Loop ik risico op een restschuld?

Gebruik onze indicatieve berekening om te kijken of je een restschuld overhoudt. Voor de berekening heb je deze gegevens nodig:

  1. De WOZ-waarde van je woning. Dat is de waarde die de gemeente aan je woning toekent om te bepalen hoeveel gemeentelijke belasting je moet betalen. Je kunt deze waarde aanvragen op mijnoverheid.nl of bij je gemeente.
  2. De hoogte van je hypotheekschuld. Deze vind je op je jaaropgaaf.
  3. Heb je een spaarhypotheek? Neem dan de waarde van de spaarhypotheekverzekering op 1 december van het afgelopen jaar. Deze waarde vind je op je jaaropgaaf.
  4. Heb je een beleggingsverzekering die aan je hypotheek gekoppeld is? Neem dan de waarde van de beleggingen uit het informatieoverzicht van je beleggingsverzekering. Deze ontvang je 1 keer per jaar van je verzekeraar.
  5. Heb je een beleggingsrekening die aan je hypotheek gekoppeld is? Neem dan de waarde van je beleggingen op de beleggingsrekening op 31 december van het afgelopen jaar. Deze waarde vind je op je jaaropgaaf.

Berekening

Waarde spaarhypotheekverzekering op 31 december
Waarde beleggingsverzekering                 €
Waarde beleggingsrekening op 31 december         € …           
Totale waarde van verzekeringen en beleggingen

WOZ-waarde van je woning                 €
Plus: Totale waarde van verzekeringen en beleggingen         € …           +
Totale waarde woning, verzekeringen en beleggingen

Totale waarde woning, verzekering en beleggingen         €
Af: Hypotheekschuld op 31 december                 € …           -/-
Mogelijke restschuld als je de woning verkoopt

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor je feedback