Woordenboek verzekeringen

Wat is begunstiging, opstalverzekering of eigenrisicotermijn? Kenmerkend voor verzekeringen zijn de vele begrippen en het vakjargon. Maar wat betekent het allemaal?

Gemakkelijk en overzichtelijkBelangrijkste begrippen

a - g

Aan- en verkoopkosten

Dat zijn de kosten voor het aankopen en verkopen van participaties (deel van een beleggingsfonds). Fondsbeheerders kunnen deze kosten rekenen. In het prospectus (wettelijk vereist document) van het fonds staan deze kosten dan vermeld. Een verzekeraar kan deze kosten doorberekenen.

Een verzekeraar kan ook verkoopkosten rekenen als er geen aan- of verkoopkosten door de fondsbeheerder worden gerekend. In dat geval zijn de kosten bedoeld voor de werkzaamheden die de verzekeraar uitvoert om de aan- en verkopen van en naar een fonds te doen.

Acceptatiegraad

Mensen die chronisch ziek zijn, hebben een levenslange aandoening zonder uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange ziekteduur. Voor veel chronisch zieken is het daarom vaak lastig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Het aanvraagproces kan langer duren. Vaak zijn er aanvullende gezondheidsverklaringen nodig. Ook vallen premies soms hoger uit. En omdat het risico op overlijden binnen de verzekeringsduur hoger is, wordt de aanvrager nauwkeurig beoordeeld. Gelukkig kunnen chronisch zieken bij ons over het algemeen wel een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Om dit proces makkelijk te laten verlopen, hebben wij een aangepast aanvraagtraject. Eerst een medische beoordeling en dan pas het premievoorstel.

Lees meer over chronische aandoeningen

Afkoop

Wil je je levensverzekering voor de afgesproken einddatum stoppen? Dan heet dat afkopen of vroegtijdig stoppen.

Dit zijn de stappen om je levensverzekering af te kopen:

 1. Stuur ons een afkoopverzoek met het polisnummer
 2. Per post ontvang je een afkoopofferte
 3. Stuur deze afkoopofferte naar ons terug

Let op: Je kunt niet alle levensverzekeringen afkopen. Vraag daarom eerst aan je financieel adviseur of je je verzekering kunt afkopen.

Let op: Is je levensverzekering verbonden aan een hypotheeklening? Vraag bij de geldverstrekker (bank of verzekeraar) om een bewijs van goedkeuring. Alleen daarmee kunnen wij een afkoopwaarde uitkeren.

Afkoopofferte

Wil je een levensverzekering stoppen waarin waarde wordt opgebouwd? Dan moet je de verzekering afkopen. Als je de verzekering daadwerkelijk wilt afkopen, dan ontvang je een afkoopofferte van ons (de verzekeraar).

Op deze afkoopofferte vind je onder andere de waarde waar je recht op hebt bij afkoop. Ook staan de gevolgen van de afkoop kort beschreven. Ga je akkoord met het beëindigen van je verzekering en de uitkering? Dan kun je de offerte ondertekenen en naar ons terugsturen. Daarna ontvang je de afkoopwaarde.

Afkoopwaarde

De afkoopwaarde is de waarde die je ontvangt als je een levensverzekering eerder stopzet (afkoopt) dan de afgesproken einddatum. Dit geldt alleen voor levensverzekeringen waarin een waarde wordt opgebouwd.

Afpanding

Een levensverzekering kan gekoppeld zijn aan je hypotheek. Deze koppeling heet ‘verpanding’.

Als een verpande levensverzekering uitkeert (door bijvoorbeeld het bereiken van de einddatum of bij vroegtijdige afkoop), dan moet eerst de verpanding verwijderd worden. Het bericht dat akkoord geeft voor het verwijderen, heet een afpanding.

De hypotheekverstrekker, bijvoorbeeld de bank, is dan de partij die het akkoord voor de afpanding moet geven. Zij bepalen aan wie de waarde van de levensverzekering uitgekeerd moet of mag worden.

Annuleringsverzekering

Kies je voor een aanvullende annuleringsverzekering bij jouw reisverzekering? Dan verzeker je je voor annuleringskosten en gemiste reisdagen door bepaalde onverwachte gebeurtenissen. Bij Reaal kun je bij deze dekking kiezen uit een vergoeding van maximaal € 1.500 of € 2.500 per verzekerde per reis. Onder onverwachtse gebeurtenissen verstaan wij overlijden, ziekte of werkeloosheid. Of juist het vinden van een baan, schade aan je woning of het toegewezen krijgen van een huurwoning of echtscheiding. Ook worden in veel gevallen jouw gemiste reisdagen vergoed.

Lees meer over onze annuleringsverzekering

Arbeidsgeschiktheidsverzekeraar

We ondersteunen je graag met zaken die ervoor zorgen dat jij lekker kunt ondernemen. Als jij onbezorgd en met plezier kunt werken, heb je meer kans om gezond te blijven en kan je met passie blijven ondernemen. We werken samen met partijen op verschillende gebieden, zodat jij het beste uit jezelf én je onderneming kunt halen. Hiermee richten we ons ook op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Daarin zijn we een echte arbeidsgeschiktheidsverzekeraar. Want voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. En mocht er toch iets misgaan, dan zorgen wij ervoor dat je zo snel mogelijk weer aan het werk kan en dat jouw inkomen gegarandeerd is.

Lees meer over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 34 WAM-verklaring

Ieder voertuig met een kenteken moet volgens de wet verzekerd zijn. De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) is de instantie die dit controleert. Als blijkt dat het kenteken niet als verzekerd is aangemeld bij een verzekeraar (bijvoorbeeld bij ons), dan verstuurt de RDW een waarschuwingsbrief naar de eigenaar van de auto. Nadat de waarschuwingsbrief is verstuurd, krijgt de eigenaar van de auto tijd om het voertuig alsnog te verzekeren. Zo kan de verzekeraar het kenteken opnieuw aanmelden bij de RDW.

Reageert de eigenaar van de auto niet op de waarschuwingsbrief? Dan verstuurt de RDW een 2e brief. Hierin geeft de RDW aan dat zij een artikel 34 WAM-verklaring van de eigenaar van de auto wil ontvangen.

Als blijkt dat het voertuig op het moment van de controle door de RDW wel was verzekerd, dan kan de verzekeraar een artikel 34 WAM-verklaring afgeven. Hierin staat bevestigd dat de eigenaar van de auto wel verzekerd was over de genoemde periode. Blijkt dat het voertuig niet op tijd was verzekerd? Dan kan de RDW een boete opleggen aan de eigenaar van de auto. Deze bedraagt € 550 (2017).

Assurantiebelasting

Assurantiebelasting is een belasting die je moet betalen als je bepaalde schadeverzekeringen afsluit. Bijvoorbeeld een inboedelverzekering of autoverzekering. Deze belasting betaal je bovenop de premie. Iedere schadeverzekeraar draagt deze belasting direct af aan de Belastingdienst. Dat geldt dus ook voor Reaal.

Voor sommige verzekeringen geldt een vrijstelling. Daarover betaal je geen assurantiebelasting. Voor een levensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of ongevallenverzekering hoef je bijvoorbeeld geen assurantiebelasting te betalen. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.

Attestatie de vita

De attestatie de vita is een bewijs van in leven zijn. Deze wordt afgegeven door de gemeente waarin de verzekerde woont. In Nederland melden Gemeentelijke basisadministraties gevallen van overlijden aan pensioenfondsen, maar niet aan levensverzekeraars. Daarom moet de ontvanger van een lijfrente-uitkering zelf regelmatig bij de gemeente een attestatie de vita halen, om bij de verzekeraar in te dienen. Hiermee toon je aan dat je nog in leven bent en dus recht hebt op een uitkering.

Autohulp

Met deze aanvullende dekking op je reisverzekering ben je verzekerd voor het uitvallen van je vervoersmiddel of de bestuurder tijdens je vakantie. Je kunt hierbij denken aan een kapotte versnellingsbak op de snelweg in Frankrijk, het overlijden van de bestuurder of een eerste en tweedegraads familielid of andere onverwachtse gebeurtenissen. Op deze manier kun jij onbezorgd je reis voortzetten of, als je dat wilt, terugkeren naar huis.

Lees meer over autohulp

Averij-grosse

Averij-grosse is een oud zeerecht. Ouder dan het verzekeringsrecht en staat daar ook geheel los van. Een averij-grosse handeling is een buitengewone opoffering of uitgave die in geval van gevaar wordt gedaan om het gevaar af te wenden.

Een voorbeeld hiervan is het overboord werpen van lading als een schip dreigt te zinken. Als het schip en de rest van de lading uiteindelijk niet zinkt door het overboord werpen van de lading, dan is dit averij-grosse. In dat geval heeft de partij die schade lijdt (de eigenaar van de lading) het recht op een verhoudingsgewijze bijdrage van de andere belanghebbende partijen, de eigenaar van het schip en de overige lading.

Een verzekerde kan de averij-grosse kosten, die door hem gemaakt zijn, op ons verhalen. Maar die moeten dan wel veroorzaakt zijn door een verzekerd gevaar. Het maakt niet uit of het verzekerde object zelf beschadigd is.

Bandbreedte

Voor je verzekering kan een bandbreedte gelden. Dit betekent dat de hoogst- en laagstbetaalde premie voor je verzekering niet teveel van elkaar mogen afwijken. Ze moeten met elkaar in een bepaalde verhouding staan. Dit is per verzekering verschillend. Een bandbreedte is van toepassing op verzekeringen met een uitkering, waarbij je recht hebt op een vrijstelling. Om deze vrijstelling te behouden, moet je aan de bandbreedte-eis voldoen.

Begunstiging

De begunstigde van een levensverzekering is degene die het geldbedrag ontvangt als de verzekering wordt uitgekeerd. Wie de begunstigde is, staat meestal op de polis. Als er geen begunstiging is vermeld, dan geldt de standaardbegunstiging. Dit is in de wet geregeld (zie standaardbegunstiging). Degene die de verzekering afsluit (de verzekeringnemer) kan bepalen wie de begunstigde is. De begunstigde kan de verzekeringnemer zelf zijn of iemand anders. Ook kan de begunstigde met zijn eigen naam genoemd staan op de polis of aangeduid worden in zijn hoedanigheid, bijvoorbeeld verzekeringnemer, echtgenoot, partner of kind. Als de verzekering is afgesloten in combinatie met een hypotheek, dan is de geldverstrekker de begunstigde.

Beleggingsplan

In een beleggingsplan bepaal je:

 • Wat je met de waarde van je beleggingen wilt proberen te bereiken (beleggingsdoel).
 • Over welke periode je wilt beleggen (beleggingshorizon).
 • Welke beleggingshouding bij je past, dus of je veel of weinig risico wilt lopen (risicofactor).
 • De fondsen waarin je moet beleggen (strategie).

Beleggingsverzekering

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarvan de hoogte van de uitkering is gekoppeld aan beleggingen. Voor de beleggingsverzekering betaal je een premie. Meestal betaal je een periodieke premie, bijvoorbeeld maandelijks. Je kunt ook in één keer een bedrag storten. Dit heet een koopsom.

De verzekeraar belegt een deel van de premie (na aftrek van kosten) in één of meer beleggingsfondsen. Daarnaast kunnen verschillende risico’s worden meeverzekerd. Dit kan een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden van de verzekerde zijn. Hiervoor betaal je ook premie.

Bereddingskosten

Bereddingskosten zijn kosten die je maakt om een schade te voorkomen of te verminderen. Verzekeraars vinden het belangrijk dat een (grotere) schade wordt voorkomen of beperkt, en daarom krijg je ook deze extra kosten vaak vergoed. Het maakt hierbij niet uit of de reddingspoging is geslaagd of niet. Ook als je schade moet maken om een grotere of andere schade te voorkomen of te beperken, vallen die kosten onder bereddingskosten.

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent dat bij de beoordeling van je arbeidsongeschiktheid het beroep dat je verzekerd hebt, bepalend is. Ben je bijvoorbeeld fysiotherapeut? Dan houden wij er bij de beoordeling van je arbeidsongeschiktheid geen rekening mee of je bijvoorbeeld nog als docent kunt werken.

Lees meer over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bonus-maluskorting

De bonus-maluskorting is een beloning voor schadevrij rijden met de auto of motor. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger je korting. Bij onze autoverzekering tot wel 80%. Heb je schade, dan raak je soms een deel van de korting kwijt.

In de voorwaarden van onze autoverzekering en onze motorverzekering staat een tabel met de kortingspercentages. In de tabel staat hoeveel korting je krijgt na een jaar schadevrij rijden. En of je minder korting krijgt na één of meer schades.

Bij het aanvragen van de verzekering bepalen wij de korting op basis van de schadevrije jaren die je al hebt opgebouwd. Daarna wordt de korting elk verzekeringsjaar aangepast.

Onze bromfiets- en oldtimerverzekering kennen geen bonus-maluskorting.

Brandverzekering

Een brandverzekering is een verzamelnaam voor verzekeringen die dekking bieden voor schade door brand aan de woning of de spullen die zich daarin bevinden. Dat zijn bij ons de woonhuisverzekering en inboedelverzekering.

Met de woonhuisverzekering is de schade of het verlies van je woning verzekerd. Je bent verzekerd als de schade is veroorzaakt door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis. We vergoeden onder meer het volgende:

 • Schade aan je woning.
 • Schade door verlies van je woning, bijvoorbeeld als deze helemaal is afgebrand.
 • Schade aan je schuur, garage, vaste zwembad, eventuele bijgebouwen, schuttingen, terreinafscheidingen of tuinhuisjes.
 • Schade aan glas in je woning.

Buitengewone kosten

Tijdens je vakantie kan er altijd iets onverwachts gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer jij of een van je reisgenoten op vakantie ziek wordt of een ongeluk krijgt. De extra kosten die dit met zich mee brengt, zijn buitengewone kosten. Als je een doorlopende reisverzekering van Reaal hebt, zijn buitengewone kosten meeverzekerd.

Bekijk de voorbeelden van buitengewone kosten

Clausule

Een clausule is een uitbreiding of een beperking op de standaard voorwaarden die gelden voor een verzekeringsovereenkomst. Een clausule staat op je polisblad. Bij dure scooters stellen we bijvoorbeeld bepaalde eisen aan de sloten. In de clausule staat dan dat diefstal alleen gedekt is als je een bepaald type slot gebruikt. Of als de scooter uit een afgesloten ruimte is gestolen.

Compensatieregeling

In onze compensatieregeling hebben we met consumentenstichtingen een maximum aan kosten afgesproken voor beleggingsverzekeringen. De kosten van deze verzekeringen moeten per jaar gemiddeld lager zijn dan een bepaald percentage van de opgebouwde waarde van de verzekering. Zijn de kosten hoger dan dit kostenmaximum? Dan geven we een vergoeding. Eventuele risicopremies, zoals voor een uitkering bij overlijden, vallen niet onder deze kosten. Ook vergoeden we geen tegenvallende beleggingsresultaten.

Lees meer over onze compensatieregeling

DAS Rechtsbijstand

Heb je bij ons een rechtsbijstandverzekering? Dan wordt de rechtsbijstand uitgevoerd door DAS Rechtsbijstand. Je kunt als klant rechtstreeks contact opnemen met DAS.

DAS denkt met je mee bij problemen en conflicten. Hun specialisten komen met praktische en haalbare oplossingen. Of ze helpen je om problemen of conflicten te voorkomen. Je krijgt direct contact met iemand die rustig met je meedenkt en weet hoe hij je verder kan helpen. Het is altijd een expert. Of het nou een jurist, een financieel specialist, een mediator, een medewerker van het callcenter of een webcarespecialist is. Met een expert kom je verder, omdat hij je begrijpt en verstand van zaken heeft. Of het nou een juridische oplossing betreft, een goede onderhandeling, of een incasso-traject.

DAS denkt mee over het voorkomen van juridische of financiële problemen. Zelfs als je niet verzekerd bent. Ze gebruiken graag al hun kennis van financiële en juridische zaken die ze in huis hebben om dat voor elkaar te krijgen.

Voor zzp’ers is er een speciale zzp-verzekering rechtsbijstand. Handig als bijvoorbeeld je klanten niet betalen, want dan krijg je incassobijstand.

Depositogarantiestelsel

Als een bank door bijvoorbeeld een faillissement haar verplichtingen niet meer kan nakomen, dan biedt het depositogarantiestelsel een garantie aan de rekeninghouders.

Het depositogarantiestelsel biedt een vergoeding van maximaal € 100.000 per rekeninghouder per bank. Bij een rekening op 2 namen is het garantiebedrag dus maximaal € 200.000.

De (meeste) betaal- en spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel.

Eigenrisicotermijn

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering heb je te maken met een eigenrisicotermijn. Dit is de periode waarin je geen uitkering ontvangt, maar wel arbeidsongeschikt bent.

Erfbelasting

Als een overlijdensrisicoverzekering tot uitkering komt, moet de persoon die de uitkering ontvangt de begunstigde hierover belasting betalen. Dit heet erfbelasting, vroeger ook bekend onder de naam successierecht. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de hoogte van de uitkering en van de relatie van de begunstigde met de overledene.

Er zijn ook manieren om erfbelasting te voorkomen. Bijvoorbeeld als de begunstigde zelf de premie voor de overlijdensrisicoverzekering betaalt. Hier zitten wel bepaalde voorwaarden aan vast.

Lees meer over erfbelasting

Essentiële Beleggersinformatie (EBi)

Beleggingsinstellingen zijn verplicht de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) beschikbaar te stellen. Dit is een ander document dan de Financiële Bijsluiter. De EBi is sinds 1 juli 2012 de Europese opvolger van de Financiële Bijsluiter voor beleggingsinstellingen, ook wel het ‘verkort prospectus’ genoemd.

De EBi geeft inzicht in de aard en risico’s van het aangeboden beleggingsfonds, zodat je zelf op basis van de feiten kunt beslissen of je in het fonds wilt beleggen.

In de EBi moet de beleggingsinstelling informatie geven over:

 • De doelstellingen van het fonds en het beleggingsbeleid.
 • Het risico- en opbrengstprofiel.
 • De kosten (eenmalige kosten, jaarlijkse kosten, prestatievergoeding).
 • In het verleden behaalde resultaten en praktische informatie.

Expiratie

Expiratie is het moment waarop een levensverzekering de einddatum bereikt. Deze einddatum wordt ook wel de expiratiedatum genoemd. Dit betekent dat de levensverzekering is afgelopen en vrijkomt. Afhankelijk van de verzekering en de bijbehorende voorwaarden keren wij uit of zetten wij de levensverzekering stop. Als je klant bent bij ons dan krijg je vóór de expiratiedatum een brief waarin staat wat er ná de expiratie gebeurt.

Fondsbeheerder

Het geld van een beleggingsfonds wordt beheerd door een fondsmanager of soms een team van fondsmanagers. De fondsmanager(s), ook wel fondsbeheerder of vermogensbeheerder genoemd, besluit zelfstandig over de aan- en verkopen binnen het fonds. Hij moet daarbij wel handelen volgens het beleggingsbeleid van het fonds.

Franchise

Franchise is het deel van je jaarsalaris waarover je geen lijfrente mag opbouwen.

Fraude

Met fraude bedoelen wij dat je ons opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven bij de aanvraag van de verzekering of bij schade. Voorbeelden van fraude:

 • Bij het afsluiten van een verzekering vermeld je niet dat een andere verzekeraar je een verzekering heeft geweigerd of opgezegd met de bedoeling ons te misleiden.
 • Je meldt het verlies van een dure merk zonnebril tijdens de vakantie. De verloren bril is in werkelijkheid merkloos en niet duur.
 • Na inbraak geef je aan dat er 35 dvd’s zijn gestolen. Eigenlijk zijn het er maar 10.

Extra alert op fraude

Je mag ervan uitgaan dat wij er alles aan doen om de premies blijvend laag te houden. Eén van de manieren waarop we dat doen is door zeer alert te zijn op fraude bij melding van een schade op de verzekering. Fraude heeft tot gevolg dat er een registratie plaatsvindt in het gangbare registratiesysteem tussen verzekeraars. Ook kunnen wij bij fraude aangifte doen bij de politie.

Garantie tegen onderverzekering

De garantie tegen onderverzekering betekent dat je woonhuis altijd voor het juiste bedrag verzekerd is. Bij een schade vergoeden wij de werkelijke schade. Dit doen we op basis van de afspraken in de voorwaarden van de woonhuisverzekering.

Lees meer over onze woonhuisverzekering

Gliedertaxe

De Gliedertaxe is een tabel die is opgenomen in onze ongevallenverzekeringen. We gebruiken deze tabel om de mate van blijvende invaliditeit vast te stellen. In de tabel staat een overzicht van zintuigen en lichaamsdelen met daarbij een bepaald percentage. Dit percentage geeft aan hoeveel je van jouw verzekerd bedrag krijgt. Er staat bijvoorbeeld in vastgelegd dat je bij het verlies van één duim 25% van het verzekerde bedrag krijgt en door verlies van je zicht aan één oog 40%.

Groene tabel

De verschuldigde belasting over je inkomsten wordt berekend aan de hand van belastingtabellen. De groene tabellen gelden voor inkomsten uit een vroegere dienstbetrekking, zoals pensioen- of een WW-uitkering.

h - n

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je woning in dezelfde staat op dezelfde plaats te bouwen in geval van geheel of gedeeltelijk verlies. De herbouwwaarde van een woning wordt voor een deel bepaald door de kosten van bouwmaterialen en arbeid. Omdat deze kosten per jaar kunnen wisselen, passen wij ieder jaar je premie hierop aan. Dit noemen wij indexeren. Wij gebruiken hiervoor de Generieke Herbouw­waarde index voor Woningbouw. Deze index is gebaseerd op actuele prijzen in de bouw en wordt iedere maand berekend door de Stichting Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB). Je hoeft zelf dus geen ingewikkelde herbouwwaardemeter in te vullen.

Hersteladvies

Dit is het advies aan een klant met een beleggingsverzekering. Het hersteladvies is bedoeld om een klant te adviseren of en hoe hij alsnog zijn oorspronkelijke doel kan bereiken. In sommige gevallen geeft de adviseur, waar de verzekering is afgesloten, gratis advies.

Historisch rendement

Het historisch rendement is het rendement dat in de afgelopen 20 jaar door het fonds is behaald. Bij de berekening van het rendement is uitgegaan van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn. Bestaat een fonds 4 jaar of langer, maar nog geen 20 jaar? Dan wordt het behaalde fondsrendement aangevuld met een percentage, dat is voorgeschreven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bestaat een fonds korter dan 4 jaar? Dan wordt alleen het rendementspercentage gebruikt dat is voorgeschreven door de AFM.

Huurdersbelang

Woon je al lang in je huurwoning? Dan heb je vast wel wat aanpassingen gedaan, die je niet zo maar uit je woning kan verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan een keuken of badkamer, een houten- of tegelvloer of een schutting. Deze zaken zijn jouw eigendom en onderdeel van de woning en worden 'huurdersbelang' genoemd. Huurdersbelang zijn dus alle vaste verbeteringen van je huurwoning die je zelf hebt betaald of van de vorige huurder tegen betaling hebt overgenomen. Je kunt huurdersbelang meeverzekeren op je inboedelverzekering.

Lees meer over onze inboedelverzekering

IBAN

Op 1 augustus 2014 is in Nederland IBAN ingevoerd. IBAN (International Bank Account Number) is je rekeningnummer. Voor ieder land dat deelneemt aan de Europese Unie is IBAN ingevoerd. Er wordt dus overal in Europa op dezelfde wijze in euro’s betaald.

Je IBAN uit 18 tekens. Een voorbeeld van IBAN die wij gebruiken, is: NL99SNSB0123456789. Dit nummer is als volgt opgebouwd:

 • Landcode = NL
 • Controlegetal = 99
 • Letters die de bank aantonen, aangevuld met nullen = SNSB0
 • Rekeningnummer zoals voorheen= 12.34.56.789

Inkomenscorrectie

Bij de UNIM AOV en de UNIM AOV voor Werknemers (AOV-verzekeringen van Reaal) ontvang je alleen een uitkering als je arbeidsongeschikt bent én daardoor inkomen verliest. Bij het bepalen van de hoogte van je uitkering houden we daarom rekening met eventueel ander inkomen. Zijn de uitkering en je overige inkomen samen hoger dan het inkomen dat je had voordat je arbeidsongeschikt werd? Dan kan de uitkering lager uitvallen. Dit noemen we inkomenscorrectie. De premie voor een verzekering met een inkomenscorrectie is meestal lager dan voor een verzekering zonder inkomenscorrectie.

Lees meer over onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Jaarruimte en reserveringsruimte

Je jaarruimte is het bedrag dat je in het vorig kalenderjaar te weinig aan pensioen hebt opgebouwd via je werkgever. Dit bedrag geeft dus aan hoeveel je dit jaar zelf aftrekbaar van de belasting mag sparen voor een aanvullend pensioen. Als je de jaarruimte die je de afgelopen 7 jaar niet hebt benut bij elkaar optelt, dan noemen we dat ‘reserveringsruimte’.

Koers

De koers is de aan- of verkoopwaarde van een participatie van een beleggingsfonds. De koers wordt bepaald door vraag en aanbod.

Bekijk de koersen van de fondsen die wij aanbieden

Kostbare bezittingen

Bepaalde kostbare bezittingen, zoals computers, kunst en muziekinstrumenten, zijn standaard tot een bepaald bedrag verzekerd met onze inboedelverzekering. De maximaal verzekerde bedragen kun je verhogen door de dekking onder de inboedelverzekering uit te breiden.

Je sieraden zijn tot maximaal € 2.500 verzekerd op onze inboedelverzekering. Zijn je sieraden samen meer waard dan dat? Dan kan je die verzekeren met onze aanvullende sieradenverzekering tot maximaal € 10.000. Je kunt ze dan ook overal mee naartoe nemen, want ze zijn over de hele wereld verzekerd tegen beschadiging, verlies, vermissing en diefstal.

Letselschade

Letselschade of letsel is de lichamelijke en/of geestelijke (immateriële) schade die je oploopt als je bij een ongeval betrokken bent. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een ongeval tijdens het sporten. Ook kan het gaan om een ongeval tijdens het klussen in of rondom het huis of om de gevolgen van een medische fout. Bij mishandeling kan er ook sprake zijn van letselschade.

Levensverzekering

Met een levensverzekering spreek je met de verzekeraar af dat één of meer bedragen worden uitgekeerd als zich een bepaalde gebeurtenis voordoet. Daarvoor betaal je premie. Die gebeurtenis hangt af van het leven of de dood van één of meer personen.

Lees meer over onze overlijdensrisicoverzekering

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek betaal je elke maand, naast de rente voor je hypotheek, een vast deel van de lening terug. De schuld wordt dus kleiner. Daarom betaal je steeds minder (bruto)rente over de hypotheek.

Lijfwacht

Reaal Lijfwacht is een service voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van Reaal. Lijfwacht helpt hen om gezond te blijven en om te blijven genieten van het ondernemen. Bijvoorbeeld met coaching voor een klant en zijn gezin, ondersteuning om de gezondheid te verbeteren of met hulp bij ondernemersvragen.

Hiervoor werkt Reaal Lijfwacht samen met onafhankelijke partijen. Zo geven we je de ruimte om het beste uit jezelf én je onderneming te halen. Ook richten wij ons hiermee op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. En dat zonder extra kosten.

Lees meer over Reaal Lijfwacht

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Ben jij bezig met het afsluiten van een hypotheek? Dan is de kans groot dat je dit begrip tegenkomt. Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is voor je geldverstrekker een zekerheid dat zij jouw hypotheekschuld in bepaalde situaties hoe dan ook ontvangen. Je kunt hierbij denken aan werkloosheid, echtscheiding, terugval in inkomen, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van jouw partner.

Kom jij in zo’n situatie terecht? Dan staat Stichting WaarborgFonds Eigen Woningen borg voor de lening. Jij hebt dan een schuld bij dit fonds. In sommige gevallen kwijten zij je schuld weg. Dus ook jij loopt minder risico. Je betaalt voor NHG een bepaald percentage van je hypotheeklening aan deze stichting (2017: 1%). In ruil daarvoor ontvang je een korting op je hypotheekrente. Dit kan per bank verschillen. Meer weten over de voorwaarden van NHG? Neem dan een kijkje op de website van de NHG, de website van Vereniging Eigen Huis, of vraag ernaar bij jouw adviseur.

No-claimkorting

Als je een aantal jaren achter elkaar geen schade claimt op je autoverzekering, krijg je korting op je premie. Hoe meer jaren je schadevrij rijdt, hoe hoger je korting. Kijk ook bij bonus-maluskorting.

Nominale premie

De nominale premie is een vast bedrag dat je betaalt voor een zorgverzekering. Meestal betaal je dit bedrag per maand. Voor iedereen die 18 jaar of ouder is, geldt hetzelfde bedrag. Het maakt niet uit wat de leeftijd of gezondheid is van de persoon die verzekerd is.

Wij bieden geen zorgverzekeringen aan, dus je komt ‘nominale premie’ bij ons niet snel tegen.

o - z

Opstalverzekering

Een opstalverzekering verzekert schade aan je woning. Onze woonhuisverzekering is bijvoorbeeld een opstalverzekering. Met onze woonhuisverzekering ben je verzekerd voor schade door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis. We vergoeden:

 • Schade aan je woning.
 • Schade door verlies van je woning, bijvoorbeeld als deze helemaal is afgebrand.
 • Schade aan je schuur, garage, vaste zwembad, eventuele bijgebouwen, schuttingen, terreinafscheidingen of tuinhuisjes.
 • Schade aan glas in je woning.

Lees wat de woonhuisverzekering wel en niet verzekert

Opzegtermijn

Als je een verzekering wilt opzeggen, kan dit niet altijd per direct. Soms geldt er een opzegtermijn. Sinds 1 januari 2010 zijn de regels voor het opzeggen van verzekeringen veranderd. Als je nu een verzekering afsluit, mag de contracttermijn maximaal 1 jaar zijn. Als je de verzekering wilt opzeggen in het eerste jaar, kan dit dus pas met ingang van de einddatum die op je contract staat. Na afloop van het eerste jaar kun je de verzekering per maand opzeggen.

Heb je vóór 2010 een verzekering afgesloten met een contracttermijn die nog niet is verlopen? Dan kun je de verzekering pas opzeggen zodra dit contract is afgelopen. Sluit je vervolgens een nieuwe verzekering af? Dan geldt weer dat de eerste contracttermijn maximaal een jaar mag zijn.

Overlijdensrisicoverzekering (ORV)

Een overlijdensrisicoverzekering of ORV is een levensverzekering die een vooraf afgesproken bedrag uitkeert, als de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt. Dit bedrag kunnen de nabestaanden gebruiken om hun lasten te dragen. De meeste mensen sluiten een ORV af voor de partner die ze achterlaten. Zo kan de partner bijvoorbeeld de hypotheek afbetalen of minder gaan werken om de kinderen op te voeden. Maar ook ondernemers kunnen een ORV afsluiten. Dan ontvangt bijvoorbeeld de zakenpartner een bedrag om de onderneming voort te zetten.

Lees meer over onze overlijdensrisicoverzekering

Participatie

Als je belegt in een beleggingsfonds, dan koop je een deel van een fonds. Dit deel heet een participatie.

Passende arbeid

Bij ‘passende arbeid’ of ‘passende werkzaamheden’ gaan we bij het bepalen van je arbeidsongeschiktheid uit van de werkzaamheden die je gezien je opleiding, kennis en ervaring nog wel kunt uitvoeren. Daarbij kijken wij naar de opleidingen en werkzaamheden die je vroeger hebt gedaan. Dit kan dus ook werk zijn dat niet hoort bij het beroep dat je nu hebt. We houden er bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid geen rekening mee of er geen of minder werk beschikbaar is.

Lees meer over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering

Phishing

Dit is een vorm van internetfraude. Met phishing worden mensen opgelicht door ze naar een valse website te lokken, die een kopie is van de echte website. De klant logt in met zijn echte inlognaam en wachtwoord of in sommige gevallen zijn creditcardnummer. Hierdoor krijgt de fraudeur de beschikking over deze gegevens met vaak nare gevolgen. Mensen worden vaak met een e-mail naar de valse website gelokt. Hierin vinden zij een link naar de valse website met het verzoek om zogenaamd de inloggegevens te controleren.

Polisverjaardag

De (jaarlijks terugkerende) dag van het jaar waarop de levensverzekering is ingegaan. Op deze dag ontvang je een waardeoverzicht.

Premiegrondslag

De premiegrondslag is dat deel van het jaarsalaris waarover je lijfrente mag opbouwen. De premiegrondslag is gelijk aan het jaarsalaris verminderd met een 'franchise'. Dat is een deel van je salaris waarover je geen lijfrente mag opbouwen.

Premievrij

Een levensverzekering kan in sommige gevallen premievrij gemaakt worden. Dit houdt in dat de premiebetaling stopt, maar dat de verzekering zelf blijft bestaan. Het premievrij maken heeft invloed op het uiteindelijke bedrag van de verzekering dat wij uitkeren.

Prospectus

Beleggen in effecten (zoals aandelen en obligaties) brengt risico's met zich mee. Daarom mogen bedrijven alleen effecten aanbieden als zij een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurde prospectus openbaar maken. Dit document geeft informatie over de aangeboden effecten. Hiermee kunnen beleggers de risico’s inschatten en zo met volledige kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen.

Rentemiddeling

Als je bij een hypotheek kiest voor een aantal rentevaste periodes, dan kan je te maken krijgen met flinke renteschommelingen. Als de rente na een rentevaste periode ineens is gestegen, dan stijgen de maandlasten in de nieuwe rentevaste periode ook. Om het effect hiervan zo klein mogelijk te maken, kun je gebruikmaken van de zogenaamde rentemiddelingsconstructie.

Rentemiddeling betekent dat er een nieuw rentepercentage wordt vastgesteld. Dit percentage is gebaseerd op een gemiddelde van de rente van de lopende hypotheek en de marktrente. Rentemiddeling is alleen mogelijk als je bij dezelfde hypotheekverstrekker blijft. Of rentemiddeling mogelijk is, staat in het hypotheekcontract vermeld. Rentemiddeling wordt vaak toegepast als een hypotheek wegens een verbouwing wordt verhoogd.

Lees meer over het aflopen van je rentevastperiode

Repatriëringskosten

Repatriëren betekent letterlijk: naar het vaderland terugkeren. Word je bijvoorbeeld ziek of krijg je een ongeluk tijdens je verblijf in het buitenland? Dan word je gerepatrieerd als het mogelijk is om te reizen. Denk bijvoorbeeld aan een gipsvlucht tijdens je wintersportvakantie. Of een ambulancerit van je vakantieadres naar Nederland.

Een ambulancerit vanuit Zuid- Duitsland naar Nederland kost zo meer dan € 1.000. Een brancard in een lijnvliegtuig kost in Europa 6 keer de prijs van één stoel. En als je van het ene werelddeel naar het andere werelddeel vliegt, zijn de kosten 9 keer de prijs van één stoel. Die kosten zijn dan nog exclusief de kosten van een meereizende arts of verpleegkundige.

Deze repatriëringskosten kun je verzekeren met een reisverzekering. Ook de terugkeer van je bagage is dan verzekerd. Wil je de terugkeer van je auto verzekeren? Dan heb je de aanvullende dekking ‘Autohulp’ nodig.

Lees meer over onze reisverzekering

Risicometer

Bij beleggingen kun je 2 soorten risicometers tegenkomen:

 1. Risicometer bij de Financiële Bijsluiter
 2. Risicometer bij de Essentiële Beleggersinformatie

Risicometer bij de Financiële Bijsluiter

De risicometer is een afbeelding. Deze risicometer geeft aan wat het belangrijkste risico is van het product en hoe groot dit risico is.

De risicometer laat 5 risicocategorieën zien. Hoe groot is bijvoorbeeld het risico dat je met een schuld blijft zitten of dat je de inleg kwijtraakt?

 1. Zeer klein risico
 2. Klein risico
 3. Vrij groot risico
 4. Groot risico
 5. Zeer groot risico

Op basis van voorgeschreven berekeningen moet een aanbieder je kunnen aangeven welke van de 5 categorieën van toepassing is voor het product.

De belangrijkste risico’s die je kunt lopen:

 • Je raakt je inleg (het geld dat je gaat betalen) kwijt.
 • Je houdt een schuld over aan het eind van de looptijd van de verzekering.

Bij een zeer groot risico is de kans dat je een schuld overhoudt en dat je de inleg kwijtraakt, is zeer groot. Bij een zeer klein of klein risico kun je erop rekenen dat je op de einddatum tenminste je inleg terugkrijgt.

Risicometer bij de Essentiële Beleggersinformatie

In reclames voor beleggingsfondsen moet een risicometer worden getoond. De risicometer geeft de mate van risico aan en verwijst naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBi). Hiermee kun je het risico van beleggingsfondsen onderling met elkaar vergelijken.

De stand van de risicometer (1 tot en met 7) wordt berekend op basis van de schommeling van het rendement in het verleden. Dit betekent dat de risicometer niet alle mogelijke risico’s weergeeft. Daarom is het belangrijk om ook de EBi te lezen. De risicometer op de factsheets van Reaal zijn gebaseerd op deze berekening.

Schadegarant

Schadegarant is een stichting zonder winstoogmerk. Bij Schadegarant zijn alle partijen aangesloten die autoschades voor verzekerden vakkundig en vlot willen laten herstellen. Dit zijn partijen als autoverzekeringsmaatschappijen, auto(schadeherstel)bedrijven en financieel adviseurs.

Schadeverzekering

Bij een schadeverzekering vergoedt de verzekeraar een geleden schade die je verzekerd hebt. Daarvoor betaal je premie. Wij bieden als schadeverzekeringen onder meer de autoverzekering, de inboedelverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering aan.

Sommenverzekering

Als je schade claimt op een schadeverzekering, dan kijken wij voor je vergoeding naar de werkelijke schade. Maar bij een sommenverzekering ben je verzekerd voor een vast verzekerd bedrag. Een voorbeeld van een sommenverzekering is onze ongevallenverzekering.

SOS International

SOS International is een Nederlandse alarmcentrale die wereldwijd hulp biedt aan gestrande reizigers. Bij ziekte of een ongeval, autopech of verlies van een bankpas. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het alarmnummer van SOS International is +31 (0)20 - 651 51 51. Meer informatie lees je op de website van SOS International.

Standaardbegunstiging

Standaardbegunstiging betekent dat de verzekeringsmaatschappij het geldbedrag van de levensverzekering uitkeert in een bepaalde volgorde. Belangrijk hierbij is of iemand wel of niet is overleden.

 • Eerst kijkt de verzekeringsmaatschappij of de persoon die de verzekering heeft afgesloten (de verzekeringnemer) nog in leven is.
 • Als de persoon, die de verzekering heeft afgesloten, niet meer leeft, dan kijkt de verzekeringsmaatschappij of deze verzekeringnemer een partner heeft. Dit kan de huwelijkspartner zijn, maar ook de partner uit een geregistreerd partnerschap. Als er een partner is, keert de verzekeringsmaatschappij het geldbedrag aan die persoon uit.
 • Als er geen partner is, keert de verzekeringsmaatschappij het geldbedrag uit aan de kinderen. Ook hier gaat het om de kinderen van de persoon die de verzekering afgesloten heeft.
 • Als er geen kinderen zijn, keert de verzekeringsmaatschappij het geldbedrag uit aan de wettelijke erfgenamen. Het gaat dan om de wettelijke erfgenamen van de persoon die de verzekering heeft afgesloten.

Je mag de volgorde veranderen als je dat wilt. Maar niet als de levensverzekering is afgesloten in combinatie met een hypotheek.

Stornoperiode

Je kan via je bank automatische incasso’s terugboeken. Dit terugboeken van de afschrijving noemen we storneren. De (meeste) incasso’s hebben een stornoperiode (terugboekperiode) van 56 dagen. Wordt er bijvoorbeeld op 1 maart een bedrag afgeschreven, dan kan je deze tot 26 april terugboeken.

Switchen (fonds)

Bij een beleggingsverzekering zijn er vaak meerdere beleggingsfondsen waaruit je kunt kiezen. Tijdens de duur van de verzekering kun je de opgebouwde waarde in het ene fonds overboeken naar een ander fonds. Zo’n wijziging noemen we een (fonds)switch.

Bekijk tussen welke fondsen je kunt switchen in je beleggingsverzekering

Uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering kunnen je nabestaanden, bijvoorbeeld je partner, de kosten van de uitvaart betalen. Door het betalen van een eenmalige of maandelijkse premie, verzeker je een bepaalde uitkering bij overlijden. De hoogte van de uitkering kies je zelf. Tegen betaling van een kleine toeslag, kun je ook kinderen onder de 18 jaar meeverzekeren.

Verschil met overlijdensrisicoverzekering

Een uitvaartverzekering is niet hetzelfde als een overlijdensrisicoverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering keert namelijk alleen uit bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering. Als je na de einddatum nog leeft, dan ontvang je geen uitkering. Onze uitvaartverzekering kent geen einddatum. Die keert dus ook uit als je heel oud wordt.

Lees meer over onze uitvaartverzekering

Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht is een document waarin staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. De verklaring kun je zelf aanvragen en wordt opgemaakt en afgegeven door de notaris.

Wij vragen de verklaring van erfrecht op wanneer het onduidelijk is wie de begunstigde is. Uit de verzekeringsinformatie, bijvoorbeeld de polis of het aanvraagformulier, is dit dan niet duidelijk. En er is geen echtgenoot of echtgenote aanwezig volgens de overlijdensakte. Daarnaast ligt het totaal uit te keren bedrag boven de € 6.000.

Verpanding

Het kan verplicht zijn om een levensverzekering, bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, af te sluiten als je een huis koopt. Dit kan een eis van je bank of geldverstrekker zijn geweest toen je je hypotheek afsloot. Je verzekering is dan gekoppeld aan je hypotheek. Dit noemen we verpanding. De bank heeft zo voor zichzelf meer zekerheid dat de hypotheek voor een deel of volledig wordt afgelost als deze afloopt.

Verzekerde bij een levensverzekering

De verzekerde bij een levensverzekering is de persoon van wie het leven of overlijden is verzekerd.

Verzekerde daguitkering

De UNIM AOV verzekering van Reaal verzekert een bedrag per dag. Dit noemen wij de verzekerde daguitkering.

Verzekerde jaarrente

Met onze arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker je een bedrag per jaar. Dit noemen wij de verzekerde jaarrente. Op dit bedrag baseren we je uitkering.

Lees meer over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is de persoon die de verzekeringsovereenkomst aangaat met de verzekeraar.

Verzekeringscheck

Bij het afsluiten van de verzekering heb je samen met je financieel adviseur een einddoel bepaald. De verzekeringscheck is een online hulpmiddel waarin je kunt zien hoe het met je beleggingsverzekering gaat. En of je einddoel behaald wordt. Ook zie je wat je mogelijkheden voor de toekomst zijn. Om in te kunnen loggen, moeten klanten wel inloggegevens van Reaal hebben ontvangen. Een bezoek aan reaal.nl/verzekeringscheck helpt je dus bij het nemen van een goede beslissing over je beleggingsverzekering.

Volmachtverzekering

Schadeverzekering

In sommige gevallen mag een financieel adviseur onder eigen naam schadeverzekeringen van een verzekeraar verkopen. De financieel adviseur mag dan binnen afgesproken kaders zelf schadeverzekeringen accepteren, de polis afgeven, de premie incasseren en de schades behandelen. De verzekeraar draagt het risico.

De verzekeringen die onder deze voorwaarden zijn afgesloten, noemen we volmachtverzekeringen.

Levensverzekering

Er bestaan ook levensverzekeringen die een financieel adviseur onder eigen naam mag verkopen. Hierbij wordt alles geregeld door de adviseur (die daardoor vaak zelf een verzekeringsmaatschappij is). Je kunt het zo zien: het geld zit in onze ‘kluis’ en wordt uitgekeerd op verzoek van de volmacht. Voor vragen kun je dan ook het beste contact met de betreffende adviseur opnemen. Zij zijn ook degene die bijvoorbeeld een afkoopofferte of waardeoverzicht versturen.

Tip: Wil jij weten of jouw verzekering een volmachtverzekering is? Controleer op jouw afschrift aan welke organisatie jij je premie betaalt. Is dit een andere organisatie dan Reaal? Dan kun je je vragen ook het beste aan die organisatie stellen.

Waarborgfonds Motorverkeer

Als je schade hebt door een motorvoertuig waarvan de eigenaar niet bekend of onverzekerd is, dan kun je niet altijd bij je verzekeraar terecht. In dat geval kun je een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds is door de overheid opgericht om de deelnemers aan het gemotoriseerd verkeer te beschermen, bijvoorbeeld bij schade door iemand die doorrijdt na een ongeval, of schade door een gestolen motorvoertuig.

Meer informatie vind je op de site van het Waarborgfonds.

Waardeoverzicht

Er zijn levensverzekeringen waarin een waarde, een bedrag, wordt opgebouwd. Ieder jaar ontvang je van ons op de polisverjaardag van de verzekering een waardeoverzicht. In dit overzicht vind je de tot dan toe opgebouwde waarde.

Werkvermogen

Werkvermogen is de mate waarin je zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch) in staat bent om te werken. De term ‘Work Ability Index (WAI)’ ontstond in 2005 en werd toen door middel van verschillende projecten in Nederland geïntroduceerd en vertaald naar ‘werkvermogen’.

WIA

In 2005 is de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) in werking getreden. Ben je langer dan twee jaar ziek en kun je dan nog steeds niet of minder werken? En werkte je voor een werkgever toen je ziek werd? Dan kun je in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Meer informatie over de WIA en de hoogte van de uitkeringen vind je op de site van de Rijksoverheid.

Help me nu

Help me nu