Lijfrentecheck

Je lijfrente komt vrij. Je hebt verschillende mogelijkheden om deze uit te laten keren. Maar welke zijn dat en wat is handig? Aan de hand van een paar eenvoudige vragen helpen we je graag op weg.

Jouw uitkomst:

Je hebt de premies van je lijfrente vrijwillig niet afgetrokken of de premies zijn (deels) niet aftrekbaar. Neem contact op met je financieel adviseur. Hij kan je vertellen wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn.

Bereken je uitkering Adviesgesprek aanvragen

Jouw uitkomst:

Je hebt een oud regime* lijfrente. Op het moment dat je oud regime lijfrente uitkeert, heb je de volgende keuzes:

Je kunt een tijdelijke of levenslange lijfrente aankopen.

  Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:
 • Je kunt de ingangsdatum en de einddatum zelf bepalen.
 • Je kunt kiezen of je de lijfrente op 1 leven of 2 levens afsluit. Bijvoorbeeld op jezelf en je partner.
 • Je bepaalt zelf of je de uitkeringen toe laat komen aan een ander of aan jezelf. Je kunt ook zelf bepalen wie de begunstigden zijn (de persoon of personen aan wie de lijfrente-uitkeringen worden betaald bij overlijden van de verzekerde).

Je kunt het vrijgekomen lijfrentekapitaal in één keer laten uitkeren.

Op deze uitkering wordt loonheffing ingehouden. Je geeft de uitkering vervolgens op in je aangifte inkomstenbelasting.

Het is mogelijk dat je bij het vaststellen van de aanslag minder of meer inkomstenbelasting moet betalen dan er aan loonheffing is ingehouden. In dat geval wordt het verschil via de aangifte inkomstenbelasting verrekend.

Lijfrente-uitkeringen worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting. De verzekeraar houdt loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in op de uitkeringen.

* Oud regime verwijst naar oude belastingregels voor je lijfrente. Deze gelden als je óf vóór 16 oktober 1990 een verzekering hebt afgesloten waarvoor je premie hebt betaald. Óf je hebt voor 1 januari 1992 een verzekering afgesloten waarvoor je een eenmalig bedrag (koopsom) hebt gestort. Als je de verzekering vervolgens niet aan de nieuwe regels hebt aangepast en na deze datums geen extra premie met de verzekeraar hebt afgesproken, blijven de oude regels gelden voor je lijfrente.

Bereken direct welke uitkering je bij ons kunt krijgen of vraag een adviesgesprek aan.

Bereken je uitkering Adviesgesprek aanvragen

Jouw uitkomst:

Je hebt een lijfrente waarmee je je pensioen kunt aanvullen. Je moet de lijfrente aan jezelf laten uitkeren. Met deze lijfrente heb je de volgende keuzemogelijkheden (of een combinatie van deze mogelijkheden).

Je kunt een levenslange lijfrente aankopen.

  Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:
 • Je kunt de ingangsdatum zelf bepalen. Deze datum mag niet later zijn dan in het 5e kalenderjaar na het jaar waarin je (verzekeringnemer) de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • Je kunt kiezen of je de lijfrente op 1 leven afsluit of op 2 levens. Bijvoorbeeld op jezelf en je partner. Zo kun je een inkomen regelen voor je achterblijvende partner als je overlijdt.
 • Jij ontvangt de uitkeringen. Heb je gekozen voor een uitkering op 1 leven? Dan stopt de uitkering als je overlijdt. Heb je gekozen voor een uitkering op 2 levens? Dan krijgt de 2e verzekerde, bijvoorbeeld je partner, na je overlijden (een percentage van) de uitkeringen.

Je kunt een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen. Dit is een uitkering die minimaal 5 jaar duurt.

  Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:
 • De verzekering mag op zijn vroegst ingaan in het jaar waarin je 65 wordt maar uiterlijk in het 5e kalenderjaar na het jaar waarin je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De exacte leeftijd is afhankelijk van de belastingregels die voor jouw verzekering gelden. De einddatum van de lijfrente-uitkering kan je zelf kiezen, maar moet minstens 5 jaar na de ingangsdatum liggen.
 • De uitkering van deze lijfrente kan niet hoger zijn dan € 21.248 per jaar (bedrag 2016).
 • Je kunt kiezen of je de lijfrente op 1 leven afsluit of op 2 levens. Bijvoorbeeld op jezelf en je partner. Zo kun je een inkomen regelen voor je achterblijvende partner als je overlijdt.
 • Jij ontvangt de uitkeringen. Heb je gekozen voor een uitkering op 1 leven? Dan stopt de uitkering als je overlijdt. Heb je gekozen voor een uitkering op 2 levens? Dan krijgt de 2e verzekerde, bijvoorbeeld je partner, na je overlijden (een percentage van) de uitkeringen.

Je kunt het vrijgekomen lijfrentekapitaal in één keer laten uitkeren.

  Houd wel rekening met het volgende:
 • Op deze uitkering wordt 52% loonbelasting ingehouden en je krijgt van de belastingdienst meestal een soort boete opgelegd van 20% over het kapitaal dat in één keer wordt uitbetaald. Het is mogelijk dat je bij het vaststellen van de aanslag minder inkomstenbelasting moet betalen dan er aan loonheffing is ingehouden. In dat geval wordt het verschil via de aangifte inkomstenbelasting verrekend.

Lijfrente-uitkeringen worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting. De verzekeraar houdt loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in op de uitkeringen.

Bereken direct welke uitkering je bij ons kunt krijgen of vraag een adviesgesprek aan.

Bereken je uitkering Adviesgesprek aanvragen

Jouw uitkomst:

Je hebt een lijfrente waarmee je je pensioen kunt aanvullen. Je moet de lijfrente aan jezelf uit laten keren. Met deze lijfrente heb je de volgende keuzemogelijkheden (of een combinatie van deze mogelijkheden).

Je kunt een levenslange lijfrente aankopen.

  Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:
 • Je kunt de ingangsdatum zelf bepalen. Deze datum mag niet later zijn dan in het 5e kalenderjaar na het jaar waarin je (verzekeringnemer) de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • Je kunt kiezen of je de lijfrente op 1 leven afsluit of op 2 levens. Bijvoorbeeld op jezelf en je partner. Zo kun je een inkomen regelen voor je achterblijvende partner als je overlijdt.
 • Jij ontvangt de uitkeringen. Heb je gekozen voor een uitkering op 1 leven? Dan stopt de uitkering als je overlijdt. Heb je gekozen voor een uitkering op 2 levens? Dan krijgt de 2e verzekerde, bijvoorbeeld je partner, na je overlijden (een percentage van) de uitkeringen.

Je kunt een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen. Dit is een uitkering die minimaal 5 jaar duurt.

  Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:
 • De verzekering mag op zijn vroegst ingaan in het jaar waarin je 65 wordt maar uiterlijk in het 5e kalenderjaar na het jaar waarin je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De exacte leeftijd is afhankelijk van de belastingregels die voor jouw verzekering gelden. De einddatum van de lijfrente-uitkering kan je zelf kiezen, maar moet minstens 5 jaar na de ingangsdatum liggen.
 • De uitkering van deze lijfrente kan niet hoger zijn dan € 21.248 per jaar (bedrag 2016)
 • Je kunt kiezen of je de lijfrente op 1 leven afsluit of op 2 levens. Bijvoorbeeld op jezelf en je partner. Zo kun je een inkomen regelen voor je achterblijvende partner als je overlijdt.
 • Jij ontvangt de uitkeringen. Heb je gekozen voor een uitkering op 1 leven? Dan stopt de uitkering als je overlijdt. Heb je gekozen voor een uitkering op 2 levens? Dan krijgt de 2e verzekerde, bijvoorbeeld je partner, na je overlijden (een percentage van) de uitkeringen.

Je kunt een overbruggingslijfrente aankopen.

  Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:
 • Je kunt de ingangsdatum zelf bepalen. Deze datum moet wel liggen vóór het jaar waarin je met pensioen gaat of de AOW-leeftijd bereikt.
 • Je kiest een uitkering die eindigt in het jaar waarin je met pensioen gaat, 65 jaar wordt, of de AOW-leeftijd bereikt.
 • Je kunt voor deze lijfrente maximaal het bedrag gebruiken ter grootte van de waarde die de lijfrenteverzekering had op 31 december 2005 en waarbij de uitkering niet groter is dan € 63.288 per jaar.
 • Je kunt kiezen of je de lijfrente op 1 leven afsluit of op 2 levens. Bijvoorbeeld op jezelf en je partner. Zo kun je een inkomen regelen voor je achterblijvende partner als je overlijdt.
 • Jij ontvangt de uitkeringen. Heb je gekozen voor een uitkering op 1 leven? Dan stopt de uitkering als je overlijdt. Heb je gekozen voor een uitkering op 2 levens? Dan krijgt de 2e verzekerde, bijvoorbeeld je partner, na je overlijden (een percentage van) de uitkeringen.

Je kunt het vrijgekomen lijfrentekapitaal in één keer laten uitkeren.

Houd wel rekening met het volgende: op deze uitkering wordt 52% loonbelasting ingehouden en je krijgt van de belastingdienst meestal een soort boete opgelegd van 20% over het kapitaal dat in één keer wordt uitbetaald. Lijfrente-uitkeringen worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het is mogelijk dat je bij het vaststellen van de aanslag minder inkomstenbelasting moet betalen dan er aan loonheffing is ingehouden. In dat geval wordt het verschil via de aangifte inkomstenbelasting verrekend.

De verzekeraar houdt loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in op de uitkeringen.

Bereken direct welke uitkering je bij ons kunt krijgen of vraag een adviesgesprek aan.

Bereken je uitkering Adviesgesprek aanvragen

Jouw uitkomst:

Je hebt een lijfrente waarmee je je pensioen kunt aanvullen. Je moet de lijfrente aan jezelf uit laten keren. Met deze lijfrente heb je de volgende keuzemogelijkheden (of een combinatie van deze mogelijkheden).

Je kunt een levenslange lijfrente aankopen. Dit is een uitkering tot aan het overlijden.

  Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:
 • Je kunt de ingangsdatum zelf bepalen. Deze datum mag niet later zijn dan in het 5e kalenderjaar na het jaar waarin je (verzekeringnemer) de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • Je kunt kiezen of je de lijfrente op 1 leven afsluit of op 2 levens. Bijvoorbeeld op jezelf en je partner. Zo kun je een inkomen regelen voor je achterblijvende partner als je overlijdt.
 • Jij ontvangt de uitkeringen. Heb je gekozen voor een uitkering op 1 leven? Dan stopt de uitkering als je overlijdt. Heb je gekozen voor een uitkering op 2 levens? Dan krijgt de 2e verzekerde, bijvoorbeeld je partner, na je overlijden (een percentage van) de uitkeringen.

Je kunt een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen. Dit is een uitkering die minimaal 5 jaar duurt vanaf een leeftijd tussen 65 en 70 jaar.

  Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:
 • De ingangsdatum ligt niet eerder dan in het jaar waarin je 65 jaar* wordt en mag niet later zijn dan in het 5e kalenderjaar na het jaar waarin je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De einddatum van de lijfrente-uitkering kan je zelf kiezen maar moet minstens 5 jaar na de ingangsdatum liggen.
 • Je kunt kiezen of je de lijfrente op 1 leven afsluit of op 2 levens. Bijvoorbeeld op jezelf en je partner. Zo kun je een inkomen regelen voor je achterblijvende partner als je overlijdt.
 • Jij ontvangt de uitkeringen. Heb je gekozen voor een uitkering op 1 leven? Dan stopt de uitkering als je overlijdt. Heb je gekozen voor een uitkering op 2 levens? Dan krijgt de 2e verzekerde, bijvoorbeeld je partner, na je overlijden (een percentage van) de uitkeringen.

Je kunt een (tijdelijke) overbruggingslijfrente aankopen. Dit is een uitkering tot de pensioendatum of de 65-jarige leeftijd.

  Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:
 • Je kunt de ingangsdatum zelf bepalen. Deze datum moet wel liggen vóór het jaar waarin je met pensioen gaat of 65 jaar wordt.
 • Je kiest een uitkering die niet groter is dan € 63.288 per jaar.
 • Je kiest een uitkering die eindigt in het jaar waarin je met pensioen gaat of 65 jaar wordt.
 • Je kunt kiezen of je de lijfrente op 1 leven afsluit of op 2 levens. Bijvoorbeeld op jezelf en je partner. Zo kun je een inkomen regelen voor je achterblijvende partner als je overlijdt.
 • Jij ontvangt de uitkeringen. Heb je gekozen voor een uitkering op 1 leven? Dan stopt de uitkering als je overlijdt. Heb je gekozen voor een uitkering op 2 levens? Dan krijgt de 2e verzekerde, bijvoorbeeld je partner, na je overlijden (een percentage van) de uitkeringen.

Je kunt het vrijgekomen lijfrentekapitaal in één keer laten uitkeren.

  Houd wel rekening met het volgende:
 • Op deze uitkering wordt 52% loonbelasting ingehouden en je krijgt van de belastingdienst meestal een soort boete opgelegd van 20% over het kapitaal dat in één keer wordt uitbetaald.

Lijfrente-uitkeringen worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting. De verzekeraar houdt loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in op de uitkeringen.

Bereken direct welke uitkering je bij ons kunt krijgen of vraag een adviesgesprek aan.

Bereken je uitkering Adviesgesprek aanvragen

Jouw uitkomst:

Je hebt een lijfrente waarmee je je pensioen kunt aanvullen. Je moet de lijfrente aan je zelf uit laten keren. Met deze lijfrente heb je de volgende keuzemogelijkheden (of een combinatie van deze mogelijkheden).

Je kunt een levenslange lijfrente aankopen. Dit is een uitkering tot aan het overlijden.

  Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:
 • Je kunt de ingangsdatum zelf bepalen.
 • Je kunt kiezen of je de lijfrente op 1 leven afsluit of op 2 levens. Bijvoorbeeld op jezelf en je partner. Zo kun je een inkomen regelen voor je achterblijvende partner als je overlijdt.
 • Jij ontvangt de uitkeringen. Heb je gekozen voor een uitkering op 1 leven? Dan stopt de uitkering als je overlijdt. Heb je gekozen voor een uitkering op 2 levens? Dan krijgt de 2e verzekerde, bijvoorbeeld je partner, na je overlijden (een percentage van) de uitkeringen.

Je kunt een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen. Dit is een uitkering die minimaal 5 jaar duurt vanaf een leeftijd van 65 jaar.

  Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:
 • De ingangsdatum ligt niet eerder dan in het jaar waarin je 65 jaar* wordt. De einddatum van de lijfrente-uitkering kan je zelf kiezen, maar moet minstens 5 jaar na de ingangsdatum liggen.
 • Je kunt kiezen of je de lijfrente op 1 leven afsluit of op 2 levens. Bijvoorbeeld op jezelf en je partner. Zo kun je een inkomen regelen voor je achterblijvende partner als je overlijdt.
 • Jij ontvangt de uitkeringen. Heb je gekozen voor een uitkering op 1 leven? Dan stopt de uitkering als je overlijdt. Heb je gekozen voor een uitkering op 2 levens? Dan krijgt de 2e verzekerde, bijvoorbeeld je partner, na je overlijden (een percentage van) de uitkeringen.

Je kunt een (tijdelijke) overbruggingslijfrente aankopen. Dit is een uitkering tot de pensioendatum of de 65-jarige leeftijd.

  Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:
 • Je kunt de ingangsdatum zelf bepalen. Deze datum moet wel liggen vóór het jaar waarin je met pensioen gaat of 65 jaar wordt.
 • Je kiest een uitkering die niet groter is dan € 63.288 per jaar.
 • Je kiest een uitkering die eindigt in het jaar waarin je met pensioen gaat of 65 jaar wordt.
 • Je kunt kiezen of je de lijfrente op 1 leven afsluit of op 2 levens. Bijvoorbeeld op jezelf en je partner. Zo kun je een inkomen regelen voor je achterblijvende partner als je overlijdt.
 • Jij ontvangt de uitkeringen. Heb je gekozen voor een uitkering op 1 leven? Dan stopt de uitkering als je overlijdt. Heb je gekozen voor een uitkering op 2 levens? Dan krijgt de 2e verzekerde, bijvoorbeeld je partner, na je overlijden (een percentage van) de uitkeringen.

Je kunt het vrijgekomen lijfrentekapitaal in één keer laten uitkeren.

 • Houd wel rekening met het volgende: op deze uitkering wordt 52% loonbelasting ingehouden en je krijgt van de belastingdienst meestal een soort boete opgelegd van 20% over het kapitaal dat in één keer wordt uitbetaald.

Lijfrente-uitkeringen worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting.

De verzekeraar houdt loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in op de uitkeringen.

Bereken direct welke uitkering je bij ons kunt krijgen of vraag een adviesgesprek aan.

Bereken je uitkering Adviesgesprek aanvragen

Heb je de premies of de storting van je lijfrenteverzekering ooit van je inkomstenbelasting afgetrokken?
Help me nu

Help me nu