SNS Garantie Plus­fonds

Voor wie is dit fonds?

Het SNS Garantie Plusfonds is gesloten voor nieuwe inleg en switchen vanuit een ander fonds naar het SNS Garantie Plusfonds is niet meer mogelijk.

Wat is het beleggingsdoel?

Het SNS Garantie Plusfonds belegt via de Euro Korte Looptijdenpool in het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds. Daardoor is het beleggingsdoel van het SNS Garantie Plusfonds gelijk aan dat van het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds. Het beleggingsdoel van het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark.

Hoe belegt het fonds?

De vermogensbeheerder selecteert alleen beleggingen waarin vanuit het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid van het fonds mag worden belegd. Die groep van toegestane beleggingen noemen we het beleggingsuniversum.

Voor een deel van de beleggingen streeft de vermogensbeheerder ernaar om het rendement van het fonds zo dicht mogelijk bij het rendement van de benchmark te laten blijven. Voor het andere deel maakt de vermogensbeheerder een selectie van beleggingen uit het beleggingsuniversum.

Waarin belegt het fonds?

Voor een deel van de beleggingen streeft de vermogensbeheerder ernaar om het rendement van het fonds zo dicht mogelijk bij het rendement van de benchmark te laten blijven. Voor het andere deel maakt de vermogensbeheerder een selectie van beleggingen uit het beleggingsuniversum.

Beleggingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij (ESG), waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen. Wij beleggen niet in ondernemingen, overheden en instellingen die onacceptabel gedrag vertonen of zich niet willen aanpassen (niet adaptief). Als we ergens niet in willen beleggen noemen we dat uitsluiten. Daarnaast geven we elke belegging een ESG-score. Hoe positiever de belegging is op het gebied van mens, milieu en maatschappij hoe hoger de score.

SNS Garantie Plusfonds belegt via de Euro Korte looptijdenpool in het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds. Dat fonds valt onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds is een fonds met ES-kenmerken. De vermogensbeheerder levert informatie hierover.

Tijdelijk kan het SNS Garantie Plusfonds liquiditeiten aanhouden.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De kosten in verband met de beleggingen zijn 0,70% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,45% per jaar. Dit is inclusief de LKF van het onderliggende fonds.
  • Kosten verzekeraar, deze worden verrekend in het beleggingsfonds: 0,00%
  • Garantiekosten: 0,25%

Documenten

De door vermogensbeheerder beschikbaar gestelde informatie over het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds:

  • In het Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, hoofdstuk 4 vind je in de beschrijving van het beleggingsbeleid hoe het fonds voldoet aan de ES-kenmerken.
  • Informatie over resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid vind je in het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen, hoofdstuk 1.11. De meest actuele informatie over resultaten wordt elk jaar verwacht in het tweede kwartaal.
  • In de Factsheet vind je actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet elk kwartaal.

 

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggingsfondsen.

 

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies.