Inventaris- en goederen­verzekering

Verzekert schade aan je inventaris en goederen.

Voordelen

Waarom onze Zakelijke Inventaris- en Goederen­verzekering?

Zelf samenstellen

Bij de inventaris goederen­verzekering kan je kiezen voor verschillende aanvullende dekkingen. Je kunt kiezen uit Geld en fraude, Glasbreuk, Bedrijfsschade, Extra kosten en Reconstructiekosten.

Geld

Geld en papier of passen met een waarde in geld van je bedrijf zijn tot maximaal € 2.500 per gebeurtenis verzekerd. Dus ook je contante geld, waardebonnen of spaarzegels zijn meeverzekerd. Wel zo prettig.

Huurdersbelang

Ben je huurder van het pand? Dan is ook het huurdersbelang verzekerd tot € 10.000. Dit zijn bouwkundige veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen die je als huurder voor eigen rekening hebt aangebracht. Natuurlijk kun je het huurdersbelang ook voor een hoger bedrag te verzekeren.

Dekking

Dit is er allemaal verzekerd

Met de Zakelijke Inventaris en Goederen­verzekering ben je verzekerd voor plotselinge en onvoorziene materiële schade aan of verlies van de verzekerde bezittingen. De schade moet zijn ontstaan door een onzekere gebeurtenis die genoemd is in de voor­waarden. Ook moet het gaan om schade die je niet had kunnen verwachten of voorzien voor de ingangsdatum van de verzekering.

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Aanrijding en aanvaring
  • Aardverschuiving
  • Afpersing of beroving
  • Aquarium en waterbed. Je bent verzekerd voor schade door water dat onvoorzien uit een aquarium of waterbed stroomt.
  • Blikseminslag
  • Brand en blussen van brand.
  • Diefstal of een poging daartoe, alleen door braak.
  • Glasscherven na glasbreuk, het glas zelf is niet verzekerd.
  • Inductie en overspanning
  • Kappen of snoeien van bomen
  • Water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van:
   • plaatselijke regen, sneeuw of hagel;
   • smeltwater dat ter plaatse is ontstaan
    Let op: Niet verzekerd is neerslag dat is binnengekomen via openstaande deuren of ramen.
  • Neervallen van een lucht- of ruimtevaartuig of een onderdeel daarvan.
  • Omvallen van bomen, heistellingen, windmolens, hoogwerkers, kranen, antenne- en vlaggenmasten. Ook schade door het losraken van onderdelen hiervan is verzekerd.
  • Ontploffing
  • Overstroming door hevige plaatselijke regen. Niet verzekerd is schade doordat waterwegen buiten hun oevers treden of doordat een dijk, kade, sluis of andere waterkering doorbreekt of overstroomt. Ook niet als gevolg van neerslag.
  • Relletjes, opstootjes en onregelmatigheden bij werkstakingen.
  • Rook en roet plotseling uitgestoten door een verwarmingsinstallatie of oven, aangesloten op het rookafvoerkanaal van het gebouw. Schade door rook en roet uit een openhaard is niet verzekerd.
  • Sneeuw-, ijs- en waterdruk
  • Storing of uitval van het koel- of vriesproces. De inhoud van uw koel- en vriesinrichting is verzekerd tot maximaal € 2.500 per gebeurtenis. Hiervoor geldt het eigen risico niet.
  • Storm
  • Vandalisme, alleen na braak

  Dit is een beperkte beschrijving van wat er verzekerd is. Meer informatie lees je in artikel 2.3 van de voor­waarden van de Zakelijke Inventaris- en Goederen­verzekering. Daarin staat ook meer uitleg over de gebeurtenissen en onder welke omstandigheden de gebeurtenissen verzekerd zijn.

  Wat is er nog meer verzekerd?

  Geld
  Je geld is verzekerd tot maximaal € 2.500 per gebeurtenis. Dit bedrag betalen wij boven het verzekerd bedrag van inventaris dat op de polis staat. Hiervoor geldt geen eigen risico.

  Tuinaanleg en beplanting
  Ben je huurder en is de tuin en beplanting van het gebouw jouw eigendom? Dan is schade aan de tuin en beplanting verzekerd tot maximaal € 15.000. Wij betalen alleen als de schade is ontstaan door: brand, blussen van brand en ontploffing.

  Lichtreclame
  Lichtreclame is verzekerd tot maximaal € 5.000. Je kunt ook kiezen voor een hoger verzekerd bedrag. Hiervoor wordt extra premie gerekend.

  Huurdersbelang
  Ben je huurder van het gebouw? Dan is het huurdersbelang verzekerd tot maximaal € 10.000. Je kunt ook kiezen voor een hoger verzekerd bedrag. Hiervoor wordt extra premie gerekend.

  Schade aan markiezen, vitrines, parkeerinstallaties e.d.
  Bij schade aan de volgende bezittingen buiten het gebouw betalen wij maximaal € 5.000 per gebeurtenis per soort bezitting:

  Markiezen, zonneschermen en uithangborden als ze aan het gebouw zijn bevestigd.
  Vitrines en eilandetalages. Wij betalen niet voor de inhoud van de vitrines en eilandetalages en glasbreuk.
  Parkeerinstallaties, parkeerautomaten, laadpalen, camera's en antennes.

  Let op: schade aan deze bezittingen is verzekerd tegen de in de voor­waarden genoemde gebeurtenissen, maar niet door vandalisme, relletjes, opstootjes en onregelmatigheden bij werkstakingen.

  Deze opsomming is niet compleet. In artikel 2.4 van de voor­waarden van Zakelijke Inventaris- en Goederen­verzekering lees je wat er nog meer verzekerd is.

 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Fouten; ontwerpfouten, constructiefouten en gebruik van onjuiste of gebrekkige materialen.
  • Fraude
  • Georganiseerd geweld
  • Milieuaantasting
  • Natuurrampen en atoomkernreactie
  • Opzet of roekeloosheid
  • Slecht onderhoud
  • Slijtage
  • Het weer, als de schade is ontstaan door:
   • grondwater dat je gebouw binnenkomt. Behalve als dat binnenkomt via afvoerleidingen en installaties of toestellen die daarop zijn aangesloten.
   • neerslag dat is binnengekomen via openstaande deuren of ramen.
   • vocht dat door de muren of vloeren komt.
   • de invloed van het weer over langere tijd. Bijvoorbeeld het verkleuren van vloerbe­dekking door zonlicht.
   • wind waarbij de windsnelheid minder was dan 14 meter per seconde.
   • neerslag, als hierdoor schade is ontstaan aan goederen die op minder dan 15 centimeter boven de vloer zijn opgeslagen op de begane grond en in kelders en souterrains.

  Dit is een beperkte omschrijving. Wat nog meer niet verzekerd is, lees je in artikel 2.5 van de voor­waarden van de Zakelijke Inventaris- en Goederen­verzekering.

Eigen risico

Je verplicht eigen risico is € 250, € 500, € 750 of € 1000, afhankelijk van je bedrijfsactiviteiten en het verzekerd bedrag. Is het verplicht eigen risico lager dan €1000 en kies je voor een hoger eigen risico? Dan krijg je korting op de premie. De korting is maximaal 15%.

Het eigen risico is het gedeelte van het schade­bedrag altijd voor je rekening blijft.

Is er sprake van een maximale vergoeding? Dan passen we eerst het maximum toe en dan het eigen risico.Is het schade­bedrag lager dan je eigen risico? Dan ontvang je niets.Geldt er meer dan één eigen risico? Dan betaal je alleen het hoogste eigen risico.

Premie

Op basis van je bedrijfsgegevens, zoals de waarde van je inventaris en goederen, je omzet en bedrijfsactiviteiten bepalen we je premie. Je adviseur vertelt je er meer over.

Aanvullende dekkingen

Wat kun je nog meer verzekeren?

 • Geld en fraude

  Wil je contant geld verzekeren tegen meer schade oorzaken en voor een hoger bedrag dan de standaard € 2.500 op de Inventaris en Goederen­verzekering? Dat kan met de aanvullende dekking 'Geld en fraude'. Vraag je financieel adviseur naar de mogelijkheden.

  Meer informatie over de aanvullende dekking 'Geld en Fraude' vind je in de aanvullende voor­waarden Geld en Fraude van de Zakelijke Inventaris- en Goederen­verzekering.

 • Glasbreuk

  Met de aanvullende dekking 'Glasbreuk' verzeker je het glas in je gebouw voor schade door breuk.

 • Bedrijfsschade

  Is er schade door een gebeurtenis die verzekerd is op deze inventaris- goederen­verzekering en ligt je bedrijf daardoor stil? Met de aanvullende dekking 'Bedrijfsschade' verzeker je de bedrijfsschade over een maximale periode.

  Meer informatie over de aanvullende dekking 'Bedrijfsschade' vind je in de aanvullende voor­waarden Bedrijfsschade van de Zakelijke Inventaris- en Goederen­verzekering.

 • Extra kosten

  Met de aanvullende dekking 'Extra Kosten' verzeker je extra kosten die nodig zijn om de bedrijfstilstand of stoornis als gevolg van schade door een in deze inventaris- goederen­verzekering verzekerde gebeurtenis op te heffen of te verminderen. Deze extra kosten moeten vooraf door ons zijn goedgekeurd. Boetes en reconstructiekosten zijn bijvoorbeeld niet verzekerd.

  Meer informatie over de aanvullende dekking 'Extra kosten' vind je in de aanvullende voor­waarden Extra Kosten van de Zakelijke Inventaris- en Goederen­verzekering.

 • Reconstructiekosten

  Met de dekking 'Reconstructiekosten' verzeker je de kosten van reconstructie van je financiële en andere administratie. De schade moet dan wel een gevolg zijn van een gebeurtenis verzekerd op de Zakelijke Inventaris- en Goederen­verzekering.

  Meer informatie over de aanvullende dekking 'Reconstructiekosten' vind je in de aanvullende voor­waarden Reconstructiekosten van de Zakelijke Inventaris- en Goederen­verzekering.

Onafhankelijk adviseur

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten via een onafhankelijk adviseur. Wil je zelf contact opnemen met een adviseur? Vind een adviseur bij je in de buurt op postcode of plaats.

Verzekeringskaart

Inventaris- en goederenverzekering

De verzekeringskaart helpt je de verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.

Tips

Handig om te weten

 • Pakketkorting

  Deze verzekering is onderdeel van het Bedrijven Totaalplan. Het aantal verschillende verzekeringen dat je hebt, bepaalt de hoogte van de pakketkorting:

  Aantal verschillende verzekeringen Korting
  Vanaf 2 verzekeringen 2%
  Vanaf 3 verzekeringen 5%
  Vanaf 4 verzekeringen 8%
  Vanaf 5 verzekeringen 10%
  Vanaf 8 verzekeringen of meer 12%

  De korting geldt voor alle lopende verzekeringen binnen het pakket.

 • Voor­waarden

Zakelijke Inventaris- en Goederenverzekering

Verzekert schade aan je inventaris en goederen.