Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een levensverzekering die een bepaald bedrag uitkeert, als de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt. Is de verzekerde op deze datum nog in leven, dan eindigt de verzekering zonder uitkering.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor je feedback