Behoud ik mijn recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid als ik mijn verzekering aanpas?

Je recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan wijzigen of stoppen als je je verzekering wijzigt of beëindigt. De gevolgen hangen af van de wijziging. Wil je meer informatie of advies over de mogelijkheden? Neem dan contact op met je financieel adviseur. 

Het verzekerd bedrag aanpassen

Verhoog je het verzekerd bedrag? Dan behoud je het recht op premievrijstelling voor het oorspronkelijk verzekerd bedrag. Voor de extra premie vanwege het verhoogde bedrag heb dus je geen premievrijstelling.

Verlaag je het verzekerd bedrag en daalt hierdoor de premie? Dan daalt je premievrijstelling, omdat de premievrijstelling een percentage is van je premie.

De looptijd aanpassen

Verleng je de looptijd van je verzekering? Dan wijzigt de einddatum van je premievrijstelling niet.

Je recht op premievrijstelling stopt op de afgesproken einddatum of eerder als je de verzekering beëindigt vóór deze einddatum.

Het recht op premievrijstelling stopt als:

  • je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • je de verzekering wijzigt en je daardoor geen premie meer hoeft te betalen (dit geldt niet voor de premie die je niet betaalt door je recht op premievrijstelling).
  • je verhuist naar het buitenland.
  • je verplichtingen, zoals omschreven in de algemene voorwaarden, niet nakomt.
  • je overlijdt.
  • je de verzekering beëindigt.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor je feedback