Welke documenten stuur ik op om mijn kapitaalverzekering uit te laten keren op de einddatum?

Bereikt je kapitaalverzekering de einddatum, dan stuur je de volgende documenten naar ons op:

 • Formulier Uitkering Verzekering aan begunstigde of formulier Uitkering Verzekering aan geldverstrekker.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de begunstigde: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. We controleren hiermee de identiteit en het burgerservicenummer (BSN). Stuur daarom de voor- én achterkant naar ons op. We gebruiken het documentnummer, de geldigheidsdatum, de naam, geboortedatum, handtekening en het BSN. De overige gegevens kun je onleesbaar maken.
 • Keren we uit aan de begunstigde: een kopie van een recent bankafschrift, een digitaal rekeningoverzicht of bankpas van de rekening waarop je de uitkering wilt ontvangen. We gebruiken de datum, naam en het rekeningnummer. Bedragen en andere gevoelige informatie kun je onleesbaar maken.
 • Is de uitkering bij in leven zijn meer dan € 12.500 hoger dan bij overlijden? Dan vragen we ook om een Attestatie de Vita van de verzekerde.
 • Is je verzekering gekoppeld aan een geldlening of hypotheek? Dan hebben we ook het formulier Verzoek tot toestemming geldverstrekker nodig. Print het uit, vul het in en stuur het naar je geldverstrekker via e-mail of post.

Goed om te weten

 • Scan de documenten in en upload ze via onze website. Of stuur ze per post naar Reaal, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar.
 • Op je polisblad staat wie de begunstigde is van je levensverzekering.
 • Op je polisblad staat welk bedrag de begunstigde ontvangt als de verzekerde op de einddatum in leven is.
 • Lees hier waar je nog meer rekening mee moet houden als je kapitaalverzekering afloopt.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor je feedback

Actuele vragen

 • Wanneer ontvang ik het waardeoverzicht van mijn beleggingsverzekering?

  Je vindt de verwachte ontvangstdatum van je waardeoverzicht op onze pagina Jaaroverzicht in je brievenbus. Heb je het waardeoverzicht gemist? Je vindt deze ook in MijnReaal onder Je post van Reaal.

  Goed om te weten

  In het waardeoverzicht van je beleggingsverzekering staat informatie over onder andere:

  • de waarde van je verzekering
  • het behaalde rendement
  • de ingehouden kosten

  Hierin staat niet het bedrag dat je opgeeft in de aangifte voor de inkomstenbelasting.

 • Moet ik mijn levensverzekering altijd opgeven voor de belasting als ik een fiscale jaaropgaaf ontvang?

  Of je je levensverzekering moet opgeven voor de inkomstenbelasting, hangt niet af van het wel of niet ontvangen van een fiscale jaaropgaaf. Wel van je persoonlijke situatie. Je bespreekt dit het beste met je financieel adviseur of belastingadviseur.

  Waarom een fiscale jaaropgaaf?

  Als wij wettelijk verplicht zijn om gegevens door te geven aan de Belastingdienst, ontvang je van ons een fiscale jaaropgaaf. Wanneer wij gegevens door moeten geven is afhankelijk van:

  • de datum waarop je verzekering is begonnen
  • de soort verzekering
  • het verzekerd kapitaal
  • de premie die je betaalt, als je een lijfrenteverzekering hebt
 • Wanneer ontvang ik mijn fiscale jaaropgaaf?

  Je ontvangt je fiscale jaaropgaaf in januari of februari. Deze heb je nodig voor je belastingaangifte. In ons verzendoverzicht zie je precies wanneer je je overzicht over het vorige jaar ontvangt. In MijnReaal vind je bij Je post van Reaal een kopie van de fiscale jaaropgaaf, als deze naar je is verstuurd.

  Hoef je jouw levensverzekering niet op te geven bij je aangifte inkomstenbelasting, dan ontvang je geen fiscale jaaropgaaf van ons. Dit is bijvoorbeeld zo als de waarde van je uitvaartverzekering of levensverzekering lager is dan de vrijstelling in box 3. Deze vrijstelling is € 7118 in 2019 (€ 7.033 in 2018).

  Goed om te weten

  Een uitvaartverzekering, overlijdensrisicoverzekering of een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) hoef je vaak niet op te geven bij de belasting. Je ontvangt dan ook geen fiscale jaaropgaaf.