minimum van 20% van de nieuw­waarde, of de vervangings­waarde wanneer deze lager is.

Verzekering op maat

De machinebreuk­verzekering kunt u aanvullen met een verzekering voor de gevolgschade van de stilstand van de verzekerde machine(s). Dit is de technische bedrijfsschade­verzekering.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Plotselinge en onvoorziene materiële schade aan de verzekerde machines, installaties of apparatuur. Het maakt niet uit of dit is veroorzaakt door eigen schuld, een gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van de verzekerde machines, installaties of apparatuur zelf.
  • Diefstal van de verzekerde machines, installaties of apparatuur na braak aan het gebouw.
  • Schade aan de vast opgestelde machine-installaties in/op gebouwen/terreinen.
  • Geïntegreerde of te integreren systeem- en/of operating-programmatuur van de verzekerde machines, installaties of apparatuur is ook meeverzekerd.
  • Boven het verzekerde bedrag worden ook de opruimingskosten vergoed. Maar wel tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag van de betreffende verzekerde machine, installatie of apparatuur.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Schade door slijtage, corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk bederf als natuurlijk gevolg van de gewone werking en het normale gebruik van de verzekerde machines, installaties of apparatuur. Deze uitsluiting geldt alleen voor die onderdelen, welke uitsluitend en alleen vanwege slijtage vervangen dienen te worden.
  • Schade aan of verlies van data op informatiedragers en de daardoor ontstane extra kosten, tenzij anders is overeengekomen.
  • Schade veroorzaakt met opzet of goedvinden van jou, de directie of de verantwoordelijke bedrijfsleider, alsmede schade die het gevolg is van experimenten, overbelasting en beproevingen, welke abnormale toestanden met zich meebrengen en welke geschieden op last van eerder genoemde partijen.
  • Schade door brand, ontploffing en blikseminslag.
  • Schade veroorzaakt door of ontstaan uit molest en schade door atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.
  • Schade, direct of indirect veroorzaakt door het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen.
  • Schade veroorzaakt door instorting of verzakking van gebouwen, grondverzakking, aardverschuiving, aardbeving, vulkanische uitbarsting of andere natuurrampen.
  • Schade bestaande uit esthetische gebreken zoals schrammen, krassen of deuken.
  • Schade die bestaat uit esthetische gebreken zoals schrammen, krassen of deuken.
  • Extra kosten om vervanging of herstel te bespoedigen en kosten wegens het uitvoeren van voorlopige reparaties.
  • Kosten voor revisie, veranderingen, verbeteringen of een onderzoek ter gelegenheid van een verzekerde schade, maar die met deze schade geen verband houden.
  • Schade die te verhalen is vanwege een leverings-, garantie-, of onderhoudscontract of enig andere overeenkomst.
  • Schade die betrekking heeft op het verlies van gebruiks- of verbruiksstoffen, zoals vloeistoffen, gassen, chemicaliën, smeermiddelen, filter- en contactmassa's en dergelijke.
  • Schade aan fundering, metselwerk, het verrichten van bouw- en/of constructiewerkzaamheden, die verband houden met een verzekerde gebeurtenis, tenzij anders is overeengekomen.
  • Schade die bestaat uit het herstellen of vervangen van:
   • Losse onderdelen zoals lampen, kettingen, snaren, staaldraden, riemen, linten en dergelijke.
   • Verwisselbare gereedschappen zoals boren, frezen, zagen, messen, stempels en dergelijke.
   • Hulpstukken zoals matrijzen, mallen, stelstukken, opspangereedschap en dergelijke tenzij anders is overeengekomen.
   • Beveiligingen, zoals (smelt)zekeringen, breekpennen, breekassen en dergelijke.
   • Niet metalen onderdelen, alsmede bekledingen van kunststof, rubber, vilt, textiel en dergelijke.
  • Schade aan elektronenbuizen, zoals beeldbuizen, röntgenbuizen, laserbuizen en dergelijke tenzij anders is overeengekomen.
  • Schade aan of verlies van verwisselbare informatiedragers tenzij de materiële waarde van deze zaken op het polisblad en/of de machinelijst wordt vermeld.

Aanvullende dekkingen

Wat kun je nog meer verzekeren?

Technische bedrijfsschade­verzekering

Als de verzekerde machine, installatie of apparatuur na een verzekerde schadeoorzaak niet meer functioneert, dan moet deze worden gerepareerd of worden vervangen. Dat kost tijd. Als gevolg van het stilvallen van het (deel van het) bedrijf kan de bedrijfsschade behoorlijk oplopen. De technische bedrijfsschade­verzekering vergoedt gedurende een bepaalde periode de bedrijfsschade en/of extra bedrijfskosten als er sprake is van een schade aan de verzekerde machines, installaties of apparatuur. Wel geldt dat deze schade verzekerd moet zijn volgens de machinebreuk­verzekering.

Verzekeringskaart

Machinebreukverzekering

De verzekeringskaart helpt je de verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.

Tips

Handig om te weten

 • Pakketkorting

  Deze verzekering is onderdeel van het Bedrijven Totaalplan. Het aantal verschillende verzekeringen dat je hebt, bepaalt de hoogte van de pakketkorting:

  Aantal verschillende verzekeringen Korting
  Vanaf 2 verzekeringen 2%
  Vanaf 3 verzekeringen 5%
  Vanaf 4 verzekeringen 8%
  Vanaf 5 verzekeringen 10%
  Vanaf 8 verzekeringen of meer 12%

  De korting geldt voor alle lopende verzekeringen binnen het pakket.

 • Voor­waarden

De machinebreuk­verzekering van Reaal

Materiële schade bedrijfsmachines, mee te verzekeren bij de inventaris- en goederen­verzekering, maatwerkoplossingen mogelijk.