Container- en trailer­verzekering

Bescherming voor schade aan container of trailer, eigendom en huur, geldig in heel Europa.

Voordelen

Waarom onze container- en trailer­verzekering?

Huur of eigendom

De container- en trailer­verzekering verzekert containers en trailers die je eigendom zijn, maar ook die je gehuurd hebt.

Beperkte of standaard dekking

Voor containers en trailers die je eigendom zijn, kan je kiezen uit een casco beperkt dekking of de uitgebreidere casco standaard dekking.

Geldig in heel Europa

Je container of trailer is verzekerd voor gebeurtenissen in heel Europa . Of je nu kiest voor de casco beperkt of casco standaard dekking.

Je bedrijf

Voor wie is de verzekering?

 • De container- en trailer­verzekering is er voor professionele transportondernemingen die:
  • containers, wisselbakken, trailers, opleggers, tanks en dergelijk materieel van derden vervoeren of gebruiken of eigenaar zijn van containers, wisselbakken, trailers, opleggers, tanks en dergelijke.
 • Eigenaren van kleinere aanhangwagens, zoals paardentrailers, boottrailers en andere soortgelijke aanhangwagens.

Beperkt of standaard?

Dit zijn de mogelijkheden

Casco beperkt

Casco standaard

Brand, ontploffing Een van buiten aankomend onheil
Blikseminslag Brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg raken als gevolg van enig gebrek of eigen bederf
Diefstal, vermissing en verduistering
Storm
Geldig in heel Europa Geldig in heel Europa

Dekkingen

Hier ben je voor verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • De dekking zoals hierboven vermeld bij Casco beperkt en Casco standaard.
  • Kosten ter voorkoming of vermindering van een verzekerde schade.
  • Kosten van de ten gevolge van een verzekerde schade noodzakelijke bewaking of vervoer van de container of trailer naar de dichtst bijgelegen herstelplaats.
  • Kosten van opruiming als gevolg van een verzekerde schade, als je hiertoe wordt verplicht.
  • Bijdrage in averij grosse.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Verlies, beschadiging en kosten ontstaan terwijl de container of trailer werd gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze verzekerd wordt.
  • Verlies, beschadiging en kosten ontstaan door of tijdens inbeslagneming door een Nederlandse of vreemde overheid.
  • Verlies, beschadiging en kosten verband houdende met wijzigingen aan de container of trailer.
  • Verlies, beschadiging en kosten bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage, roest en oxidatie.
  • Verlies, beschadiging en kosten van luchtbanden, huiven en zeilen tenzij door dezelfde gebeurtenis behalve deze schade ook een andere verzekerde schade aan de container of trailer is ontstaan.
  • Verlies, beschadiging en kosten veroorzaakt door je eigen opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld.
  • Verlies, beschadiging en kosten die een gevolg zijn van onvoldoendeonderhoud van of onvoldoende zorg voor de container of trailer.
  • Verlies, beschadiging en kosten veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
  • Verlies, beschadiging en kosten veroorzaakt of ontstaan door georganiseerd geweld of molest.

Onafhankelijk adviseur

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten via een onafhankelijk adviseur. Wil je zelf contact opnemen met een adviseur? Vind een adviseur bij je in de buurt op postcode of plaats.

Tips

Handig om te weten

 • Pakketkorting

  Deze verzekering is onderdeel van het Bedrijven Totaalplan. Het aantal verschillende verzekeringen dat je hebt, bepaalt de hoogte van de pakketkorting:

  Aantal verschillende verzekeringen Korting
  Vanaf 2 verzekeringen 2%
  Vanaf 3 verzekeringen 5%
  Vanaf 4 verzekeringen 8%
  Vanaf 5 verzekeringen 10%
  Vanaf 8 verzekeringen of meer 12%

  De korting geldt voor alle lopende verzekeringen binnen het pakket.

 • Aansprakelijkheid

  In sommige West-Europese landen is niet alleen het trekkend voertuig aansprakelijk bij schade aan derden maar ook de trailer of container die getrokken wordt. Overleg met een financieel adviseur of dit in jouw geval van toepassing kan zijn. Je kunt dit risico meeverzekeren.

 • Voor­waarden

De container- en trailer­verzekering van Reaal

Bescherming voor schade aan container of trailer, eigendom en huur, geldig in heel Europa.