Accu's veilig opladen

Bedrijven maken steeds vaker gebruik van elektrische voer- en werktuigen. Zoals heftrucks en palletwagens. Het laden van de accu’s van deze voertuigen brengt (brand)risico’s met zich mee. Hieronder lees je de belangrijkste risico’s.

Temperatuurstijging

Tijdens het laden van een accu ontstaat er warmte. Bij een ingebouwde accu kan het gebeuren dat de warmte niet weg kan. Bijvoorbeeld omdat vuil en stof ervoor zorgt dat er onvoldoende ventilatie is. Hierdoor stijgt de temperatuur van je accu waardoor deze kan smelten of zelfs exploderen. Ook een defect laadstation kan ervoor zorgen dat je accu te warm wordt.

Knalgasvorming

Voor een optimale levensduur is het belangrijk dat een accu op een juiste manier wordt geladen. Bij een te hoge laadspanning kan het explosieve knalgas ontstaan. Knalgas is een combinatie van waterstof en zuurstof. Omdat het gas lichter is dan lucht, stijgt het naar het hoogste punt. Is er geen of onvoldoende ventilatie? Dan blijft het knalgas daar hangen.

Het grote gevaar bij knalgas zijn vonken en open vuur. Vonken ontstaan bijvoorbeeld doordat iemand de verlichting aanzet. Of door het loskoppelen van een accu terwijl er nog stroom op staat. Het knalgas kan dan door die vonken ontbranden, met een explosie tot gevolg.

Tips voor verantwoord laden

Als ondernemer en werkgever ben je verantwoordelijk om te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Hier hoort ook goede voorlichting aan werknemers bij. Onderstaande handige tips helpen bij het verantwoord laden:

Het laadstation:

 • Zorg voor een risicoanalyse van het laadstation. Zo krijg je inzicht in hoe de installatie is geplaatst. Hoe deze wordt gebruikt en wat de mogelijke (brand)risico's zijn.
 • Het laden van accu’s doe je het beste in een ruimte waar geen open vuur is en/of waar geen vonken door bijvoorbeeld slijpen of lassen zijn.
 • Breng waarschuwingsborden aan in de ruimte die aangeven dat open vuur verboden is.
 • Zorg voor een goede ventilatie.
 • Installeer rookmelders.
 • Plaats brandblussers in de buurt van de lader. Schuimblussers veroorzaken weinig schade. En kunnen zonder gevaar gebruikt worden op elektrische apparatuur.
 • Plaats de acculader op een verhoging van minimaal 50 centimeter van de vloer.
 • Bescherm het laadstation tegen beschadiging, zodat niemand er tegenaan kan rijden. Maak de ruimte waar de accu’s opgeladen worden, maar ook het laadstation, de voertuigen, en de accu’s regelmatig schoon.

Het laden van accu’s:

 • Laadt de accu’s alleen op als er toezicht is, tijdens werktijden.
 • Stel een beleid op waarin verantwoordelijkheden, bedrijfsprocessen en instructies voor je werknemers zijn vastgelegd.
 • Zorg voor een periodieke keuring van de elektrische voertuigen, de laders en de accu’s.
 • Schakel de acculader uit bij aan- en loskoppelen van de acculader.
 • Berg na gebruik de oplaadkabels op. En controleer ze direct op eventuele beschadigingen.

Bedrijfswacht Preventietips