Extra aflossen op hypotheek

Het is altijd fijn om extra af te kunnen lossen op je hypotheek als die mogelijkheid zich voordoet. Maar waar moet je rekening mee houden? Er zijn regels rondom het aflossen op je hypotheek. Lees wat er mogelijk is.

Laat je goed adviseren

Dit kan een goed moment zijn om je hypotheek en de overlijdensdekking tegen het licht te houden. Maak een afspraak met een financieel adviseur.

Kan ik extra aflossen op mijn hypotheek?

Je kunt altijd extra aflossen op je hypotheek. Alleen soms moet je een boete betalen. Dat hangt af van een aantal zaken. Bijvoorbeeld:

 • De reden dat je aflost. Los je af omdat je je woning hebt verkocht? Dan hoef je geen boete te betalen. Los je af omdat je een hypotheek bij een andere geldverstrekker hebt afgesloten? Dan kan je wel te maken krijgen met een boete.
 • De rentestand. Als het rentepercentage dat je betaalt op je hypotheek lager is dan de actuele rente voor een vergelijkbare hypotheek, dan kan je boetevrij aflossen. Is het rentepercentage dat je betaalt hoger, dan ben je mogelijk wel een boete verschuldigd.
 • Hoeveel je aflost. Je mag elk jaar een bepaald bedrag boetevrij aflossen. Dit boetevrij bedrag is vaak een percentage van je oorspronkelijke hypotheekbedrag (minimaal 10%). Los je meer af? Dan kan je te maken krijgen met een boete.

In de algemene voorwaarden van je hypotheek lees je meer over jouw situatie. Wil je het voor de zekerheid nog even checken? Vraag het na bij Stater of bij je financieel adviseur. Doe dat in ieder geval voordat je een bedrag aflost.

Hoeveel kan ik elk kalenderjaar zonder boete aflossen?

Elk jaar kun je een deel van je lening boetevrij aflossen. Dit is minimaal 10% van je lening of leningdeel. In je hypotheekvoorwaarden lees je welk percentage voor jouw hypotheek geldt. Er zijn ook situaties waarin je (meer) kunt aflossen zonder een boete te betalen:

 • Op de einddatum van je rentevastperiode.
 • Bij de verkoop van je woning (vrijwillig of gedwongen).
 • Als je een maandvariabele rente hebt.
 • Als je de hele hypotheek aflost binnen een aantal maanden (zie je hypotheekvoorwaarden) na het overlijden van jou of je partner.
 • Als je de hele hypotheek aflost binnen een aantal maanden (zie je hypotheekvoorwaarden) nadat de woning is tenietgegaan. Dit geldt bijvoorbeeld als je woning is afgebrand.

Hoe wordt een eventuele boete berekend?

Soms betaal je een boete als je vervroegd aflost. Dit speelt als er een financieel nadeel is voor de geldverstrekker. De boete geldt als de actuele rente van een vergelijkbare hypotheek op het moment van aflossen lager is, dan de rente die je betaalt. Voorbeeld: je lost 7 jaar eerder af en betaalde 5% rente. De geldverstrekker zou dus nog 7 jaar lang 5% rente van jou ontvangen. Op het moment dat je aflost, is de rente voor dezelfde hypotheek nog maar 4%. De geldverstrekker ontvangt de komende 7 jaar dus 1% per jaar minder. De boete die je dan moet betalen is dan de contante waarde van 7 keer 1% over je hypotheek.

De boeteregeling verschilt per geldverstrekker. Er zijn bijvoorbeeld verschillende manieren om de actuele rente van een vergelijkbare hypotheek te bepalen. Het genoemde voorbeeld is dan ook alleen bedoeld om de grote lijnen van de berekening te tonen. In de algemene voorwaarden van je hypotheek lees je de details van de uitgangspunten voor de berekening.

Waarom kan het verstandig zijn om extra af te lossen op mijn hypotheek?

De belangrijkste reden: je schuld wordt kleiner. Over elke euro schuld betaal je namelijk rente. Hoewel het verlagen van je schuld nooit fout is, raden we je aan vooraf goed advies in te winnen. Ga na of het echt de beste optie voor jou is. Soms is extra sparen binnen de spaarhypotheekverzekering verstandiger. Als je gaat aflossen, laat je dan ook goed adviseren op welk leningdeel je het beste kunt aflossen. Ook dit kan verschillende financiële gevolgen hebben.

Hoe kan ik extra aflossen op mijn hypotheek?

Extra aflossen is eenvoudig. Je kunt het helemaal zelf. Toch raden we je aan om advies te vragen. Een extra aflossing heeft namelijk altijd financiële gevolgen. Extra aflossen werkt zo:

 • Controleer eerst of je een boete betaalt voor het aflossen en check ook hoe hoog deze eventuele boete is. Je kunt dit nalezen in de algemene voorwaarden van je hypotheek of navragen bij je financieel adviseur. Je kunt ook een informatiebrief opvragen over extra aflossen met een indicatie van de eventuele boete.
 • Vervolgens maak je het gewenste bedrag over op het juiste rekeningnummer. Dat is de rekening waarop je maandelijks de hypotheeklasten betaalt. Kijk voor de gegevens bij de afboeking die wij de maand ervoor hebben gedaan. Je kunt hetzelfde rekeningnummer, dezelfde naam van de rekeninghouder en dezelfde gegevens van je hypotheek vermelden bij de extra aflossing.
 • Je vermeldt ‘aflossing leningdeelnummer’ met daarachter het betreffende nummer. Dit is erg belangrijk. Zo weet je zeker dat je aflost op het juiste leningdeel.
 • Wil je de hele hypotheek aflossen? Vraag dan minimaal een maand vóór het aflossen een definitieve aflosnota op. Vraag je financieel adviseur om advies.

Tip 1

Vraag altijd aan de notaris om je hypotheek bij het kadaster uit te laten schrijven als je deze helemaal hebt afgelost.

Tip 2

Los je af op een annuïteiten of lineair leningdeel? Dan wordt automatisch je maandbedrag aangepast. Wil je dat niet, dien dan een verzoek in om de looptijd in te korten. Meer informatie vind je in de veelgestelde vragen.

Hoe vaak kan ik aflossen?

Je kunt in principe meer dan 1 keer per jaar extra aflossen. Je moet dan wel rekening houden met het boetevrije bedrag. Wil je weten hoeveel je nog kunt aflossen? Stuur ons een mail met je vraag of bel 033 - 450 93 00.

Help me nu

Help me nu