Heb ik een gezondheidsverklaring/ medische beoordeling nodig bij het afsluiten van een levensverzekering?

Voordat je bij ons een overlijdensrisicoverzekering (ORV) of arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluit of wijzigt, hebben wij informatie nodig over je gezondheid. Vaak is een vragenlijst voldoende. Of er een onderzoek of keuring nodig is, hangt onder andere af van de hoogte van het bedrag dat je wilt verzekeren. Op onze website vindt je bij Gezondheidsverklaringen een overzicht van de verzekerde bedragen en welke gezondheidsverklaringen nodig zijn bij jouw aanvraag.

Goed om te weten

  • Wij betalen de kosten voor een aanvullend medisch onderzoek of internistenkeuring.
  • De link naar de eGV is 6 weken geldig.
  • Je kunt de eGV niet invullen via een tablet of smartphone.
  • De eGV kan alleen naar het e-mailadres van de verzekerde verstuurd worden, niet naar het e-mailadres van de financieel adviseur.
  • Als er 2 verzekerden zijn, kan de eGV ook naar 1 e-mailadres verstuurd worden.
  • Je ontvangt de Elektronische Gezondheidsverklaring (eGV) per e-mail, binnen 1 uur na het indienen van je aanvraag. Niet ontvangen? Controleer of de e-mail niet in je spam is beland.

Gezondheidswaarborgen

Het inzicht in jouw gezondheid noemen wij gezondheidswaarborgen. We kunnen op verschillende manieren inzicht krijgen in jouw gezondheid. We gebruiken hiervoor een verkorte of uitgebreide gezondheidsverklaring. In sommige gevallen is een aanvullend medisch onderzoek of een internistenkeuring nodig.

Verkorte en uitgebreide gezondheidsverklaring 

Deze verklaring bestaat uit vragen over je gezondheid. Je moet de gezondheidsverklaring volledig en naar waarheid invullen en ondertekenen.  De gezondheidsverklaring ontvang je elektronisch als je een aanvraag doet voor een overlijdensrisicoverzekering (met of zonder premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid).

Aanvullend medisch onderzoek (AMO)

Dit onderzoek bestaat uit een lichamelijk onderzoek, een hartfilmpje, een uitgebreid bloedonderzoek en een urineonderzoek. Het onderzoek kan gedaan worden door een keuringsinstantie of een arts (niet je eigen arts). 

Internistenkeuring

Deze keuring bestaat uit een vragenlijst, een lichamelijk onderzoek, een hartfilmpje, een uitgebreid bloedonderzoek en een urineonderzoek. De keuring kan gedaan worden door een keuringsinstantie of een arts (niet je eigen arts).

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor je feedback