Algemene bedrijfs­aansprakelijkheid

Met algemene bedrijfs­aansprakelijkheid ben je verzekerd als je bedrijf aansprakelijk is voor schade aan derden die veroorzaakt is tijdens de uitoefening van je bedrijf. Het moet dan gaan om schade aan personen of schade aan zaken en de schade die daaruit voortvloeit.

Dekkingen

Hier ben je voor verzekerd

 • Verzekerd

  Dit is verzekerd:

  Je bent over de hele wereld verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken en schade aan personen. Behalve in de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Ook zijn niet verzekerd, schadeclaims die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada.

  • De aansprakelijkheids­verzekering vergoedt per schadeclaim maximaal het verzekerde bedrag voor alle verzekerden samen. En per verzekeringsjaar betalen wij nooit meer dan 2 keer het verzekerde bedrag.
  • Je bent ook verzekerd voor een aantal extra vergoedingen, bovenop het verzekerde bedrag. Deze extra vergoedingen kunnen samen nooit meer zijn dan het verzekerde bedrag per schadeclaim. Het gaat om de volgende extra kosten:
   • Bereddingskosten
    Dit zijn de redelijke kosten die je moet maken om een direct dreigend gevaar op schade te voorkomen of verminderen. Hierbij moet het wel gaan om schade waarvoor je aansprakelijk zou zijn, als deze was ontstaan. Ook geldt dat de schade verzekerd moet zijn geweest op deze verzekering, als deze was ontstaan.
   • Proceskosten
    Wij betalen de proceskosten als wij hebben goedgekeurd of als wij hebben besloten dat er een procedure gevoerd moet worden vanwege de aansprakelijkheid van je bedrijf. Ook betalen wij de kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons aan je is verleend.
   • Wettelijke rente
    Is de schade waarvoor je bedrijf aansprakelijk is, verzekerd? Dan betalen wij de wettelijke rente over het bedrag dat wij vanwege de schade betalen.

  Wil je precies weten wat er verzekerd is met Algemene Bedrijfs­aansprakelijkheid? Lees dan de voor­waarden (pdf) van de Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering.

 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Aansprakelijkheid voor schade door of in verband met asbest en asbesthoudende zaken.
  • Aansprakelijkheid voor schade door of in verband met verdwijning, vermissing, verwisseling of diefstal van zaken.
  • Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die door je bedrijf of onder verantwoordelijkheid van je bedrijf zijn geleverd.
  • Aansprakelijkheid voor schade en kosten die te maken hebben met het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van zaken die zijn geleverd en waarvoor je bedrijf verantwoordelijk is.
  • Aansprakelijkheid voor schade en kosten die te maken hebben met het helemaal of deels overdoen van werk dat door of onder verantwoordelijkheid van je bedrijf is gedaan.
  • Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig en alles wat daaraan vastzit, als:
   • Het voertuig eigendom is van een verzekerde.
   • Een verzekerde het motorrijtuig bezit, houdt, bestuurt, gebruikt of laat gebruiken.
   • Het voertuig door een niet-werknemer wordt gebruikt om werkzaamheden te doen voor je bedrijf .
  • Schade aan personen of zaken die een verzekerde bewust niet heeft voorkomen of verminderd, terwijl hij dat wel had kunnen doen. Als wij hierdoor zijn benadeeld, is de schade niet verzekerd.
  • Schade die door een overeenkomst met of namens jouw bedrijf niet op een (mede)aansprakelijke derde kan worden verhaald.
  • Aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door opzettelijk en tegen een persoon gericht handelen of nalaten.
  • Aansprakelijkheid voor schade in verband met seksueel of seksueel getint gedrag.
  • Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door een vaartuig of luchtvaartuig als:
   • Het vaar- of luchtvaartuig eigendom is van een verzekerde.
   • Een verzekerde het vaartuig of luchtvaartuig bezit, houdt, bestuurt, gebruikt of laat gebruiken.
   • Dat door een niet-werknemer wordt gebruikt om werkzaamheden te doen voor het bedrijf.
  • Schade aan zaken die je bedrijf of een andere verzekerde, of iemand namens je bedrijf of de andere verzekerde, om welke reden dan ook onder zich heeft. Met 'onder zich hebben', bedoelen wij vervoeren, bewerken, behandelen, bewonen, huren, lenen, gebruiken, repareren, bewaren, enzovoort.
  • Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een boetebeding, schadevergoedingsbeding, garantiebeding, vrijwaringbeding of een soortgelijk beding.
  • Zuivere vermogensschade. Dit is een financiële schade, die niet voortvloeit uit schade aan zaken of schade aan personen.
  • Aansprakelijkheid voor schade door een product dat een verzekerde in het verkeer heeft gebracht. Of door een product dat een verzekerde in het verkeer heeft gebracht nadat hij/zij het heeft gemaakt, gelabeld, bewerkt of behandeld.
  • Aansprakelijkheid voor schade aan zaken van jou (de verzekeringnemer) of van je bedrijf.
  • Aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde als particulier veroorzaakt.

  Er is meer niet verzekerd bij Algemene Bedrijfs­aansprakelijkheid. Wil je precies weten wat er niet verzekerd is, lees dan artikel 2.3 van de voor­waarden (pdf) Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering.