Welke documenten stuur ik op om mijn kapitaalverzekering uit te laten keren op de einddatum?

Bereikt je kapitaalverzekering de einddatum, dan stuur je de volgende documenten naar ons op:

  • Formulier Uitkering Verzekering aan begunstigde of formulier Uitkering Verzekering aan geldverstrekker.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de begunstigde: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. We controleren hiermee de identiteit en het burgerservicenummer (BSN). Stuur daarom de voor- én achterkant naar ons op. We gebruiken het documentnummer, de geldigheidsdatum, de naam, geboortedatum, handtekening en het BSN. De overige gegevens kun je onleesbaar maken.
  • Keren we uit aan de begunstigde: een kopie van een recent bankafschrift, een digitaal rekeningoverzicht of bankpas van de rekening waarop je de uitkering wilt ontvangen. We gebruiken de datum, naam en het rekeningnummer. Bedragen en andere gevoelige informatie kun je onleesbaar maken.
  • Is de uitkering bij in leven zijn meer dan € 12.500 hoger dan bij overlijden? Dan vragen we ook om een Attestatie de Vita van de verzekerde.
  • Is je verzekering gekoppeld aan een geldlening of hypotheek? Dan hebben we ook het formulier Verzoek tot toestemming geldverstrekker nodig. Print het uit, vul het in en stuur het naar je geldverstrekker via e-mail of post.

Goed om te weten

  • Scan de documenten in en upload ze via onze website. Of stuur ze per post naar Reaal, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar.
  • Op je polisblad staat wie de begunstigde is van je levensverzekering.
  • Op je polisblad staat welk bedrag de begunstigde ontvangt als de verzekerde op de einddatum in leven is.
  • Lees hier waar je nog meer rekening mee moet houden als je kapitaalverzekering afloopt.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor je feedback