Fiscale wijzigingen

Belasting 2017

Ieder jaar maakt de regering een aantal belastingmaatregelen bekend die gevolgen kunnen hebben voor je financiële situatie. Maar ook voor je inkomen en de koop van een eigen huis. Een belangrijke verandering is dat het vanaf 2017 niet meer mogelijk is om pensioen op te bouwen in eigen beheer. Ook zijn de belastingschijven en de heffingskortingen aangepast, over het algemeen in het voordeel van de belastingbetaler.

Hieronder lees je wat er gaat veranderen. Heb je vragen over de wijzigingen of wil je weten of ze gevolgen hebben voor je verzekering? Neem dan contact op met je financieel adviseur.

Wijzigingen Belasting 2017

 • Wijziging indeling belastingschijven en tarieven in 2017

  Ons belastingstelsel is ingedeeld in 4 schijven. Voor iedere schijf betaal je een ander belastingtarief. De indeling van deze belastingschijven is vanaf 1 januari 2017 anders. Het tarief in de 2e en 3e schijf wordt verhoogd. Daarnaast wordt de 3e schijf verlengd. Dit zijn de wijzigingen:

  • Schijf 1: € 0 - € 19.982
   • De bovenste inkomensgrens wordt verhoogd van € 19.922 naar € 19.982.
  • Schijf 2: € 19.982 - € 33.791
   • Het tarief gaat omhoog: van 40,40% naar € 40,80%.
   • De bovenste inkomensgrens wordt verhoogd van € 33.715 naar € 33.791.
  • Schijf 3: € 33.791 - € 67.072
   • Het tarief gaat omhoog: van 40,40% naar € 40,80%.
   • De bovenste inkomensgrens wordt verhoogd van € 66.421 naar € 67.072.
  • Schijf 4: vanaf € 67.072
   • Het tarief blijft gelijk: 52%.
   • De inkomensgrens wordt verhoogd van € 66.421 naar € 67.072.
 • Verhoging van heffingskortingen

  De maximale algemene heffingskorting, arbeidskorting en ouderenkorting worden hoger. Dit zijn heffingskortingen op de inkomstenbelasting en premie volks­verzekeringen. De verhoging van de heffingskortingen kan betekenen dat u minder belasting betaalt.

  • Algemene heffingskorting
   • De maximale algemene heffingskorting wordt verhoogd van € 2.242 naar € 2.254.
  • Ouderenkorting
   • De ouderenkorting is € 1.187 in 2016. Voorgesteld wordt om deze per 2017 te verhogen naar € 1.292 voor pensioenge­rechtigden met een verzamelinkomen van niet meer dan € 36.057.
   • De verhoging van de ouderenkorting vergroot de koopkracht van pensioenge­rechtigden.
  • Arbeidskorting
   • De maximale arbeidskorting wordt verhoogd van € 3.103 naar € 3.223.
   • Een andere aanpassing in de arbeidskorting is de volgende: de hoogte van de arbeidskorting wordt afgebouwd vanaf een bepaald inkomen. In 2016 was dit een inkomen van € 34.015 per jaar. Het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting ligt volgens het Belastingplan in 2017 op € 32.444.
 • Maatregelen eigen woning en Kapitaal­verzekering eigen woning (KEW)

  • Verhoogde schenkingsvrijstelling voor eigen woning
   • Ouders mogen een hogere schenking doen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud voor het kopen, verbouwen of onderhoud van een woning. Vanaf 1 januari 2017 wordt de eenmalige schenkingsvrijstelling structureel verhoogd van € 53.016 naar € 100.000.
  • Ruimere voor­waarden KEW en soortgelijke bankspaarproducten
   • Je hoeft niet meer 15 of 20 jaar aaneengesloten premie betaald te hebben voor de Kapitaal­verzekering eigen woning (KEW) en de kapitaal­verzekering die valt onder het belastingregime Brede Her­waardering. Als je verzekering eerder uitkeert, maakt het vanaf 1 april 2017 niet meer uit hoeveel jaar je op dat moment premie hebt betaald. Overweeg je om je verzekering eerder te laten uitkeren? Laat je dan vooral goed voorlichten.
  • Rentemiddeling
   • Vanaf 2015 is goedgekeurd dat boeterente op geldleningen wordt gezien als rente en niet wordt aangemerkt als kosten van geldleningen. Dat geldt ook bij rentemiddeling. Vanaf 2017 is dit ook in de wet vastgelegd. Hierdoor kunnen banken zonder fiscale belemmeringen rentemiddeling aanbieden.
  • Vruchtgebruik eigen woning in box 1
   • Vanaf 2014 kan degene die het vruchtgebruik van een woning door erf­recht heeft gekregen, de rente en kosten in aftrek brengen als aftrekbare kosten voor de eigen woning. Per 2017 is dit ook vastgelegd in de wet.
  • Verduidelijking begrip woning in aanbouw
   • Het begrip woning in aanbouw wordt iets verruimd. Er wordt nu ook gesproken van een woning in aanbouw vanaf 6 maanden voor de start van de bouw. Dit maakt hypotheekrenteaftrek mogelijk, ook als de bouw nog niet is begonnen.
 • Nieuwe be­rekening van fictief rendement op eigen vermogen

  De Belastingdienst gaat ervan uit dat je winst ('rendement') maakt op je eigen vermogen.. De be­rekening van het fictieve rendement verandert per 2017. Kleinere vermogens zullen minder z­waar worden belast en grotere vermogens z­waarder. Over het fictieve rendement betaal je 30% inkomstenbelasting. Dat blijft ongewijzigd.

  • Vermogensbelasting wordt nu nog berekend op basis van een vast fictief rendement van 4%. Vanaf 2017 wordt het fictief rendement anders berekend, zodat het dichter bij het werkelijke rendement ligt. Het vermogen wordt opgedeeld in drie oplopende schijven, met een geschatte verdeling van de beleggingen en spaargeld per schijf. Zo krijgt elke schijf een eigen fictief rendement. Dat rendement wordt vervolgens belast met 30% inkomstenbelasting.
  • Daarnaast wordt het belastingvrij vermogen verhoogd naar € 25.000.
 • Afschaffing van pensioen in eigen beheer (PEB)

  Heb je als DGA pensioen opgebouwd in eigen beheer? Opbouw in eigen beheer is vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk. Voor een soepele overgang zijn er verschillende mogelijkheden, onder andere:

  • Afkoop
   Je kunt het pensioen in eigen beheer in 2017, 2018 of 2019 afkopen. Er wordt dan uitgegaan van de fiscale waarde op de balans van eind 2015. Je betaalt over de afkoop­waarde loonbelasting. Je hoeft geen revisierente (boeterente) te betalen. Hoe eerder de afkoop plaatsvindt, hoe lager het bedrag waarover je loonbelasting betaalt:
   • Afkopen in 2017: korting van 34,5%.
   • Afkopen in 2018: korting van 25%.
   • Afkopen in 2019: korting van 19,5%.
  • Oudedagsverplichting
   • Is afkoop geen optie? Je kunt het pensioen in eigen beheer ook omzetten in een oudedagsverplichting in eigen beheer. Omzetting vindt plaats tegen de (opgerente) fiscale waarde op het moment van omzetting (in 2017, 2018 of 2019).De keuze voor omzetting naar de oudedagsverplichting kan uiterlijk tot 31 december 2019 worden gemaakt.
   • Voor de DGA die niet kiest voor afkoop of omzetting, blijft de huidige regelgeving in de vennootschapsbelasting en loon- en inkomstenbelasting gelden voor het tot en met 31 december 2016 in eigen beheer opgebouwd pensioen.

  Na 1 januari 2017 kan de DGA pensioen opbouwen bij een professionele pensioenaanbieder. Net als 'gewone' werknemers.

 • Afschaffen doorwerkvereiste: pensioen uitstellen

  Op dit moment kun je de ingangsdatum van je pensioen alleen uitstellen als je blijft doorwerken. Dit heet het 'doorwerkvereiste'. Deze vereiste wordt afgeschaft. Dit betekent dat je je pensioen later kan laten ingaan. Hierdoor wordt het gemakkelijker om de ingangsdatum van je pensioen af te stemmen op datum dat je AOW ingaat. Je pensioen moet nog steeds uiterlijk vijf jaar na de AOW-ingangsdatum zijn ingegaan.

  Afschaffen van 100%-grens bij pensioen­opbouw
  De 100%-grens houdt in dat het ouderdomspensioen niet hoger mag zijn dan 100% van het laatstverdiende loon. Voor partner- en wezenpensioen gelden afgeleide grenzen. Deze 100%-grens en de afgeleide grenzen worden afgeschaft. Naast dat het erg ingewikkeld is om deze te toetsen, is het met de huidige wet- en regelgeving ook vrijwel onmogelijk om de 100%-grens te overschrijden.

 • Maximale hoogte nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP)

  Als je een partner- of wezenpensioen ontvangt, kun je ook recht hebben nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP). De maximale hoogte van het NOVP wordt per 2017 op een andere manier berekend:

  • NOVP voor de partner: maximaal 8/7 van de Anw-uitkering, inclusief vakantiegeld. Dit is hetzelfde gebleven.
  • NOVP voor het kind (volle wees, beide ouders zijn overleden): maximaal 8/7 x de Anw-uitkering voor een kind van 16 jaar of ouder, inclusief vakantiegeld.
  • NOVP voor het kind (halfwees, één ouder, de verzekerde, is overleden): 50% van het maximum dat geldt voor een volle wees.
Help me nu

Help me nu

 • Veelgestelde vragen

 • Social media

  Stel ons je vraag en je ontvangt tijdens openingstijden binnen 1 uur een reactie.

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

 • Zelf regelen

  Verandert er iets in jouw persoonlijke situatie of wil je je verzekering wijzigen?

 • Chat

  Direct antwoord op je vraag? Start de chat. Wij zitten voor je klaar!

  Chat met ons

  Sorry, op dit moment zijn er geen medewerkers beschikbaar.

  Direct antwoord op je vraag? Start de chat. Wij zitten voor je klaar!

  Chat met ons

  Sorry, op dit moment zijn er geen medewerkers beschikbaar.

  Waar gaat je vraag over?

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

 • Bellen

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

  072 - 519 40 00

 • Adviseur

  Je kan veel zelf doen, maar in sommige situaties is hulp van een onafhankelijk adviseur een goede keus.