De AOW-leeftijd gaat naar 67 jaar. Wat zijn de gevolgen voor lijfrentes?

Tot 2022 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog tot 67 jaar en 3 maanden. Dit heeft gevolgen voor de ingangsdatum van lijfrente-uitkeringen:

  • Vanaf 1 januari 2014 mag een tijdelijke oudedagslijfrente niet eerder ingaan dan in het kalenderjaar waarin je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Onder bepaalde voorwaarden kan wel sprake zijn van overgangsrecht. Hierbij kan een tijdelijke oudedagslijfrente ingaan in het jaar waarin je 65 wordt.
  • Een tijdelijke oudedagslijfrente mag niet later ingaan dan de AOW-leeftijd plus 5 jaren. Dit geldt ook voor de levenslange lijfrente.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor je feedback