SNS Spaarbewust Garant­fonds

Het SNS Spaarbewust Garantfonds is gesloten voor nieuwe inleg en switchen vanuit een ander fonds naar het SNS Spaarbewust Garantfonds is niet meer mogelijk.

SNS Spaarbewust Garant­fonds belegt uitsluitend in het RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds (subfonds van RZL Beleggingsfondsen N.V.). Het RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds belegt in vastrentende waarden luidend in euro met een relatief korte resterende looptijd, een laag kredietrisico profiel en een laag liquiditeitsrisico. De beleggingen waardeert kredietbeoordelaar Standard & Poor's, Moody's of Fitch met een gemiddelde minimale rating van A-. De fondsmanagers beleggen in leningen van ondernemingen die financieel gezond zijn of onder wettelijk toezicht staan. Zij kunnen ook beleggen in leningen van de overheid of door de overheid gegarandeerde leningen. Het beleggingsdoel is gericht om op de lange termijn rekening houdend met het risicoprofiel een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, waarbij als uitgangspunt een verantwoord beleggingsbeleid wordt gehanteerd.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.