Veelgestelde vragen over je beleggingsverzekering

Algemeen

Beleggingsverzekering Algemeen

 • Hoe hoog is mijn uitkering?

  De hoogte van de uitkering op de einddatum van de verzekering hangt onder andere af van de waardeontwikkeling van de beleggingen. Als de waarde stijgt, dan krijg je een hogere uitkering. Daalt de waarde van de beleggingen, dan krijg je een lagere uitkering. Je weet dus niet zeker hoe hoog je uitkering zal zijn. Je loopt een beleggingsrisico. Er zijn beleggings­verzekeringen die op de einddatum een bepaald minimum bedrag uitkeren of waarbij een minimum rendement is gegarandeerd. Daarbij gelden wel speciale voor­waarden. Bijvoorbeeld dat je premies in een bepaald fonds moeten worden belegd. Meestal gaat een minimum garantie ten koste van het rendement dat je kunt behalen.

  Waardeoverzicht
  Ieder jaar krijgt je een waardeoverzicht. Op dat waardeoverzicht staat een voorbeeldkapitaal. Dat voorbeeldkapitaal geeft een idee van het bedrag op de einddatum als het rendement tot de einddatum van de verzekering wordt gehaald. Het werkelijke eindkapitaal kan dus hoger, maar ook lager zijn. Dit geldt voor alle getoonde voorbeeldkapitalen.

 • Waar kan ik informatie vinden over de kosten van mijn verzekering?

  De kosten van je beleggings­verzekering zijn op het waardeoverzicht verdeeld in kosten voor:

  • de verzekeringsmaatschappij (Reaal)
  • de bemiddelaar (je financieel adviseur) én
  • eventueel aan- en verkoopkosten van de fondsen

  Kosten verzekeringsmaatschappij
  Dit zijn onder andere kosten voor het administreren en het geven van informatie tijdens de looptijd van de verzekering.

  Kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur
  Als je voor 2013 een verzekering hebt afgesloten via een bemiddelaar of verzekeringsadviseur, dan heeft hij of zij mogelijk provisie ontvangen van Reaal voor onder andere het advies en het afsluiten van je beleggings­verzekering. Om de provisie te kunnen betalen houden we kosten in op je verzekering. Deze kosten staan vermeld bij 'kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur' op je waardeoverzicht.

 • Op mijn waardeoverzicht staat "het resultaat van de beleggingen". Wat is dat?

  Het resultaat van de beleggingen is de verandering van de waarde van de verzekering over een bepaalde periode. De periode waar het over gaat staat bovenin de brief. Deze verandering is het resultaat van onder andere de betaalde premie, de hoogte van de kosten, de hoogte van de premies voor de overlijdensrisico­dekking en de koersontwikkeling gedurende het jaar.

 • Ik heb op de einddatum van mijn beleggings­verzekering een ander bedrag ontvangen dan de waarde op mijn laatste waardeoverzicht. Hoe kan dit?

  De waarde van de verzekering is afhankelijk van de koers van de beleggingen. De waarde kan daardoor van dag tot dag verschillen. Vaak gaat het maar om kleine schommelingen. Het laatste waardeoverzicht geeft een overzicht van het laatste verzekeringsjaar van de verzekering. De vermelde waarde is de waarde van 1 dag voor de einddatum. Op de dag dat de verzekering afloopt, wordt de waarde vastgesteld aan de hand van de op dat moment geldende koers van het beleggings­fonds. De koers kan lager of hoger zijn dan de koers van het waardeoverzicht.