Welke documenten moet ik opsturen om mijn levensverzekering af te kopen?

Wil je je levensverzekering afkopen? Vraag dan een afkoopofferte aan via het formulier Levensverzekering opzeggen.

Heb je van ons een afkoopofferte ontvangen? En ga je akkoord met de offerte? Stuur deze dan ondertekend door alle verzekeringnemers naar ons terug. Voeg de volgende documenten toe:

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle verzekeringnemers. Wij controleren de handtekening en het burgerservicenummer. Kopieer daarom de voor- én achterkant. Wij gebruiken je burgerservicenummer alleen om na te gaan of we uitkeren aan de juiste persoon. We bewaren de kopie niet.
  • Een kopie van een recent bankafschrift, een digitaal rekeningoverzicht of bankpas van de rekening waarop je de uitkering wilt ontvangen. Deze rekening moet op naam van 1 van de verzekeringnemers staan. Wij gebruiken alleen de datum, naam en het rekening-nummer. Andere gegevens mag je afschermen.

Goed om te weten

Soms vragen wij je ook om de volgende documenten op te sturen:

  • Schriftelijk akkoord van de geldverstrekker: als je verzekering is gekoppeld aan een geldlening of hypotheek. Neem hiervoor contact op met je geldverstrekker.
  • Formulier Bepalen fiscaal inwonerschap: als je belastingplichtig bent in een ander land dan Nederland.
  • Attestatie de vita van de verzekerde(n): als op einddatum de uitkering bij in leven zijn minstens € 12.500 hoger is dan de uitkering bij afkoop.

Documenten opsturen

  • Gebruik het online formulier om eenvoudig en snel documenten aan ons te sturen. Je krijgt dan direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
  • Of scan de documenten in en stuur ze per e-mail naar info@reaal.nl.
  • Of stuur de documenten via de post naar Reaal Levensverzekeringen, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor je feedback