SNS Spaarbewust Garant­fonds

SNS Spaarbewust Garant­fonds belegt uitsluitend in het RZL Euro Liquiditeiten­fonds (subfonds van RZL Beleggingsfondsen N.V.). Het RZL Euro Liquiditeiten­fonds heeft als doel het behalen van een zo gunstig mogelijk rendement dat voornamelijk bestaat uit inkomsten uit beleggingen in geldmarktinstrumenten met zeer lage beleggingsrisico's. Het beleggingsbeleid van RZL Euro Liquiditeiten­fonds is gericht op het behalen van een rendement, dat tenminste gelijk is aan de benchmark.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.