Eigenvervoer­verzekering

Beschermt je lading tijdens vervoer en laden en lossen, in zowel de Benelux als Duitsland.

Voordelen

Waarom onze eigenvervoer­verzekering?

Bescherming op maat

Je kunt zelf kiezen welke vorm van bescherming je voor je lading wilt verzekeren: de evenementen­dekking inclusief of exclusief diefstal of de allrisk­dekking.

Vervallen nachtclausule

Bij de evenementen- en allrisk­dekking vervalt de nachtclausule als je je vrachtauto of bestelauto beveiligd hebt volgens SCM-klasse 2. Diefstal van je lading is dan óók verzekerd buiten normale werkuren.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn kosten die je moet maken voor het afbreken, opruimen en afvoeren van beschadigde zaken. Je bent tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis voor deze kosten verzekerd.

Je bedrijf

Voor wie is de verzekering?

De eigenvervoer­verzekering is bedoeld voor bedrijven die met eigen vracht- of bestelauto's eigen of te verhandelen goederen vervoeren binnen de Benelux en/of Duitsland. Dit zijn vaak bedrijven in de detailhandel, groothandel, ambulante handel (bijvoorbeeld een marktkoopman) of servicebedrijven (bijvoorbeeld een installatiebedrijf).

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 

Evenement­dekking exclusief diefstal

Evenementen­dekking inclusief diefstal

Allrisk­dekking

Schade aan lading door diefstal      

Schade aan lading tijdens transport of tijdens laden en lossen door brand, aanvaring, ontploffing 

     
Schade aan lading tijdens transport of tijdens laden en lossen, ongeacht door welke oorzaak      
Schade aan hulpmateriaal tot € 1.000 per gebeurtenis       
Opruimingskosten tot € 5.000 per gebeurtenis*       
Bereddingskosten tot € 5.000 per gebeurtenis       
Schade aan verpakking van de lading      
Waardevermindering van lading als gevolg van verlies of beschadiging      
Verzekerd in Benelux en Duitsland      
Voertuig beveiligd SCM-klasse 2 Nachtclausule vervalt, ook buiten normale werktijden verzekerd Nachtclausule vervalt, ook buiten normale werktijden verzekerd Nachtclausule vervalt, ook buiten normale werktijden verzekerd

* Onder opruimingskosten vallen niet:
- Kosten voor het opruimen van verontreiniging of aantasting van de bodem, lucht, water en overige zaken.
- Kosten voor het bewerken, verwerken, vernietigen of verwijderen van chemische of andere milieugevaarlijke stoffen die je volgens wettelijke voorschriften verplicht bent te maken.

Een uitgebreide omschrijving van de dekking van deze verzekering, lees je in artikel 4 van de algemene voor­waarden eigenvervoer­verzekering.

Dekkingen

Niet verzekerd

Dit is niet verzekerd:

 • Schade door opzet, roekeloosheid of schuld.
 • Schade door georganiseerd geweld.
 • Schade door atoomkernreactie.
 • Schade door een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.
 • Schade door een gebrek van de verzekerde zaak of door slijtage.
 • Schade door gewichtsverschillen, indroging, verdamping.
 • Schade door waardevermindering tenzij door verlies en/of beschadiging.
 • Lakschade, krasschade aan onverpakte goederen.
 • Schade door vertraging.

En we vergoeden ook geen schade als:

 • Er fraude is gepleegd
 • De verzekerde zaken in beslag zijn genomen

Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij je naar artikel 7 van de algemene voor­waarden eigenvervoer­verzekering.

Onafhankelijk adviseur

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten via een onafhankelijk adviseur. Wil je zelf contact opnemen met een adviseur? Vind een adviseur bij je in de buurt op postcode of plaats.

Verzekeringskaart

Eigenvervoerverzekering

De verzekeringskaart helpt je de verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.

Tips

Handig om te weten

 • Pakketkorting

  Deze verzekering is onderdeel van het Bedrijven Totaalplan. Het aantal verschillende verzekeringen dat je hebt, bepaalt de hoogte van de pakketkorting:

  Aantal verschillende verzekeringen Korting
  Vanaf 2 verzekeringen 2%
  Vanaf 3 verzekeringen 5%
  Vanaf 4 verzekeringen 8%
  Vanaf 5 verzekeringen 10%
  Vanaf 8 verzekeringen of meer 12%

  De korting geldt voor alle lopende verzekeringen binnen het pakket.

 • Speciale lading

  Wil je een eigenvervoer­verzekering afsluiten en bestaat je lading uit een van de volgende goederen? Neem dan contact op met je financieel adviseur.

  • Sieraden (edelmetaal, diamant) horloges, uurwerken
  • Kunstvoorwerpen
  • Postzegel(verzamelingen)
  • Kermisattracties
  • Monstercollecties, marktwaren, ongeregeld goed
  • Tentoonstellingszaken
  • Bont, leer, suède, dure merk(sport)kleding
  • Schoeisel
  • Muziekinstrumenten anders dan handelsgoed
  • Zaken/eigendommen geheel of gedeeltelijk van derden
  • Elektronica, audiovisuele- en computerapparatuur (laptop)
  • Diefstalgevoelige zaken
 • Voor­waarden

De eigenvervoer­verzekering zakelijk van Reaal

Beschermt je lading tijdens vervoer en laden en lossen, in zowel de Benelux als Duitsland.