Over brandbeveiliging

Krijg je te maken met brand? Dan wil je natuurlijk dat iedereen snel in veiligheid is en dat de schade beperkt blijft. Zo pak je de bedrijfsvoering snel weer op.

Feiten over brandschade

Menselijk handelen grootste oorzaak

Wat de belangrijkste oorzaak van bedrijfsbranden is? Menselijk handelen. Gelukkig is daar vaak iets aan te doen.

Ook elektra is een belangrijke brandoorzaak

Deze branden ontstaan vaak na kortsluiting in verouderde stoppenkasten, maar ook in stopcontacten; bijvoorbeeld door kwalitatief slechte of beschadigde opladers of het onnodig aan laten staan van apparatuur.

Brand vaak gevolg van externe factoren

Veel branden onstaan door externe factoren. Bijvoorbeeld door brand in of bij een naburig pand, maar ook door brandstichting, inbraak of bliksem. Al ben je als ondernemer nog zo voorzichtig: je bent ook afhankelijk van andere mensen of factoren om je heen. Het is belangrijk dat je je hiervan bewust bent om schade te voorkomen.

Hoe kun je brandschade voorkomen?

Brandchecklist houdt je alert

Wil je de brandveiligheid van je bedrijf verbeteren? Je controleert heel makkelijk hoe je ervoor staat met brandchecklists. Bijvoorbeeld met de Checklist Brandstichting en de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden. Deze checklisten zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, in samenwerking met Brandweer Nederland, VNO/NCW en MKB-Nederland.

Vakman voor brandbeveiliging

Een vakman zorgt voor goede brand- en/of inbraakbeveiliging van je pand. Via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid vind je een vakman die bij je past.

Voorkom containerbrand

Containerbranden komen vaak voor en zorgen voor veel schade. Als de container te dicht bij je pand staat, kan de brand zelfs overslaan.

Vakman helpt met onderhoud van blusmiddelen

De blusmiddelen die je installeert, moeten worden onderhouden. Het best doe je dat natuurlijk met de hulp van een ervaren vakman.

Meer over brandpreventie

Zo kun je brand door zonnepanelen voorkomen

Hoe je brandgevaar van zonnepanelen kunt voorkomen? Daar lees je hier alles over.

Top 10 brandoorzaken in het mkb

Als je de meest voorkomende brandoorzaken in het mkb kent, stem je daar makkelijk je preventieve maatregelen op af. We geven je meteen een aantal praktische tips.

Brandveiligheidseisen

Als je een gebouw gebruikt, zijn hier door de overheid regels gesteld op het gebied van brandveiligheid. Deze regels zijn onder meer vastgelegd in het bouwbesluit 2012. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen gelden aanvullende eisen.

Bedrijfswacht

Alle thema's op een rij