SNS Termijn­fonds 2022

SNS Termijn­fonds 2022 belegt uitsluitend in een obligatie uitgegeven door de Nederlandse Staat met een looptijd tot 15 januari 2022. Het beleggingsbeleid van SNS Termijn­fonds 2022 is erop gericht om een vooraf vastgestelde nominale waarde uit te keren op de einddatum van het fonds. Daarom belegt het fonds uitsluitend in de genoemde obligatie.

Deze staatsobligatie heeft een notering aan Euronext Amsterdam en is een zogenoemde 'zero coupon obligatie'. Een zero coupon obligatie is een obligatie zonder zogenaamde rentecoupons. Men betaalt op een zero coupon obligatie geen periodieke rente uit.

De koers waarop men een zero coupon obligatie uitgeeft ligt, afhankelijk van de looptijd, ver onder de nominale waarde van de obligatie. Het rendement verkrijgt men uit het verschil tussen de uitgiftekoers en de nominale waarde van de obligatie.

Op de einddatum van de obligatie keert de Nederlandse Staat de nominale waarde uit aan het SNS Termijn­fonds 2022.

Tussentijds kan de koers van de obligatie fluctueren. Dit is vooral afhankelijk van de rente op de geld- en kapitaalmarkt. Tijdelijk kan het fonds liquiditeiten aanhouden als de markt hiertoe aanleiding geeft.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.

Let op: Het SNS Termijn­fonds 2022 is gesloten voor nieuwe inleg, premieverhogingen en extra stortingen. Ook switchen vanuit een ander fonds naar het SNS Termijn­fonds 2022 is niet meer mogelijk.