Image

Gebouwen­verzekering

Verzekering voor schade aan je bedrijfspand, bereddings- en opruimingskosten ook verzekerd.

Voordelen

Waarom onze Zakelijke Gebouwen­verzekering?

Geen zorgen over je pand

Het pand waar je bedrijf in zit, is een belangrijk onderdeel van je bedrijf. Hier ontvang je klanten, werken je medewerkers of maak je producten. Heb je schade aan je gebouw? Dan zorgen wij dat de afhandeling van de schade goed geregeld wordt.

Schade voorkomen of beperken

Bereddingskosten zijn verzekerd tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het verzekerd bedrag . Bereddingskosten zijn redelijke kosten die je maakt om schade te voorkomen of beperken. Het gaat dan wel om schade die verzekerd zou zijn.

Inductie en overspanning

Ontstaat er schade aan je gebouw door inductie of overspanning? Dan is ook deze schade verzekerd.

Dekking

Dit is er allemaal verzekerd

Met de Zakelijke Gebouwen­verzekering ben je verzekerd voor schade of verlies van het gebouw. Het moet dan wel gaan om een onzekere gebeurtenis die genoemd is in de voor­waarden. Ook moet het gaan om schade die je niet had kunnen verwachten of voorzien voor de ingangsdatum van de verzekering.

 • Verzekerd

  Dit is verzekerd:

  • Aanrijding en aanvaring
  • Aardverschuiving
  • Blikseminslag
  • Brand en blussen van brand
  • Diefstal of een poging daartoe, alleen na braak.
  • Glasscherven na glasbreuk, het glas zelf is niet verzekerd.
  • Inductie en overspanning
  • Kappen of snoeien van bomen
  • Neerslag, bijvoorbeeld door water dat onvoorzien het gebouw binnendringt als gevolg van plaatselijke regen, sneeuw of hagel. Niet verzekerd zijn de kosten van reparatie aan daken dakgoten en afvoerpijpen. Reparatiekosten aan daken, dakgoten en afvoerpijpen zijn wel verzekerd als de schade een gevolg is van inslag van hagelstenen. Wij betalen dan maximaal 10% van het verzekerd bedrag.Niet verzekerd is neerslag of water dat is binnengekomen via openstaande deuren of ramen.
   • Neervallen van een lucht- of ruimtevaartuig of een onderdeel daarvan.
  • Omvallen van bomen, heistellingen, windmolens, hoogwerkers, kranen, antenne- en vlaggenmasten. Ook schade door het losraken van onderdelen hiervan is verzekerd.
  • Ontploffing.
  • Overstroming door hevige plaatselijke regen. Niet verzekerd is schade doordat waterwegen buiten hun oevers treden of doordat een dijk, kade, sluis of andere waterkering doorbreekt of overstroomt. Ook niet als gevolg van neerslag.
  • Relletjes, opstootjes en onregelmatigheden bij werkstakingen.
  • Rook en roet plotseling uitgestoten door een verwarmingsinstallatie of oven, aangesloten op het rookafvoerkanaal van het gebouw.
  • Schade door rook en roet uit een openhaard is niet verzekerd.
  • Sneeuw-, ijs- en waterdruk Voor een bedrijfsgebouw met een stalen dakconstructie en een verzekerd bedrag boven € 1.000.000 moet een officiële dak inspectie door een constructeur volgens de NEN 6702 verricht zijn. Deze inspectie moet zijn verricht voordat een gebeurtenis die verzekerd is, heeft plaatsgevonden. Als wij bij schade hierom vragen moet u de certificaten van de dak inspectie kunnen overleggen.
  • Storm.
  • Vandalisme, alleen na braak

  Dit is een beperkte beschrijving van wat er verzekerd is. Meer informatie lees je in artikel 2.3 van de voor­waarden van de Zakelijke Gebouwen­verzekering. Daarin staat ook meer uitleg over de gebeurtenissen en onder welke omstandigheden de gebeurtenissen verzekerd zijn.

  Wat is er nog meer verzekerd?

  Tuinaanleg en beplanting tot maximaal €15.000. De schade moet zijn ontstaan door brand, het blussen van brand of ontploffing.De kosten voor het vervangen van sloten en cilinders op ramen en deuren tot maximaal € 1.000.Zonneschermen, vitrines en parkeerinstallaties tot maximaal € 5000. Maar niet als de schade is ontstaan door vandalisme, relletjes, opstootjes of onregelmatigheden bij werkstakingen.

  Deze opsomming is niet compleet. In artikel 2.4 van de voor­waarden van Gebouwen­verzekering lees je wat er nog meer verzekerd is.

 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Fouten: ontwerpfouten, constructiefouten en gebruik van onjuiste of gebrekkige materialen.
  • Fraude.
  • Georganiseerd geweld.
  • Handel, teelt of productie van verboden middelen.
  • Milieuaantasting
  • Natuurrampen en atoomkernreactie.
  • Opzet of roekeloosheidSlecht of achterstallig onderhoud.
  • Slijtage
  • Het weer, als de schade is ontstaan door:
   • grondwater dat je gebouw binnenkomt. Behalve als dat binnenkomt via afvoerleidingen en installaties of toestellen die daarop zijn aangesloten.
   • vocht dat door de muren of vloeren komt.
   • wind waarbij de windsnelheid minder was dan 14 meter per seconde.

  Dit is een beperkte omschrijving. Wat nog meer niet verzekerd is, lees je in artikel 2.5 van de voor­waarden van de Zakelijke Gebouwen­verzekering.

Eigen risico

Je eigen risico wordt bepaald aan de hand van je bedrijfsactiviteiten en het verzekerd bedrag. Kies je voor een hoger eigen risico? Dan krijg je korting op de premie. De korting is maximaal 15%.

Het eigen risico is het gedeelte van het schade­bedrag altijd voor je rekening blijft. Of je een eigen risico hebt en welk bedrag dat is, staat op de polis. Het bedrag geldt per gebeurtenis.

 • Is er sprake van een maximale vergoeding? Dan passen we eerst het maximum toe en dan het eigen risico.
 • Is het schade­bedrag lager dan je eigen risico? Dan ontvang je niets.
 • Geldt er meer dan één eigen risico? Dan betaal je alleen het hoogste eigen risico.

Per gebeurtenis wordt bij schade door hagel, het eigen risico dat geldt bij schade door storm, in rekening gebracht. Is de schade ontstaan door storm én door hagel, dan wordt het eigen risico slechts één keer in rekening gebracht.

Premie

Op basis van je bedrijfsgegevens, zoals je de herbouw­waarde bedrijfspand, je omzet en bedrijfsactiviteiten bepalen we je premie. Je adviseur vertelt je er meer over.

Aanvullende dekkingen

Wat kun je nog meer verzekeren?

Glasbreuk

Met de aanvullende dekking 'Glasbreuk' verzeker je het glas in je gebouw voor schade door breuk.

 • Verzekerd

  Dit is verzekerd:

  Met de aanvullende dekking 'Glasbreuk' verzeker je het glas in het gebouw voor schade door breuk. Met 'glas' bedoelen we het glas in een gebouw dat bestemd is om licht door te laten en zit in ramen en deuren. Hiermee bedoelen wij ook kunststofkoepels en dakramen. Ook het glas binnenin het gebouw valt hieronder.

  Bewerkt en bijzonder glas kun je apart meeverzekeren. Hiermee bedoelen wij:

  • Aangebrachte beschilderingen, versieringen en opschriften.
  • Glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen.

  Wij betalen de kosten van het vervangend glas van dezelfde soort, oppervlakte en kwaliteit. De kosten van nood­voorzieningen, vervangingskosten en inzetkosten betalen wij nadat we de gespecificeerde originele nota(s) hebben ontvangen. Als je bewerkt of bijzonder glas meeverzekert dan betalen wij niet meer dan het bedrag dat daarvoor op de polis staat.

 • Niet verzekerd

  Niet verzekerd is:

  • Schade aan glas dat verzekerd is op een andere verzekering.
  • Schade aan glas door verplaatsing of vervoer van het glas.
  • Schade aan glas door bewerking, verandering, beschildering, versiering van het glas.
  • Schade aan glas als gevolg van kunstmatige verhitting van het glas.
  • Schade aan glas tijdens verbouw, aanbouw of herstel van het gebouw, behalve als je aantoont dat de schade aan het glas hiervan geen gevolg is.
  • Schade aan glas in een leegstaand of gekraakt gebouw.
  • Schade aan glas door een eigen gebrek van glas in lood, draadglas, isolerend glas en kunststof.
  • Het lekslaan van isolerend glas. Hiermee bedoelen wij dat er water of stof tussen de glasplaten ontstaat.
  • Schade aan bewerkt of bijzonder glas, tenzij je dit apart hebt meeverzekerd. Hiermee bedoelen wij:
   • aangebrachte beschilderingen, versieringen en opschriften.
   • glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen.

  Lees meer over de Glasbreuk dekking in de aanvullende voor­waarden van de Zakelijke Gebouwen­verzekering.

Verzekeringskaart

Gebouwenverzekering

De verzekeringskaart helpt je de verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.

Tips

Handig om te weten

 • Pakketkorting

  Deze verzekering is onderdeel van het Bedrijven Totaalplan. Het aantal verschillende verzekeringen dat je hebt, bepaalt de hoogte van de pakketkorting:

  Aantal verschillende verzekeringen Korting
  Vanaf 2 verzekeringen 2%
  Vanaf 3 verzekeringen 5%
  Vanaf 4 verzekeringen 8%
  Vanaf 5 verzekeringen 10%
  Vanaf 8 verzekeringen of meer 12%

  De korting geldt voor alle lopende verzekeringen binnen het pakket.

 • Voor­waarden

Zakelijke gebouwenverzekering

Verzekering voor schade aan je bedrijfspand, bereddings- en opruimingskosten ook verzekerd.