Veelgestelde vragen

Premie betalen

Wat kun je doen bij betalingsachterstand?

Je hebt bij Reaal een verzekering. Hiervoor betaal je een premie. Vaak ontvangen we de premie met een automatische incasso. Sommige klanten betalen met een acceptgiro of acceptEmail. In de meeste gevallen ontvangen we de premie op tijd. Soms gaat het mis en ontstaat er een betalingsachterstand. We kunnen het bedrag bijvoorbeeld niet afschrijven van je bank­rekening. Of je ziet de acceptgiro over het hoofd. Dat kan uiteraard gebeuren. Na de uiterste betaaldatum ontvang je van ons een betaalherinnering.

Op deze pagina lees je meer over betalingsachterstand, waarom het zo belangrijk is dat je je premie op tijd betaalt en wat er gebeurt als je dat niet doet. Uiteraard gaan we er vanuit dat het zover niet komt.

Schade­verzekering

Wat gebeurt er eigenlijk als ik mijn premie niet betaal? Ivo van de klantenservice legt het uit.

Algemeen

 • Wat doet Reaal als ik de premie niet betaal?

  • Je ontvangt als eerste een herinnering. Hierin vragen we je om de premie te betalen voor een bepaalde datum.
  • Als wij je premie niet ontvangen op de datum genoemd in deze brief, zetten wij je schade­verzekering tijdelijk stop.
  • Daarna je ontvangt een tweede herinnering. Hierin kondigen wij aan dat je ook incassokosten aan ons moet betalen als je niet betaalt voor de datum die in de tweede herinnering staat.
  • Betaal je dan nog niet? Dan krijg je de derde herinnering. Wij verhogen de premie die je moet betalen met de incassokosten. Je leest in de derde herinnering ook dat we mogelijk een juridische procedure overwegen, of nadenken over het inschakelen van een incassobureau. Bij een juridische procedure of incassobureau ben je veel duurder uit. De kosten komen voor jouw rekening.
  • Tot slot kunnen wij de verzekering opzeggen.

  We hebben graag dat het niet zover komt!

 • Wat betekent het tijdelijk stopzetten van de verzekering?

  Dan ben je niet meer verzekerd. Daardoor kun je bij schade geen beroep op je verzekering doen. Dat kan vervelend zijn voor jou, maar ook voor anderen. Bijvoorbeeld als je schade veroorzaakt bij iemand anders. Wij keren dan geen vergoeding uit of zorgen niet voor herstel van de schade. Je moet dit zelf regelen en de schade zelf betalen.

 • Wanneer gaat de periode in waarin de verzekering tijdelijk is stopgezet?

  De periode gaat in vanaf de premie­vervaldatum. Dat is de datum waarop je de premie verschuldigd bent.

 • Wanneer ben ik weer verzekerd?

  Om te beginnen moet je eerst alle premies betalen. Hebben wij incassokosten berekend? Dan moet dat bedrag ook op onze rekening staan. Je bent weer verzekerd op de dag nadat wij de premies en eventuele incassokosten hebben ontvangen.

 • Hoe zit het met de vergoeding van schade als ik de premie te laat betaal?

  Dat hangt af van wanneer je betaalt en op welk moment de schade ontstaat.

  Een voorbeeld:

  Ik moet mijn premie altijd betalen voor de 15e van elke maand. Bij de premiebetaling van 15 mei ging het fout. Die heb ik niet betaald. Ook nadat ik een herinnering van Reaal kreeg, heb ik het geld niet overgemaakt. Op 2 juli ontving ik de tweede herinnering. Hierin stond dat mijn verzekering per 15 mei tijdelijk is stopgezet. Ik heb de premie op 7 juli betaald. De premie van de maand ervoor en de maand erna heb ik wel op tijd betaald. Ik heb schade. Wanneer heb ik recht op een vergoeding?

    Premievervaldatum Datum vaststelling tijdelijk stopzetten Datum waarop u premie overmaakt Datum waarop Reaal premie ontvangt
    15 mei 2 juli 7 juli 8 juli
  Schade op 10 mei =
  wel vergoeding
  Schade op 30 mei =
  geen vergoeding
  Schade op 3 juli =
  geen vergoeding
  Schade op 7 juli =
  geen vergoeding
  Schade op 9 juli =
  wel vergoeding

  Uiteraard moet de schade wel verzekerd zijn.

 • Moet ik de premie ook betalen als de verzekering tijdelijk is stopgezet?

  Ja, ook dan moet je de premie nog steeds betalen.

 • Auto’s, motoren en andere voertuigen met een kenteken zijn verplicht verzekerd. Wat betekent het voor mij als bijvoorbeeld mijn auto­verzekering tijdelijk wordt stopgezet?

  Sommige bezittingen moet je verplicht verzekeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor voertuigen met een kentekenplaat. Dat zijn bijvoorbeeld auto's, brommers en motoren. Je kunt een boete voor onverzekerd rijden krijgen als je voertuig niet verzekerd is. Die boete kan oplopen tot honderden euro's.

  Heb je een voertuig met een kenteken bij ons verzekerd en ontvangen wij geen premie? Dan geven wij aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer door dat je voertuig niet verzekerd is. Dat zijn wij verplicht.

 • Ik zie dat Reaal mijn verzekering kan opzeggen. Wat betekent dat?

  Reaal kan de verzekering opzeggen als je de premie niet betaalt. Dat kunnen we doen nadat we je een aantal keren herinnerd hebben aan het betalen van de premie. Je ontvangt van ons bericht als we de verzekering opzeggen.

Levensverzekering

 • Wat gebeurt er met mijn verzekering met vast kapitaal als ik de premie niet betaal?

  Een betalingsachterstand op een verzekering kan nadelige gevolgen hebben voor de belasting. Je financieel adviseur kan je hierover informeren.

  Bij betalingsachterstand kunnen we je verzekering met vast kapitaal premievrij maken of beëindigen. Premievrijmaking betekent dat je geen premie meer hoeft te betalen. Het bedrag dat we uitkeren aan het einde van de verzekering, is dan lager dan het bedrag dat je zou krijgen wanneer je premie blijft betalen. Je kunt het verzekerd bedrag bij overlijden laten vervallen of verlagen.

 • Wat gebeurt er met mijn Hypotheek Spaarplan als ik de premie niet betaal?

  Een betalingsachterstand op een verzekering kan nadelige gevolgen hebben voor de belasting. Je financieel adviseur kan je hierover informeren.

  Als je de premie voor je Hypotheek Spaarplan niet betaalt, dan kunnen wij je verzekering beëindigen. De waarde van de verzekering zullen wij overmaken naar de bank of geldverstrekker. Als de verzekerde overlijdt, doen we geen uitkering. De geldverstrekker moet hiervoor akkoord geven. Wij hebben de geldverstrekker inmiddels geïnformeerd over de betalingsachterstand.

  Na beëindiging van je verzekering zetten wij je hypotheek om naar een andere aflosvorm. Heb je betalingsachterstand op de rente van je hypotheek? Dan kan de geldverstrekker de lening opeisen. In het uiterste geval kan dit leiden tot een veiling van je woning.

  Gaat de geldverstrekker niet akkoord met de beëindiging? Dan zullen zij de uitkering bij het overlijden van de verzekerde voor de einddatum verrekenen met de openstaande premies. Ook bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum zal de geldverstrekker de uitkering verrekenen met de achterstand in premiebetaling. Het bedrag dat we uitkeren aan het einde van de verzekering of bij overlijden, is lager dan het bedrag dat je zou krijgen wanneer je premie blijft betalen.

 • Wat gebeurt er met mijn beleggings­verzekering als ik de premie niet betaal?

  Een betalingsachterstand op een verzekering kan nadelige gevolgen hebben voor de belasting. Je financieel adviseur kan je hierover informeren.

  Bij een beleggings­verzekering blijven we de maandelijkse kosten en premies voor de verzekerde dekkingen uit de waarde van de verzekering halen. De verzekering kan alleen blijven bestaan als er genoeg waarde is om deze maandelijkse kosten en premies te verrekenen.

 • Wat gebeurt er met mijn Spaarhypotheek­verzekering als ik de premie niet betaal?

  Als je niet op tijd betaalt, dan moeten wij je arbeids­ongeschiktheids­dekkingen stoppen. Je bent dan niet meer verzekerd als je arbeids­ongeschikt wordt. In sommige gevallen vervalt ook de premievrijstelling bij arbeids­ongeschiktheid. Dat betekent dat als je arbeids­ongeschikt wordt, je de premie van je verzekering moet doorbetalen.

 • Wat gebeurt er met mijn arbeids­ongeschiktheids­dekking als ik de premie niet betaal?

  Als je niet op tijd betaalt, dan moeten wij je arbeids­ongeschiktheids­dekkingen stoppen. Je bent dan niet meer verzekerd als je arbeids­ongeschikt wordt. In sommige gevallen vervalt ook de premievrijstelling bij arbeids­ongeschiktheid. Dat betekent dat als je arbeids­ongeschikt wordt, je de premie van je verzekering moet doorbetalen.

 • Mijn verzekering is gekoppeld aan een hypotheek. Wat zijn dan de gevolgen als ik de premie niet betaal?

  Als de verzekering is verpand, dan kan de bank of geldverstrekker de lening opeisen. Ook kan de geldverstrekker de verzekering afkopen of de begunstiging wijzigen.

 • Mijn verzekering heeft een gegarandeerde uitkering. Wat gebeurt er met mijn garantie?

  Je krijgt met je verzekering een gegarandeerde uitkering op de einddatum. De voor­waarde voor deze gegarandeerde uitkering is dat je de premies op tijd en volledig betaalt. Ontvangen wij de premies niet binnen de gestelde termijn? Dan verlagen we het garantiekapitaal of laten we het garantiekapitaal vervallen.

 • Wat zijn de gevolgen voor de belasting als ik de premie niet betaal bij een kapitaal­verzekering met ingangsdatum vóór 1992?

  Wanneer heb je belastingvoordeel?

  Je verzekering is gestart vóór 1 januari 1992. Op dat moment gold het zogenaamde belastingregime Pre-Brede Her­waardering. Je hebt daardoor belastingvoordeel op de einddatum. Dit noemen we een uitkeringsvrijstelling. Je betaalt dan geen belasting over de uitkering. Je verzekering moet wel voldoen aan de volgende voor­waarden:

  • De verzekering is gestart vóór 1 januari 1992.
  • Het verzekerd kapitaal is na 1 januari 1992 niet meer verhoogd.
  • De duur van de verzekering is na 1 januari 1992 niet meer verlengd.
  • Voor tenminste 12 aaneengesloten jaren is de hoogste jaarpremie vanaf de ingangsdatum van je verzekering niet meer dan 5, 10, 15 of 20 keer de laagste premie. Dit noemen we bandbreedte. De be­rekening hangt af van de looptijd van je verzekering. Ook na de 12 jaar moet je premie binnen deze bandbreedte blijven.

  Bespreek de gevolgen voor de belasting met je financieel adviseur.

  Wat gebeurt er met je belastingvoordeel bij betalingsachterstand?

  Betaal je in een verzekeringsjaar zo weinig premie dat de jaarpremie buiten de bandbreedte valt? Dan vervalt de uitkeringsvrijstelling. Dan kan het zijn dat je belasting moet betalen over een deel van de uitkering.

  Heb je nog geen 12 aaneengesloten jaren premie betaald?

  Als je voor je verzekering een heel jaar geen premie betaalt, dan voldoet deze niet meer aan de eis voor de duur van de premiebetaling. Dan kan het zijn dat je belasting moet betalen over een deel van de uitkering.

 • Wat zijn de gevolgen voor de belasting als ik de premie niet betaal bij een kapitaal­verzekering met ingangsdatum tussen 1992 en 2001?

  Wanneer heb je belastingvoordeel?

  Je verzekering is gestart tussen 1992 en 1 januari 2001. Op dat moment gold het zogenaamde belastingregime Brede Her­waardering. Je hebt daardoor belastingvoordeel tijdens de looptijd. Dit noemen we een bezittingsvrijstelling in box 3. Je hebt ook belastingvoordeel op de einddatum. Dit noemen we een uitkeringsvrijstelling. Je verzekering moet wel voldoen aan een aantal voor­waarden:

  • Belastingvoordeel tijdens de looptijd – Bezittingsvrijstelling. Je verzekering heeft tijdens de looptijd een vrijstelling van vermogens­rendementheffing in box 3 als:
   • De verzekering is gestart vóór 14 september 1999.
   • Je het verzekerd bedrag na 14 september 1999 niet meer hebt verhoogd en de looptijd niet meer hebt verlengd.
  • Belastingvoordeel op de einddatum - Uitkeringsvrijstelling. Ook betaal je geen of over een gedeelte van de uikering belasting als:
   • De verzekering is gestart vóór 1 januari 2001.
   • Voor tenminste 15 of 20 aaneengesloten jaren de hoogste jaarpremie vanaf de ingangsdatum van je verzekering niet meer is dan 10 keer de laagste premie. We noemen dit bandbreedte. Ook na de 15 of 20 jaar moet je premie binnen deze bandbreedte blijven. De maximale vrijstellingen zijn: Na 15 jaar € 28.134 per begunstigde van de uitkering.Na 20 jaar € 123.428 per begunstigde van de uitkering.

  Bespreek de gevolgen voor de belasting met je financieel adviseur.

  Wat gebeurt er met je belastingvoordeel bij betalingsachterstand?

  Betaal je geen premies meer? Dan kan het zijn dat je geen gebruik meer mag maken van de genoemde belastingvoordelen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar je financieel adviseur.

 • Wat zijn de gevolgen voor de belasting als ik de premie niet betaal bij een Kapitaal­verzekering Eigen Woning?

  Wanneer heb je belastingvoordeel?

  Je verzekering is een Kapitaal­verzekering Eigen Woning (KEW). Tijdens de looptijd van de verzekering betaal je geen belasting. Op de einddatum van je verzekering is de uitkering belast in box 1 als de uitkering groter is dan het bedrag aan betaalde premie. Je hebt een belastingvoordeel op de einddatum. Dit noemen we een uitkeringsvrijstelling. Je verzekering moet wel voldoen aan een aantal voor­waarden.

  • Je bent verplicht om de uitkering te gebruiken voor de aflossing van je eigenwoningschuld.
  • Vanaf de ingangsdatum mag de totale jaarpremie in een verzekeringsjaar, niet meer bedragen dan 10 keer de totale jaarpremie in een ander verzekeringsjaar.
  • De verzekering moet uiterlijk 30 jaar na de oorspronkelijke ingangsdatum uitkeren.

  Als je aan alle voor­waarden voldoet, dan hebt je recht op de uitkeringsvrijstelling. Deze vrijstelling is gelijk aan de uitkering die je gebruikt voor de aflossing van je eigenwoningschuld, met een maximum van:

  • € 36.300 per begunstigde na 15 jaar premiebetaling, en
  • € 160.000 per begunstigde na 20 jaar premiebetaling.

  De Belastingdienst indexeert dit bedrag ieder jaar. De vrijstelling kan lager zijn als er eerder gebruik van is gemaakt, bijvoorbeeld bij een uitkering uit een andere KEW of uit een kapitaal­verzekering uit het belastingregime Brede Her­waardering. De vrijstelling is nooit hoger dan het bedrag waarmee je de eigenwoningschuld aflost.

  Bespreek de gevolgen voor de belasting met je financieel adviseur.

  Wat gebeurt er met je belastingvoordeel bij betalingsachterstand?

  Betaal je geen premies meer? Dan kan je verzekering de status KEW kwijtraken. Dat betekent dat je geen recht meer hebt op een vrijstelling en misschien inkomstenbelasting moet betalen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar je financieel adviseur.

 • Wie informeren jullie over mijn betalingsachterstand?

  Wettelijk zijn wij verplicht de volgende betrokkenen te informeren over de betalingsachterstand:

  • De persoon die de begunstiging heeft geaccepteerd
  • De pandhouder
  • De beslaglegger
 • Naar welk rekeningnummer kan ik de premie overmaken?

  Je maakt het verschuldigde bedrag naar ons over. Je vindt ons rekening­nummer in de brief die we je hebben gestuurd over de betalingsachterstand. Vermeld je polis­nummer en naam bij de storting.

 • Ik kan mijn betalingsachterstand niet in één keer betalen. Kan ik een betalings­regeling afspreken?

  Dat is mogelijk. Neem contact op met de afdeling Incasso op telefoon­nummer 072 - 519 44 35.

Pensioenverzekering

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen­verzekering als ik de premie niet betaal?

  We maken de verzekering premievrij. Premievrijmaking betekent dat je geen premie meer hoeft te betalen. Bij premievrijmaking verlagen we de overlijdensrisico­dekkingen tot een risico­bedrag van maximaal 90% van de waarde van de beleggingseenheden. Eventuele dekkingen voor arbeids­ongeschiktheid vervallen. We beëindigen de verzekering als de waarde van de beleggingseenheden niet meer genoeg is om de administratiekosten, de vergoeding voor beheer en de premies voor de dekkingen te betalen.

 • Wie informeren jullie over een betalingsachterstand?

  Wettelijk zijn wij verplicht om de werknemer te informeren over een betalingsachterstand.

Help me nu

Help me nu

 • Veelgestelde vragen

 • Social media

  Stel ons je vraag en je ontvangt tijdens openingstijden binnen 1 uur een reactie.

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

 • Zelf regelen

  Verandert er iets in jouw persoonlijke situatie of wil je je verzekering wijzigen?

 • Chat

  Direct antwoord op je vraag? Start de chat. Wij zitten voor je klaar!

  Chat met ons

  Sorry, op dit moment zijn er geen medewerkers beschikbaar.

  Direct antwoord op je vraag? Start de chat. Wij zitten voor je klaar!

  Chat met ons

  Sorry, op dit moment zijn er geen medewerkers beschikbaar.

  Waar gaat je vraag over?

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

 • Bellen

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

  072 - 519 40 00

 • Adviseur

  Je kan veel zelf doen, maar in sommige situaties is hulp van een onafhankelijk adviseur een goede keus.