Een ander beleggingsfonds kiezen Switchen

Wil je een ander fonds kiezen? Dan kun je switchen. Dat wil zeggen dat je een beleggingsfonds omzet naar een ander beleggingsfonds. Er zijn verschillende redenen om te switchen, bijvoorbeeld omdat je beleggingsfondsen wilt met meer of juist minder risico. Of omdat je beleggingsfondsen wilt met lagere fondskosten.

Beleggingsfondsen met meer of juist minder risico

Afhankelijk van je wens, kun je overwegen om te switchen naar fondsen met een lager of juist met een hoog risico. Een belegging in aandelen is een voorbeeld van een risicovolle belegging. De kans op goede beleggingsresultaten is weliswaar groter dan bij beleggen in obligaties. Maar er is ook een grote kans op slechte resultaten.

Wil je lagere beleggingsfondskosten?

De fondskosten verschillen per beleggingsfonds. Je kunt ervoor kiezen om te beleggen in fondsen* met lagere kosten. Het wisselen van één of meerdere beleggingsfondsen noemen we switchen. Aan het switchen zijn nu geen kosten verbonden. Bedenk wel dat switchen (grote) gevolgen kan hebben voor de door jou op te bouwen waarde. Meer over de gevolgen van switchen lees je hieronder bij ‘waar moet je op letten bij switchen?’

* zowel beursgenoteerde fondsen als fondsen in eigen beheer

Waar moet je op letten bij switchen?

Wil je switchen naar een ander beleggingsfonds? Dan zijn er enkele zaken belangrijk om te weten.

 • Switchen kan (grote) gevolgen kan hebben voor de waarde die je opbouwt in je beleggingen.
  De groei van de waarde van beleggingen is afhankelijk van veel factoren. Mogelijke factoren zijn: de veranderingen op de kapitaalmarkt, de effectenmarkt, de valutamarkt en de goederenmarkt. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de waarde van je participaties in beleggingsfondsen. Fondsen verschillen in kosten. Ook deze fondskosten hebben invloed op de op te bouwen waarde.

 • Heb je een fonds met garantie? Dan kan het zijn dat deze garantie vervalt als je switcht.
  Bij je keuze om te switchen is het verstandig dit ook mee te nemen.

 • Hoort jouw beleggingsverzekering bij een hypotheek of geldlening?
  Dan heb je om te kunnen switchen toestemming nodig van de geldverstrekker, de bank of verzekeringsmaatschappij die de hypotheeklening heeft verstrekt.

Mogelijkheden bij switchen

Denk goed na over wat de reden is waarom je wilt switchen en hoe je dit wilt doen. Hierbij kun je denken aan de volgende mogelijkheden:

 • Je kunt ervoor kiezen de waarde die je hebt opgebouwd in het oude fonds achter te laten. Je belegt dan alleen de toekomstige premies in de door jou gekozen nieuwe fondsen.
 • Je belegt niet alleen de toekomstige premies in de door jou gekozen nieuwe fondsen, maar je laat ook de al opgebouwde waarde switchen naar de (nieuwe) fondsen.
 • Vraag jezelf af of je wilt beleggen in één of meerdere fondsen.
 • Kijk ook naar de kosten van het beleggingsfonds. Er zijn (nieuwe) beleggingsfondsen met lage kosten.

Zorg er altijd voor dat de beleggingsfondsen die je kiest, passen bij je beleggingsprofiel. Je financieel adviseur kan je helpen bij je keuze.

Hoe kun je switchen?

 1. Bekijk tussen welke fondsen je kunt switchen in je beleggingsverzekering.

 2. Bekijk goed wat het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s zijn van elk fonds. Deze informatie vind je in het fondsenoverzicht.

 3. Download het switchformulier van de website.

 4. Vul het formulier in, onderteken het en stuur het naar:

  Reaal Verzekeringen
  Postbus 274
  1800 BH Alkmaar

  Je kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook scannen en e-mailen naar: info@reaal.nl

Belangrijk! Vergeet niet het formulier te ondertekenen.

Wanneer wordt je switchverzoek verwerkt?

Je kunt op ieder moment switchen tussen de beleggingsfondsen. Nadat wij het door jou ingevulde en ondertekende formulier hebben ontvangen, gaat de nieuwe fondsverdeling in. Wanneer de nieuwe fondsverdeling precies ingaat, vind je in de voorwaarden. Je toekomstige premie wordt volgens de nieuwe fondsverdeling over de fondsen verdeeld.

Goed advies is belangrijk

Als je switcht naar andere beleggingsfondsen, heeft dit gevolgen voor de waarde die je nog gaat opbouwen. Daarom is een goed advies belangrijk. Een persoonlijk advies geven wij je niet. Je financieel adviseur doet dit wel. Hij kent je persoonlijke situatie en kan een op maat gemaakt advies geven. Wij raden je dan ook aan om contact op te nemen met je financieel adviseur, voordat je een switchverzoek bij ons indient. Vraag van tevoren aan je financieel adviseur wat de mogelijke kosten zijn van zijn advies. Als je er toch voor kiest om zonder advies een switchverzoek door ons te laten uitvoeren, dan moet je jezelf goed realiseren dat dit je eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico is.

Bekijk goed wat het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s zijn

Help me nu

Help me nu