SNS Verzekerd Euro Obligatie­fonds

SNS Verzekerd Euro Obligatie­fonds belegt uitsluitend in de Euro Obligatipool­. Het beleggingsbeleid van de pool heeft als doel het behalen van een rendement dat tenminste gelijk is aan dat van de benchmark. Om dit te bereiken, belegt het fonds actief in obligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen. Deze schuldbewijzen zijn voornamelijk genoteerd aan een officiële Europese effectenbeurs.

Maximaal 15% van het fondsvermogen kan het fonds beleggen bij één debiteur. Deze debiteur is niet de overheid. Het fonds speelt in op verwachte marktontwikkelingen. De obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit. Zogenoemde 'investment grade beleggingen'. Voor de kwaliteitsbepaling maakt het fonds gebruik gemaakt van ratingbureaus zoals Standard & Poor's of Moody's. Tijdelijk kan het fonds liquiditeiten aanhouden wanneer de markt hiertoe aanleiding geeft.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.