Reaal Wereld Aandelen Index fonds

Reaal Wereld Aandelen Index fonds belegt uitsluitend in de Reaal Duurzaam Wereld Indexpool. Reaal Duurzaam Wereld Indexpool belegt uitsluitend in de Actiam Duurzaam Index Aandelenfondsen (ADIA) Europa, Noord Amerika en Pacific. Dit zijn aandelen fondsen die de index volgen. De verdeling over deze drie fondsen is gelijk aan de weging van de drie regio's in de benchmark van de Reaal Duurzaam Wereld Indexpool.

De benchmark is de Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Standard Index. De beheerder voert een passief beleggingsbeleid door de index zo goed mogelijk te volgen. De beheerder wijkt alleen actief af van de benchmark om uitvoering te geven aan het ESG beleid. Tijdelijk kan de Reaal Duurzaam Wereld Indexpool liquiditeiten aanhouden.