Verzekering opzeggen

Wil je je verzekering opzeggen? Hieronder lees je hoe je dit kunt doen. Daarbij maakt het verschil of je een schadeverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of levens- of pensioenverzekering wilt opzeggen.

Welke verzekering je ook wilt opzeggen, informeer altijd goed bij je financieel adviseur of opzeggen verstandig is. Het opzeggen van je verzekering kan ongunstige gevolgen hebben voor de belasting.

Particuliere schadeverzekering opzeggen

Wij hebben verschillende schadeverzekeringen. Dit zijn:

 • Woonhuisverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Autoverzekering
 • Motorverzekering
 • Bromfietsverzekering
 • Oldtimerverzekering
 • Reisverzekering
 • Caravanverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Verkeersrechtsbijstandverzekering
 • Uitvaartverzekering
 • Ongevallenverzekering

Contractduur en verlengen

Je sluit bij ons een verzekering af met een looptijd van 1 jaar. Aan het einde van de looptijd verlengen wij je verzekering automatisch met weer 1 jaar. Wil je klant bij ons blijven dan hoef je niets te doen en blijf je verzekerd.

Opzeggen als je verzekering korter dan 1 jaar loopt

Wil je niet dat wij je verzekering met weer 1 jaar verlengen? Dat kun je de verzekering gewoon opzeggen. Doe dat dan wel voor de datum waarop wij je verzekering verlengen.

Opzeggen als je verzekering meer dan 1 jaar loopt

Als je al meer dan 1 jaar bij ons verzekerd bent, dan kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Hou wel rekening met een opzegtermijn van 1 maand.

Verzekering opzeggen

Zakelijke schadeverzekering opzeggen

Contractduur

De zakelijke schadeverzekeringen hebben standaard een contractperiode van 1 jaar. Bij sommige verzekeringen kun je kiezen voor een contractduur van 3 jaar.

Verlengen

Na het einde van de 1e contractperiode wordt de verzekering telkens automatisch voor 1 jaar verlengd.

Opzeggen

Na de 1e contractperiode kun je de verzekering op elk moment opzeggen. De opzegtermijn is 1 maand. Na het invullen van het formulier ontvang je een brief ter bevestiging. Hiermee controleren we meteen of je de opzegging daadwerkelijk gedaan hebt, zodat een ander geen misbruik kan maken van het opzegformulier.

Wijziging doorgeven

Levensverzekering of pensioenverzekering opzeggen

Laat je goed informeren!

Het opzeggen van een levens- of pensioenverzekering, zoals de Overlijdensrisicoverzekering, Zuivere Lijfrente of Koopsom GarantieVerzekering, is wat lastiger en werkt anders dan bij een schadeverzekering. Hierbij is het bijvoorbeeld van belang wanneer de verzekering is afgesloten, of deze verpand is aan de hypotheek en of het een Kapitaalverzekering Eigen Woning is. Eerder afkopen kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting. Laat je daarom altijd goed informeren door je financieel adviseur.

Bij het opzeggen van een levensverzekering heb je verschillende mogelijkheden:

 • Afkopen van de verzekering
 • Premievrij maken van de verzekering

Afkopen van de verzekering

Bij het afkopen van de verzekering, berekenen wij de afkoopwaarde. Dit is de tot dat moment opgebouwde waarde van de levensverzekering eventueel verminderd met diverse kosten. De afkoopwaarde keren we vervolgens aan je uit.

Het afkopen van de verzekering is niet altijd mogelijk. Is de verzekering verpand? Bijvoorbeeld aan je hypotheek, dan heb je toestemming van de geldverstrekker nodig. Afkopen kan ook gevolgen hebben voor je inkomstenbelasting. Laat je daarom altijd goed informeren door je financieel adviseur.

Premievrij maken van de verzekering

Premievrij maken betekent dat je geen premie meer betaalt, maar dat je verzekering wel door blijft lopen.

Heb je een beleggingsverzekering? Dan kan een nadeel van premievrij maken zijn dat toekomstige kosten en risicopremies (voor de uitkering bij overlijden of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid) betaald worden uit de waarde van je verzekering. De waarde van je verzekering kan hierdoor dalen en kan zelfs nul worden. Je legt immers niet meer in, terwijl er wel maandelijks een bedrag afgaat voor premie en kosten. Wordt de waarde van de verzekering nul? Dan beëindigt Reaal de verzekering. Je ontvangt dan geen uitkering.

Informeer bij je financieel adviseur of premievrij maken voor jou een goede keuze is. Je adviseur kan dit voor je regelen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering opzeggen

Contractduur

Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kun je kiezen voor een contractduur van 1 of 3 jaar. Op je polisblad zie je wat de contractvervaldatum voor je polis is.

Verlengen

Aan het einde van de contracttermijn wordt de verzekering stilzwijgend verlengd. Je ontvangt 3 maanden voor afloop van de contracttermijn een bericht van Reaal over de voortzetting van de verzekering. Alle verzekeringen die na 1 juli 2011 stilzwijgend worden verlengd, vallen onder de Gedragscode geïnformeerde verlenging.

Gedragscode geïnformeerde verlenging

Het Verbond van Verzekeraars heeft de gedragscode 'geïnformeerde verlenging en contracttermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen' ingesteld. Reaal houdt zich aan deze gedragscode. De gedragscode geldt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die zijn afgesloten na 1 juli 2011 of stilzwijgend zijn verlengd na 1 juli 2011. Valt je arbeidsongeschiktheidsverzekering onder deze gedragscode, dan wordt je verzekering aan het einde van de contractperiode stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar.

Wat geldt voor jouw verzekering?

 • Een verzekering met een contracttermijn van 1 jaar wordt na de eerste contracttermijn steeds stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Na de eerste contracttermijn van 1 jaar kun je de verzekering opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
 • Heb je een verzekering met een contracttermijn van 3 jaar die is afgesloten of stilzwijgend is verlengd na 1 juli 2011? Dan wordt deze na de contracttermijn van 3 jaar stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar, tenzij anders is overeengekomen.
 • Had je verzekering oorspronkelijk een contracttermijn van 3 jaar? En is deze vóór 1 juli 2011 stilzwijgend verlengd? Dan is deze toen verlengd met een contracttermijn van 3 jaar. De eerstvolgende keer dat je verzekering stilzwijgend wordt verlengd, gebeurt dit met een contracttermijn van 1 jaar. Tenzij je anders met ons overeenkomt.

Opzeggen

Op welke termijn je je arbeidsongeschiktheidsverzekering op kunt zeggen verschilt per verzekering. Dit heeft ook weer te maken met de Gedragscode geïnformeerde verlenging.

 • Is je verzekering na 1 juli 2011 ingegaan en heeft deze een contracttermijn van 1 jaar? Dan kun je de verzekering per het eind van de eerste contracttermijn van 1 jaar (of elke dag daarna) opzeggen. De opzegtermijn bij het einde van de contracttermijn is afhankelijk van je voorwaarden. In de polisvoorwaarden zie je wat voor je verzekering geldt.
 • Is je verzekering na 1 juli 2011 ingegaan en heeft deze een contracttermijn van 3 jaar? Dan kun je de verzekering per het eind van de eerste contracttermijn van 3 jaar opzeggen (of elke dag daarna). De opzegtermijn bij het einde van de contracttermijn is afhankelijk van je voorwaarden. In de polisvoorwaarden zie je wat voor jouw verzekering geldt.
 • Is je verzekering vóór 1 juli 2011 ingegaan, maar is deze na 1 juli 2011 stilzwijgend verlengd? Dan is de opzegtermijn 1 maand.
 • Is je verzekering vóór 1 juli 2011 ingegaan en is deze nog niet stilzwijgend verlengd? Dan kun je deze per het einde van de looptijd van het contract opzeggen. De opzegtermijn is dan afhankelijk van de verzekering die je hebt. In de polisvoorwaarden zie je wat voor je verzekering geldt.

Einde verzekering

Je verzekering stopt direct:

 • Na overlijden van de verzekerde (meestal op de eerste dag van de maand volgend op de dag van het overlijden. Raadpleeg de voorwaarden)
 • Als je de eindleeftijd bereikt. In je voorwaarden zie je wanneer de verzekering bij het bereiken van de eindleeftijd precies stop.
 • Als je geen vaste woonplaats in Nederland meer hebt.
 • In sommige situaties als je hebt gefraudeerd.

In alle gevallen ontvang je van ons een brief. Hierin staat waarom en vanaf welke datum de verzekering stopt.

Help me nu

Help me nu