Fiscale wijzigingen

Belasting 2019

Ieder jaar maakt de regering een aantal belastingmaatregelen bekend die gevolgen kunnen hebben voor je financiële situatie. 

Hieronder lees je wat er gaat veranderen. Heb je vragen over de wijzigingen of wil je weten of ze gevolgen hebben voor je verzekering? Neem dan contact op met je financieel adviseur.

 • Wijziging tarieven inkomstenbelasting in 2019

  De inkomstenbelasting over inkomsten uit arbeid en woning - de zogenoemde box 1 - is nu nog ingedeeld in 4 schijven. Vanaf 2020 zijn er nog maar twee schijven.

  Voor iedere schijf betaal je een ander belastingtarief. Het tarief in de 2e, 3e en 4e schijf is verlaagd. Daarnaast is het tarief in de 1e schijf verhoogd. Dit zijn de nieuwe schijven en belastingpercentages (tot de AOW-leeftijd) voor 2019:

    Inkomen Belastingpercentage
  Schijf 1 € 0 - € 20.384 36,65%
  Schijf 2 € 20.384 - € 34.300 38,1%
  Schijf 3 € 34.300 - € 68.507 38,1%
  Schijf 4 Hoger dan € 68.507 51,75%
 • Wijziging heffingskortingen

  Heffingskortingen kunnen het bedrag dat je aan belasting betaalt, verminderen.

  • Algemene heffingskorting
   • De maximale algemene heffingskorting wordt verhoogd van € 2.265 naar € 2.477.
  • Ouderenkorting
   • De ouderenkorting was € 1.418 in 2018. Deze is in 2019 verhoogd naar € 1.596 voor pensioengerechtigden met een verzamelinkomen van niet meer dan € 36.783.
   • De verhoging van de ouderenkorting vergroot de koopkracht van pensioengerechtigden.
  • Arbeidskorting
   • De maximale arbeidskorting wordt verhoogd van € 3.249 naar € 3.399.
   • De hoogte van de arbeidskorting wordt afgebouwd vanaf een bepaald inkomen. In 2018 was dit een inkomen van € 33.112 per jaar. Het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting ligt in 2019 op € 34.060.
 • Maatregelen eigen woning en Kapitaalverzekering eigen woning (KEW)

  • Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek
   • Zoals vastgelegd in het regeerakkoord wordt het percentage waartegen de hypotheekrente in de inkomstenbelasting kan worden afgetrokken, versneld verlaagd. Dit gebeurt in stappen van 3% per jaar, totdat het zogenoemde basistarief is bereikt. Momenteel gaat de afbouw in stapjes van 0,5%. De versnelde verlaging start in 2020 en is al in 2023 volledig gerealiseerd.

    Schematisch ziet dat er als volgt uit:
    2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Maximaal aftrektarief aftrekbare kosten eigen woning 49,5% 49,0% 46,0% 43,0% 40,0% 37,05%

  Het percentage van 37,05 is gelijk aan het tarief van de tweede schijf in 2021.

  • Wijziging vrijstellingsbedrag Kapitaalverzekering eigen woning (KEW)
   • Het maximale vrijstellingsbedrag per persoon voor de KEW wordt verhoogd van € 164.000 in 2018 naar € 166.000 in 2019
 • Box 3: berekening van fictief rendement op eigen vermogen

  De Belastingdienst gaat ervan uit dat je winst ('rendement') maakt op je eigen vermogen. In 2017 is de berekening van het fictieve rendement veranderd. Kleinere vermogens worden minder zwaar belast en grotere vermogens zwaarder. Over het fictieve rendement betaal je 30% inkomstenbelasting.

  De berekening van de belasting in box 3 is nu als volgt:

  Gedeelte van de grondslag meer dan Maar niet meer dan Toerekening aan rendements-
  klasse I
  Toerekening aan rendements-klasse II Rendement 2018 Rendement 2019
  € 0 € 71.651 67% 33% 2,02% 1,94%
  € 71.651 € 989.736 21% 79% 4,33% 4,45%
  € 989.736 - 0% 100% 5,38% 5,60%
  • Het belastingvrij vermogen bedraagt in 2019 € 30.360 per persoon.
  • Voor uitvaart- en overlijdensrisicoverzekeringen die uitsluitend uitkeren bij overlijden geldt in 2019 in box 3 een vrijstelling van maximaal € 7.118 per persoon.
 • Verhoging verlaagd btw-tarief

  Het zogenoemde verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Dit tarief geldt bijvoorbeeld voor voedings- en geneesmiddelen, maar bijvoorbeeld ook voor werkzaamheden aan woningen, kappers en reparatie van fietsen, schoenen en kleding.