Het nieuwe betalen:

waarom en hoe?

Nederland is over op IBAN (International Bank Account Number). Vanaf 1 augustus 2014 gebruiken consumenten, bedrijven en organisaties alleen nog dit langere rekeningnummer bij betalingen, in Nederland én in Europa. Dit is onderdeel van de overgang naar één Europese betaalmarkt: de Single Euro Payments Area (SEPA). Welke gevolgen heeft dit voor jou?Sinds de invoering van de euro, in 2002, hebben de meeste Europese landen één gemeenschappelijke munt, de euro. Dat merk je bijvoorbeeld als je op vakantie gaat naar populaire vakantiebestemmingen als Frankrijk en Spanje. Geen geld meer wisselen en makkelijk betalen. Alle eurolanden hadden hun eigen betaalsystemen, met hun eigen betaalpassen, overschrijvingen en incasso’s. Dat is veranderd op 1 augustus 2014. Nu is er één gemeenschappelijke betaalmarkt in Europa, de Single Euro Payments Area (SEPA). Alle inwoners en bedrijven van de eurolanden betalen nu op dezelfde manier, vanaf één soort betaalrekening en met een zelfde set betaalmiddelen.

Wat zijn de voordelen van SEPA?

Vanaf 1 augustus 2014 is er binnen Europa geen verschil meer tussen binnenlandse en buitenlandse eurobetalingen. Dit betekent dat je:

 • makkelijker geld kunt overmaken naar een bankrekening binnen de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco.
 • via automatische incasso kun je betalen bij buitenlandse ondernemers. Bijvoorbeeld de camping in Spanje.
 • op steeds meer plaatsen in het buitenland kun je betalen met je (Nederlandse) betaalpas.

Je rekeningnummer wordt IBAN

Je vindt je IBAN op je rekeningafschriften of in je internetbankieromgeving.

Per 1 augustus 2014 is je oude rekeningnummer vervallen. Vanaf dat moment gebruik je bij alle betalingen je IBAN. Dit nieuwe rekeningnummer is opgebouwd uit een landcode + controlegetal + bankcode + één of meer nullen + je oude rekeningnummer. Bijvoorbeeld: NL99 SNSB 0123 4567 89.

IBAN: wat verandert er?

Wat merk je van IBAN?

 • Je hebt een langer rekeningnummer dat bestaat uit je oude rekeningnummer, aangevuld met een aantal cijfers en letters.
 • Ook bedrijven, organisaties en overheden werken met IBAN. Zij zetten je rekeningnummer in hun administratie automatisch om naar IBAN. Als klant hoef je daar niets voor te doen. Als het nodig is, vragen deze bedrijven je vanzelf wel om je IBAN.
 • Op overschrijvingskaarten en machtigingen komt meer ruimte voor het langere IBAN.
 • Je bankafschriften kunnen er iets anders uit gaan zien, net als de websites voor internetbankieren.
 • Als je online bankiert, zet de bank de rekeningnummers in je adresboeken automatisch om naar IBAN.
 • Je krijgt op termijn een nieuwe betaalpas. Als het zover is, hoor je dit van je bank.
 • Voor bestaande automatische incasso’s hoef je niets te regelen; die gaan één-op-één over. De omschrijving van de afschrijving ziet er alleen iets anders uit. Bij het afgeven van nieuwe incassomachtigingen zul je merken dat je meer informatie moet invullen.

Automatische incasso en Reaal

Voor de overgang naar één Europese betaalmarkt komt er ook een nieuwe variant voor de automatische incasso; de Europese incasso. Om je premie automatisch via de Europese incasso van je IBAN te kunnen afschrijven, hebben wij je schriftelijke toestemming nodig (een zogenaamde incassomachtiging). Heb je in het verleden een telefonische of schriftelijke machtiging afgegeven? Die blijft gewoon geldig. Stap je over naar een andere bank, dan vragen wij je om een nieuwe machtiging. Een SEPA-machtiging voor binnenlandse betalingen bevat de volgende gegevens:

 • Incassant (Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Land, Incassant-Id, Kenmerk machtiging).
 • Klant (Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Land, IBAN, Plaats, Datum, Handtekening).

  Als wij meer informatie van je nodig hebben, hoor je dat van ons.

Downloads en handige links

Woordenlijst

IBAN

Vanaf 1 augustus 2014 betaalt iedereen in Europa op dezelfde manier: met IBAN. Dit is je International Bank Account Number, ofwel internationaal rekeningnummer. IBAN is een combinatie van een rekeningnummer en een land- en bankcode. Elke betaalrekening heeft een eigen IBAN.

BIC

BIC, Bank Identifier Code, is een internationale identificatiecode waarmee banken kunnen worden herkend. Iedere bank heeft een unieke code. De BIC bestaat uit acht tekens:

 • bankcode (4 tekens)
 • landcode (2 tekens)
 • plaatscode (2 tekens)

De BIC is niet altijd nodig. Dus als er niet om een BIC wordt gevraagd, hoef je deze ook niet in te vullen.

SEPA

Single Euro Payments Area: één Europese betaalmarkt waarbij geen verschil meer bestaat tussen binnen- en buitenlandse betalingen. SEPA omvat alle EU-landen, aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco. In totaal doen 32 landen aan SEPA mee. Hier vind je een overzicht.

Incassant

Het bedrijf of de organisatie waaraan je toestemming geeft om automatisch geld af te schrijven van je IBAN.

Incassant-ID

Dit is een unieke code die Reaal als incassant van de bank heeft gekregen. Elke partij die in het SEPA-gebied opdracht mag geven aan de bank om automatisch geld te incasseren van een klant krijgt zo’n code.

Antwoorden op veelgestelde vragen

Wat is IBAN?

IBAN staat voor International Bank Account Number. Het nummer bestaat uit je huidige rekeningnummer, voorafgegaan door:

 • de landcode (NL voor Nederland)
 • een controlegetal (2 cijfers)
 • een code van de bank (in Nederland 4 letters)
 • één of meer nullen

IBAN wordt nu vooral voor grensoverschrijdende betalingen gebruikt, maar vanaf 1 augustus 2014 ook voor alle binnenlandse betalingen. In Nederland bestaat een IBAN uit 18 tekens, in andere landen varieert dit van 15 tot maximaal 34 tekens.

Waar vind ik mijn IBAN?

Je IBAN staat nu al op je rekeningafschriften en in je internetbankieromgeving.

Waarom staat er in mijn IBAN een controlegetal?

Het controlegetal is bedoeld om te voorkomen dat door type- of schrijffouten geld wordt overgemaakt naar een verkeerd rekeningnummer. Je IBAN heeft een vast controlegetal. Heb je meer IBAN’s, dan heb je dus meer controlegetallen.

Moet ik mijn IBAN doorgeven aan Reaal?

Nee, dat hoeft niet. Bedrijven en organisaties zetten je rekeningnummer in hun administratie automatisch om naar IBAN. Wij doen dit ook. Vanaf 1 augustus 2014 geef je je IBAN wel door als je een rekening moet betalen of een nieuwe machtiging afgeeft voor automatische incasso.

Waarom heb ik een nieuw rekeningnummer nodig?

Alle eurolanden hebben nu eigen betalingsregels en soorten betaalmiddelen. Hierdoor is het betalingsverkeer duur en onhandig. Door allemaal op dezelfde manier te gaan werken, verwacht men dat de kosten dalen en betalen soepeler verloopt.

Wat is een machtigingskenmerk?

Als je via automatisch incasso betaalt, heb je hiervoor een machtiging afgegeven. Bij elke machtiging die je afgeeft, hoort een uniek kenmerk. Als je vragen hebt over een afschrijving, kun je dit kenmerk gebruiken. Je vindt het machtigingskenmerk ook terug op je rekeningafschrift bij het afgeschreven bedrag. Daarnaast ontvang je van elke organisatie die je een machtiging voor automatische incasso hebt gegeven, een uniek incassant-ID.

Wat is een incassant-ID?

De incassant-ID is een unieke code die een incassant (bijvoorbeeld Reaal) van de bank krijgt. Elke partij die opdracht mag geven aan de bank om automatisch geld te incasseren van een klant krijgt zo een unieke code. Net als het machtigingskenmerk vind je de incassant-ID terug op je rekeningafschrift bij het afgeschreven bedrag.

Wat verandert er voor acceptgiro’s?

Ook de acceptgiro is per 1 augustus 2014 aangepast, net als de overschrijving en de incasso. Hierdoor is de acceptgiro straks ook geschikt voor het (langere) IBAN.

Wordt mijn adresboek bij het internetbankieren automatisch omgezet?

Ja, dat regelt je bank. Je hoort tijdig wanneer dit gaat gebeuren. Het is raadzaam je adresboek nu al compleet te maken met alle rekeningnummers waar je geld naar overboekt. Dan kan je bank ze straks allemaal in één keer automatisch omzetten naar IBAN.

Kan ik mijn IBAN behouden als ik van bank verander?

Nee, je kunt je IBAN net als het huidige rekeningnummer niet meenemen.

Waarom geldt IBAN per 1 augustus 2014?

Deze datum is in Europese wetgeving vastgelegd. 

Help me nu

Help me nu