Betaal ik erfbelasting over de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering?

Ontvang je vanwege overlijden een uitkering uit een verzekering, dan betaal je vaak erfbelasting over dat bedrag. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de hoogte van het bedrag dat wij uitkeren en van jouw relatie met de overledene. Als je als begunstigde zelf de premie voor de overlijdensrisicoverzekering betaalde, betaal je geen erfbelasting. Dit is bijvoorbeeld het geval bij premiesplitsing. Meer informatie over erfbelasting en vrijstellingen lees je op de website van de Belastingdienst.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor je feedback