Wat gebeurt er als ik de premie niet op tijd betaal?

Is de premie voor je verzekering niet of niet op tijd betaald? Dat kan wel eens gebeuren. 
Wij sturen je altijd eerst 3 herinneringsbrieven. Daarin staat ook wat de consequenties zijn als je de premie niet betaalt. In de laatste brief vermelden we de uiterste betaaltermijn. 

Op onze site lees je hoe we je kunnen helpen met een betaalachterstand op je levensverzekering.

Goed om te weten

Heb je een levensverzekering?

  • Is de premie na de uiterste betaaltermijn nog niet betaald? Dan wordt je verzekering premievrij gemaakt of de verzekering wordt stopgezet.
  • Stopzetten of premievrij maken kan fiscale gevolgen hebben. Neem hierover contact op met je financieel adviseur.
  • Heeft je verzekering geen premievrije waarde? Dan wordt je verzekering stopgezet. Je ontvangt hiervan een bevestiging.
  • Maken wij je verzekering premievrij of zetten je verzekering stop? Dan ontvangt je hiervan een gewijzigd polisblad.
  • Is je verzekering gekoppeld aan een geldlening of hypotheek? Wij geven de achterstand door aan de geldverstrekker.
  • Heb je een derde herinnering ontvangen en ben je niet de verzekeringnemer of begunstigde op de verzekering, maar degene die de premie betaalt? Wij informeren hen dan ook over deze achterstand. 
  • Is de premie na de derde herinnering wel betaald? Dan moet je dit zelf doorgeven aan verzekeringnemer of begunstigde en de geldverstrekker.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor je feedback